– Ingen flere tunge steiner i sekken til reiselivsnæringen

Nyhet

Publisert

Ett år etter koronapandemien traff Norge, viser NHO Reiselivs siste medlemsundersøkelse en dyster situasjon for reiselivet . Men gjenåpningen står for dør. Nå må vi bare klare å komme oss gjennom den siste kneika, men da må ingen legge flere tunge steiner i sekken til reiselivsnæringen, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

Ett år etter at koronakrisen traff Norge, er situasjonen fortsatt kritisk for reiselivet. 3 av 4 reiselivsbedrifter har permittert ansatte, og 4 av 10 frykter konkurs. I nedstengte Oslo er nærmest hele serveringsbransjen på randen av konkurs.

– Reiselivet står midt i en hundreårskrise som forverres av stadig nye lokale smitteutbrudd med påfølgende nedstenginger og permitteringerMen nå har vi to uker før påske og to uker etter påske, og så kommer mai og da er det gjenåpning. Nå må vi klare å komme oss igjennom den siste kneika, men da  ingen legge flere tunge steiner i sekken til reiselivsnæringen, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.  

– Det betyr at vi ikke må få flere nasjonale tiltak som skjenkeforbud i kommuner med lav eller ingen smitte, eller annen type nedstengning som ikke er strengt begrunnet i at det vil hjelpe på å få ned smitten. Bransjen tåler ikke mer motgang nå, fortsetter Krohn Devold.  

NHO Reiseliv ferske medlemsundersøkelse viser følgende:  

  • Omsetningstap: 6 av 10 har mer enn 50 prosent reduksjon i omsetning siste fire ukene 
  • Permitteringer: 3 av 4 reiselivsbedrifter har permittert ansatte. Nær 4 av 10 har permittert mer enn 75 prosent av staben sin. 
  • Konkursfrykt: 4 av 10 frykter konkurs. 75 prosent av serveringsbedriftene i Oslo frykter konkurs.  
  • Oppsigelser: 1 av 4 har gjennomført oppsigelser og 3 av 10 har planer for oppsigelser 
  • Andelen som sliter med å betale regninger øker: Fra 38 prosent i begynnelsen av februar til 43 prosent. I Oslo svarer 7 av 10 serveringsbedrifter at de mangler penger til å betale regningene sine.  
  • Stengte bedrifter: 1 av har stengt dørene. I Oslo er tallet 55 prosentBlant serveringsstedene i Oslo er 73 prosent stengt.  

* Tallene er basert på NHO Reiselivs meldemsundersøkelse gjennomført 1. - 9. mars blant 580 reiselivsbedrifter. Se flere tall fra medlemsundersøkelsen her.

Smitteverntiltak som skjenkestopp må være forholdsmessige 

Regjeringen innførte ikke strengere nasjonale tiltak denne uken, men har varslet at de vil innføre både nasjonal skjenkestopp og redusere antallet på arrangementer – dersom smitten fortsetter å stige. NHO Reiseliv mener det er viktig at man belager seg på lokale tiltak som baserer seg på den aktuelle smittesituasjon i lokalsamfunnet:  

– Reiselivet og skidestinasjonene spesielt mistet hele påsken i fjor. Det er viktig at smitteverntiltakene er forholdsmessige, slik at man unngår full nedstengning i de kommuner med lav eller ingen smitte. Skidestinasjonene tåler ikke enda en tapt påske, sier Krohn Devold. 

– Skjenkestopp betyr i praksis stengte dører og permitteringer. Derfor er det viktig at kommuner med smitte velger redusert skjenketid fremfor full skjenkestopp. En forskningsrapport fra FHI viser at skjenking til kl. 22.00 ga like godt smittevern som full skjenkestopp, fortsetter Krohn Devold.  

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Stort sprik i reiselivet

Statusrapport for reiselivet. Sist oppdatert 4. oktober 2021

Spriket blant NHO Reiselivs medlemmer er stort når det gjelder hvor langt bedriftene har kommet i gjenåpningsprosessen.

Noen har virkelig fått fart på omsetningen etter at Norge åpnet for fullt, mens andre sliter fortsatt med likviditetsutfordring og mangler store deler av kundegrunnlaget sitt.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: