− Ny nedstengning er et mareritt for Oslos serveringsbransje

Nyhet

Publisert

Fra og med i morgen må alle serveringssteder i Oslo holde stengt frem til 15. mars. − Dette er et mareritt for Oslos serveringsbransje og flere tusenvis av ansatte som nå går inn i femte måned med nye innstramminger, sier NHO Reiseliv-direktøren.

− Vi er svært bekymret for nok en nedstengning av Oslos serveringsbransje. Både spisesteder og hoteller i Oslo vil få markedet og kundene tilbake når pandemien er over. Nå er det et myndighetsansvar å gjøre det mulig å overleve. Kommunemilliarden fra Stortinget må snarest utbetales fra Oslo kommune til servering og hoteller som har vært desidert tøffest og lengst stengt av myndighetene, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.  

#205

Gjentakende nedstengninger er ekstremt kostbart for bedriftene, og viser svakheter ved permitteringsregelverket. Vi har vært tydelige på at så lenge bedriftene er myndighetspålagt å stenge, må staten ta den regningen. Nå må det komme en løsning på dette. Det er helt uholdbart at bedriftene må ta den regningen selv, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Stortinget har behandlet regjerings forslag til økonomiske tiltak i møte med pandemien, og har vedtatt utbetalinger på totalt 1 750 000 000 kroner til bedrifter som skal fordeles via kommunene. NHO Reiseliv har bedt om at kommunene må prioritere midler til reiselivsbedrifter som faller utenfor kompensasjonsordningen eller som har blitt nedstengt.  

Gjentakende nedstengninger viser svakheter ved permitteringsregelverket 

− Situasjonen vi er i nå med stadig nye, lokale smitteutbrudd og bråe nedstengninger har blitt et mareritt for serveringsstedene som blir tvunget til å stenge og permittere ansatte nok en gang - og det med svært kort varsel. Gjentakende nedstengninger er ekstremt kostbart for bedriftene, og viser svakheter ved permitteringsregelverket. Vi har vært tydelige på at så lenge bedriftene er myndighetspålagt å stenge, må staten ta den regningen. Nå må det komme en løsning på dette. Det er helt uholdbart at bedriftene må ta den regningen selv, fortsetter Krohn Devold.  

Dekke kostander ved tapte varelagre  

NHO Reiseliv har også bedt om at kostandene ved varetap må innlemmes i kompensasjonsordningen. Dette er det flertall for i Stortinget

− Det er positivt at Stortinget har lyttet til våre innspill om tapte råvarer, men nå haster det å få konkretisert hvordan disse kostnadene skal kompenseres i tilfeller ved bråe nedstengninger. Videre er det viktig at kompensasjonen får tilbakevirkende kraft, slik at bedriftene får dekket de akutte kostandene de fikk da de ble tvunget til å stenge ned, fortsetter Krohn Devold.  

Redusert serveringsmoms vil være til stor hjelp  

Et annet viktig tiltak som kan hjelpe serveringsbransjen gjennom krisen er å redusere serveringsmomsen for restauranter fra 25 til 15 prosent: 

−  Myndighetene må bedre rammebetingelsene til en bransje som ligger nede med brukket rygg, og som trenger en lavere avgiftsbelastning - også etter at de har åpnet igjen. Det vil ta lang tid for bransjen å komme tilbake til normalen. Redusert serveringsmoms vil være en treffsikker måte å hjelpe bransjen på, avslutter Krohn Devold.  

Les også:

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Stort sprik i reiselivet

Statusrapport for reiselivet. Sist oppdatert 4. oktober 2021

Spriket blant NHO Reiselivs medlemmer er stort når det gjelder hvor langt bedriftene har kommet i gjenåpningsprosessen.

Noen har virkelig fått fart på omsetningen etter at Norge åpnet for fullt, mens andre sliter fortsatt med likviditetsutfordring og mangler store deler av kundegrunnlaget sitt.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: