Ber regjeringen vurdere regionalt differensierte smittevernrestriksjoner

Nyhet, Politikk

Publisert

NHO Reiseliv har sendt et høringssvar til Nærings og Fiskeridepartementet der vi tar til orde for en større grad av differensiering av tiltak, som skjenkestopp, basert på lokal smittesituasjon.

NHO Reiseliv ønsker generelt større bruk av lokale tiltak, fremfor nasjonale restriksjoner. Vi mener det er viktig at man har både smittevern og opprettholdelse av arbeidsplasser som målsetting for de tiltakene som vurderes. Det betyr at vi tar til orde for en større grad av differensiering av tiltakene, basert på risiko og lokal smittesituasjon.

Så snart det er smittevernmessig trygt bør regjeringen vurdere mer regionalt differensierte smittevernsrestriksjoner, skriver Kristin Krohn Devold i NHO Reiselivs høringssvar til Nærings og Fiskeridepartementet.

─ Så snart det er smittevernmessig trygt bør regjeringen vurdere mer regionalt differensierte smittevernsrestriksjoner. En enda større grad av differensiering vil bidra til at flere ansatte kan holdes i arbeid. Tiltak som skjenkestopp og innslippsstopp mener vi bør være virkemidler som innføres lokalt når lokale forhold tilsier at det er nødvendig, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Nasjonal skjenkestopp fører til nedstenging og flere permitteringer

Regjeringen innførte nye, svært inngripende restriksjoner, som nasjonal skjenkestopp, 3. januar, som i praksis betyr full nedstengning av mange bedrifter og ytterligere permitteringer. En fersk medlemsundersøkelse gjennomført 7. januar blant 665 reiselivsbedrifter viser at andelen bedrifter som har permittert ansatte har steget siden før jul. 4 av 10 reiselivsbedrifter har permittert mer enn 75 prosent av staben sin.

─ Større bruk av lokale tiltak, fremfor nasjonale restriksjoner er viktig for å opprettholde mest mulig aktivitet og bevare flest mulig arbeidsplasser. Den nye undersøkelsen gir oss et varsku om at dersom tiltak som nasjonal skjenkestopp vedvarer, risikerer vi å miste mange arbeidsplasser fremover, fortsetter Krohn Devold.

Skille mellom utested og restaurant

NHO Reiseliv mener også det er grunnlag for å innføre et skille mellom bar/utested, og restaurant, slik at for eksempel restauranter/serveringssteder med matservering kan fortsette å servere alkohol, eventuelt i et begrenset tidsrom.

Les mer i NHO Reiselivs innspill til høring om ytterligere smitteverntiltak her.

Høring om ytterligere smitteverntiltak

NHO Reiseliv mener at det er viktig at man har både smittevern og opprettholdelse av arbeidsplasser som målsetting for de tiltakene som vurderes. Det betyr at vi tar til orde for en større grad av differensiering av tiltakene, basert på risiko og lokal smittesituasjon.

Stort sprik i reiselivet

Statusrapport for reiselivet. Sist oppdatert 4. oktober 2021

Spriket blant NHO Reiselivs medlemmer er stort når det gjelder hvor langt bedriftene har kommet i gjenåpningsprosessen.

Noen har virkelig fått fart på omsetningen etter at Norge åpnet for fullt, mens andre sliter fortsatt med likviditetsutfordring og mangler store deler av kundegrunnlaget sitt.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: