Bråe nedstengninger forverrer situasjonen i reiselivet

Nyhet

Publisert

Bilde av Kristin Krohn Devold

Situasjonen vi er i nå med stadig nye, lokale smitteutbrudd og bråe nedstengninger har blitt et mareritt for reiselivsbedriftene som ser seg nødt til å permittere atter en gang, sier NHO Reiseliv-direktøren.

NHO Reiselivs ferske medlemsundersøkelse viser at reiselivsbedriftene har i gjennomsnitt permittert halvparten av staben sin. – Situasjonen vi er i nå med stadig nye, lokale smitteutbrudd og bråe nedstengninger har blitt et mareritt for reiselivsbedriftene som ser seg nødt til å permittere atter en gang, sier NHO Reiseliv-direktøren.

Lauklines Foto: NHO Reiseliv | Dagny Øren

Situasjonsanalyse

Oppdatert 13. oktober 2022

Markedssituasjonen er god, men utsiktene er svekket. 

Dette er en utholdelig situasjon for særlig de hotellene, restaurantene og utelivsbedriftene som befinner seg i områder med utbrudd av nye virusvarianter og påfølgende bråe nedstengninger. Vi ser at omsetningstapet, andelen permitterte og frykten for konkurs øker i takt med nye utbrudd, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv. 

Bedriftene har store kostnader knyttet til permitteringer, og kostnadene utgjør mer enn det de får i kompensasjon i en tid der de har null inntekter. Dessverre er ikke regjeringen villig til å ta den regningen. I tillegg må bedriftene selv ta kostnadene knyttet til tapte varelagre etter plutselige nedstenginger. Vi snakker om enorme summer som går rett i søpla. Vi håper nå at Stortinget fortsetter å levere der regjeringen ikke vil, enten ved en lovendring eller ved å ta disse kostnadene inn i kompensasjonsordningen, fortsetter Krohn Devold.

Svært mange har permittert

NHO Reiselivs ferske medlemsundersøkelse gjennomført 2.- 8. februar blant 589 reiselivsbedrifter viser én-fjerdedel (73 prosent) av reiselivsbedriftene har permittert ansatte. Én av tre bedrifter har permittert mer enn 75 prosent av de ansatte. Verst er det i Oslo, hvor ni av ti reiselivsbedrifter har permittert ansatte.

Omsetningstapet øker i takt med flere bråe nedstengninger  

65 prosent av reiselivsbedriftene har opplevd mer enn 50 prosent reduksjon i omsetning siste fire ukene. Det er en økning fra 60 prosent i forrige undersøkelse gjennomført 7. januar. Så mange som 48 prosent har 75 prosent eller mer omsetningsnedgang. Det er en betydelig økning fra 37 prosent.  

Høy konkursfrykt i Oslo

Særegne tiltak i deler av østlandsområdet i forbindelse med utbruddet av den britiske koronavarianten fortsetter å ramme reiselivet i Oslo og omegn hardt:

  • Konkursfrykten er svært høy i hovedstaden; 6 av 10 bedrifter frykter konkurs. På landsbasis er andelen 4 av 10 bedrifter.
  • I Oslo har 46 prosent av reiselivsbedriftene gjennomført oppsigelser (langt over landsgjennomsnittet som ligger på 27 prosent).

Også i Vestland fylke opplever reiselivsbedriftene en forverring av situasjonen til siden begynnelsen av januar med flere kommuner, inkludert Bergen, som nå er underlagt svært strenge restriksjoner. 

Les mer om undersøkelsen og finn flere visuelle fremstillinger av tallene her.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Nattbilde der lys fra bygninger reflekteres i vannet. Foto

Situasjonsanalyse

Oppdatert 11.november 2022

Markedssituasjon en er bedre, men høye strømkostnader svekker optimismen. Det viser NHO Reiselivs medlemsundersøkelse fra november 2022.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: