Oppdatert: Dette betyr de nasjonale tiltakene i praksis

Nyhet

Publisert

Bent Høye presenterte de nye tiltakene på en pressekonferanse 23. mars 2021. Skjermbilde.

Hvem må stenge? Hvem kan holde åpent? Regjeringens nye nasjonale tiltak har store konsekvenser over hele landet. Her finner du oversikt over de viktigste endringene for reiselivet og hva de betyr for din bedrift.

Under pressekonferansen 23. mars lanserte Regjeringen en rekke nye regler og anbefalinger. Her finner du oversikten over tiltakene som omfatter reiselivsbedrifter: 

Skjenkeforbud over hele landet

Det blir forbudt for restauranter, serveringssteder og utelivsaktører å skjenke alkohol fra og med natt til torsdag 25. mars.

Tekstplakat med symbolet for nedlasting og navnene på NHO Reiselivs bransjespesifikke veiledere for håndtering av smitteverntiltak under koronautbruddet: Trygg servering, Trygg overnatting, Trygg Camping og Trygge opplevelser.

Kikk på bildet for å laste ned NHO Reiselivs oppdaterte  veiledere for håndtering av smitteverntiltak under koronautbruddet. Veilederne kan brukes av alle, også om du ikke er medlem i NHO Reiseliv.

To eller én meter avstand. Hva gjelder? 

 • Forskriften for serveringssteder(§14a) opererer, som tidligere, med krav om at det skal legges til rette for at gjestene, og hver og en av oss, kan holde én meters avstand. 

 • Serveringssteder skal sørge for at det er minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst og at det tas hensyn til dette ved bestilling av bord, likevel slik at husstandsmedlemmer kan sette seg nærmere hverandre. Serveringsstedet skal treffe tiltak for å minne besøkende om at de bør holde avstand til andre enn husstandsmedlemmer. 

 • Myndighetene anbefaler befolkningen å holde 2 meters avstand der dette er mulig. Dette er en anbefaling, og ikke en forskriftsfestet regel som serveringsstedene er bundet av. Helsedirektoratet uttaler følgende om avstandskravet i Stavanger Aftenblad, 30.03.2021: «Anbefalingen om å holde to meters avstand til andre gjelder «der det er mulig». Avstandsanbefalingen er hovedsakelig gitt for å ta ned sosial kontakt. Det er ikke ment at man skal to meter i absolutt alle situasjoner jevnt over, selv om det er fint om man bør tilstrebe to meters avstand der det er mulig. Det er heller ikke ment at man nå skal gå inn å endre alle de ulike veilederne.

Dyreparker og akvarier kan holde åpent. Fornøyelsesparker, bingohaller og lignende underholdningstilbud må holde stengt. 

NHO Reiseliv har fått avklart at dyreparker og akvarier etter Covid 19 forskriften i utgangspunktet er åpne. Helsedirektoratet legger til grunn at dyreparker og akvarier ikke er å anse som tilsvarende steder som fornøyelsesparker, som fortsatt er stengt etter covid 19 forskriften.

Direktoratet uttaler videre at hver enkelt virksomhet må gjøre en vurdering av om eventuelle fornøyelsesparklignende elementer i parkene utgjør den vesentlige delen av parken. I slike tilfeller må parken holde stengt. Har man kun enkelte slike elementer i parken, så kan man vurdere å holde den delen stengt.

Utendørs klatreparker vil etter direktoratets uttalelse som regel ha en stor grad av felles berøringsflater og risiko for kø og trengsel, og vil derfor som hovedregel fortsatt være å anse som stengt.

Øvrige friluftsparker må vurderes i hvert enkelt tilfelle av den som driver attraksjonen. Det må da foretas konkrete vurderinger av fare for kø og trengsel, felles kontaktflater, og andre smittevernmessige forhold.

Alpinanlegg kan holde åpent.

Anbefalingene for alpinanlegg er at det skal legges til rette for to meters avstand der det er mulig, også i heiskøen. Dette fremgår av FHIs veileder for alpinanlegg. 

Alle planlagte arrangementer avlyses (anbefaling) 

Hvis arrangementer ikke kan utsettes, gjelder disse reglene:

 • Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.
 • Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.
 • Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer.
 • Det blir tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser.
 •  Private sammenkomster vil nok fortsatt være maksimalt 10 personer, slik det har vært frem til nå.

Gruppereiser og gruppeturer

Gruppeturer vil i en del tilfeller være arrangementer, og må følge regler for arrangementer. Herunder reglene som gjelder antall deltakere, avstand, registrering av gjester osv. Vurderingen av hvorvidt en tur er å anse som et arrangement, må gjøres av den enkelte virksomheten. Faktorer som spiller inn, kan være varighet på turen, hvor mange elementer som inngår (tur, overnatting, bespisning osv), hvem som bestiller (for eksempel firmaer/ større grupper, eller enkeltpersoner som melder seg på hver for seg).

Uavhengig av om det er et arrangement eller ikke, så må man uansett overholde de generelle anbefalingene og reglene, som gjelder minst 1 meter avstand, munnbind der det er vanskelig å holde tilstrekkelig avstand, skjenkestopp og for øvrig smittevernfaglig forsvarlig drift.

Aktiviteter som foregår utendørs innebærer generelt mindre smitterisiko enn aktiviteter som foregår innendørs. Alle turer bør vurderes konkret, og det må utarbeides risikovurdering. Les mer i vår veileder for naturbaserte opplevelser.

Munnbind der det ikke er mulig å holde to meters avstand (anbefaling)

Anbefalingen gjelder alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand. Dette gjelder ansatte og gjester.

Alle unødvendige reiser utsettes 

Denne regelen gjelder alle unødvendige reiser, med følgende unntak: 1) Reiser til og fra arbeid når det ikke er mulig med hjemmekontor. 2) Reiser hjem til familien for studenter uten familie der de studerer. 3) Reiser til hytte og fritidsbolig sammen med egen husstand.

 • Regjeringen har ikke kommet med en definisjon på hva som gjelder som nødvendig reise, men legger dette opp til privatpersoner selv å definere.
 • Regjeringen undterstereket under pressekonferansen at det er lov reise på hytta eller hotell innenlands
 • Det vil fortsatt være lov for reiselivsbedrifter til å ta imot gjester, forutsatt at smitteverntiltakene kan overholdes.

NHO Reiselivs bransjeveiledere gir full oversikt over reglene og anbefalingene

Bransjeråd for smittevern: plakater og veiledere

Bransjespesifikke veiledere for håndtering av smitteverntiltak under koronautbruddet.

 • Trygg camping
 • Trygg servering
 • Trygg overnatting 
 • Trygge opplevelser

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: