Enighet om feriepenger til arbeidsledige

Nyhet, Politikk

Publisert

#205

Vettisfossen i Årdal

Stortinget har vedtatt at alle som har vært arbeidsledige under koronapandemien skal få feriepenger.

Regjeringen har den 26. mars 2021 forslått at arbeidstaker som har mottatt dagpenger i minst 8 uker i perioden fra april til og med desember 2020, skal få et ferietillegg som utgjør 10,2 prosent utbetalt i 2021.

Ferietillegget skal etter forslaget maksimalt kunne utgjøre 25.000,- for den enkelte arbeidstaker. Les mer på regjeringen.no 

Magne Kristensen, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv

Magne Kristensen, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv.

Dette betyr at alle som har mottatt dagpenger i 2020 og 2021, skal få feriepenger i år og ​neste år, og de som fortsatt har rett på dagpenger, skal få rett til å ta fire uker ferie med dagpenger.

 

– Dette er positivt og betyr mye for alle de ansatte som har vært eller er permitterte på grunn av koronapandemien. I reiselivsnæringen vil dette gjelde svært mange, da det er en høy andel permitterte i denne bransjen. For arbeidsgiverne er dette en viktig avklaring nå som de skal planlegge ferien for sine ansatte, sier Magne Kristensen, direktør arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv.   

 

Saken oppdateres med mer informasjon så snart detaljene er endelig vedtatt i Stortinget, som er forventet 26. april. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Stort sprik i reiselivet

Statusrapport for reiselivet. Sist oppdatert 4. oktober 2021

Spriket blant NHO Reiselivs medlemmer er stort når det gjelder hvor langt bedriftene har kommet i gjenåpningsprosessen.

Noen har virkelig fått fart på omsetningen etter at Norge åpnet for fullt, mens andre sliter fortsatt med likviditetsutfordring og mangler store deler av kundegrunnlaget sitt.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: