Forskriften for kompensasjonsordningen er klar

Nyhet

Publisert

Den etterlengtede forskriften for kompensasjonsordningen for bedrifter er klar.

Rett før jul kom den etterlengtede forskriften for kompensasjonsordningen for bedrifter med stort omsetningstap på grunn av covid-19-pandemien.

Søknadsportalen for kompensasjonsordningen vil åpne 18. januar. 

Forskriften er på mange måter lik den som gjaldt frem til august 2020, men på enkelte områder har det skjedd endringer. NHO reiseliv kartlegger nå hvilke konsekvenser disse endringene vil ha for relevante medlemmer.

Det som er helt klart, er hvilke søknadsperioder og frister som gjelder:

  • September - oktober: For kompensasjon for perioden 1. september til 31. oktober 2020 skal det sammenliknes med omsetningen i perioden 1. september til 31. oktober 2019 (eventuelt januar og februar 2020) og søknadene må sendes inn i perioden 18. januar til 14. mars 2021
  • November - desember: For kompensasjon for perioden. 1. november til 31. desember 2020 skal det sammenliknes med omsetningen i perioden 1. november til 31. desember (eventuelt januar og februar 2020) og søknadene må sendes inn i perioden 18. januar til 14. mars
  • Januar - februar: For kompensasjon for perioden 1. januar til 28. februar 2021 skal det sammenliknes med omsetningen i perioden 1. januar til 29. februar 2020 og søknadene må sendes inn i perioden 15. mars til 15. mai 2021.

Tilgang på ordningen

Blant endringene finner vi at negativt resultat 31.12.2019 ikke lenger er et kriterium som hindrer tilgang på ordningen, men at det i stedet er laget en formel som skal ta resultatet for regnskapsåret 2019 i betraktning ved beregning av tilkuddet.

Det er nå dessuten kun er krav om at bedriften har hatt minst én ansatt har fått utbetalt lønn i minst én kalendermåned i perioden august 2019 til september 2020. Det legges også opp til at rentekostnader til finansinstitusjoner kan inkluderes som en fast uunngåelig kostnad.

 

NHO Reiseliv vil oppdatere vår nettside etter hvert som vi har kartlagt flere av konsekvensense for medlemmene. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Nyhetsbrev fra NHO Reiseliv

Nyhetsbrev fra NHO Reiseliv

NHO Reiseliv sender hyppige oppdateringer med siste nytt om situasjonen for norske reiselivsbedrifter. Meld deg på her.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 0 nyhetsbrev:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: