Ikke kommet med i kompensasjonsordningen?

Nyhet

Publisert

En av NHO Reiselivs prioriterte saker er å sørge for at bedrifter som har falt utenfor kompensasjonsordningen blir kompensert. Her får du en oppdatering på hvordan vi jobber med dette.

Siden den første kompensasjonsordningen ble annonsert har NHO Reiseliv videreformidlet eksempler på bedrifter som vi mener det er urimelig at faller utenfor ordningen av ulike årsaker, til myndighetene. Noen har kommet inn i ordningen etter hvert, andre jobber vi fortsatt med – det gjelder blant annet selskap som gjorde store investeringer som oppussing i slutten av 2019, og kanskje derfor hadde lite eller ingen inntekt i månedene som det skal sammenliknes med.

NHO Reiseliv har også hatt mange innspill til selve kompensasjonsordningens innretning.

Ber om egen ordning for vekst- og oppstartsbedrifter

Det finnes mange reiselivsbedrifter med sunn økonomi, men som ikke får kompensasjon fordi de startet opp kort tid før pandemien, hadde negativt resultat i 2019 pga investeringer, eller at omsetningsfallet ikke når terskelen på 30 prosent fordi man holdt stengt i referanseperioden i 2019/2020 og dermed ikke får vist reelt omsetningstap.

NHO skrev i et brev til Næringsdepartementet 7. januar der vi ber om at det bør lages en egen ordning for disse.

Kontingenten til destinasjonsselskapene bør innlemmes i kompensasjonsordningen

NHO Reiseliv mener det må finnes en løsning for destinasjonsselskapene, som er en viktig del av hvordan reiselivsbedriftene har organisert sin markedsføringsvirksomhet. Mister Norge destinasjonsselskapene, vil en viktig bestanddel av norsk reiseliv bli borte, og næringen vil miste mye svært sentral kompetanse på markedsføring og utvikling av Norge som reisemål. Denne kompetansen vil reiselivet trenge etter pandemien, når norske reiselivsbedrifter skal markedsføre seg ovenfor det internasjonale markedet.

I et brev til næringsdepartementet 11. 11. 2020, ber NHO Reiseliv om at kontingenten, som reiselivsbedriftene betaler til destinasjonsselskapene, blir en del av de uunngåelige kostnadene som dekkes av kompensasjonsordningen.

Urimelige utslag

I tillegg til å henvende oss til myndighetene på vegne av enkeltbedrifter hvor vi mener saksbehandlingen har vært feil, har NHO Reiseliv også sendt over eksempler der vi mener reglene gir urimelige utslag, enten de nekter bedrifter å få støtte, eller avkorter støtten forholdsvis mye. Dette henger noe sammen med vekst- og oppstartsbedrifter, sesongbedrifter eller bedrifter som fikk store kanselleringer fra utlandet lenge før pandemien i seg selv nådde Norge. Disse eksemplene ble sendt i et brev til næringsdepartementet 29.9.2020. 

Bedrifter med negativ balanse 31.12.2019

I første kompensasjonsordning var bedriftene hindret fra å komme inn i ordningen om de hadde negativt resultat ved årsskiftet 19/20. I den siste ordningen har man i stedet lagt inn en reduksjon av tilskuddet basert på underskuddet. Les mer om dette her.

Kritisk til myndighetenes definisjon av sesongbedrifter

I kompensasjonsordningen som gjaldt fra mars – august 2020 ble det etter hvert lagt inn en sesongfaktor for bedrifter som hadde minst 80 prosent av sine inntekter ila 6 mnd, og som hadde minst 50 prosent av sin omsetning forbundet med utendørsaktivitet. NHO Reiseliv var kritisk til definisjonen av sesongbedrift både hva gjelder utendørsaktivitet og andel inntekt over 6 mnd, og her skrev NHO et brev til finansdepartementet 20. mai 2020 med våre innvendinger.

Denne ordningen er ikke videreført til høsten 2020 og våren 2021, men det blir mulig å bruke januar og februar 2020 som referansemåneder om man ikke hadde omsetning i september-oktober eller november-desember. NHO Reiseliv følger med på hva slags utslag dette vil ha for bedrifter med ulike sesonger – og tar gjerne imot konkrete eksempler på dette.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: