Foto:

Karantenehotell: Dette er reglene

Nyhet, Lover og regler for drift

Publisert

Illustrasjonsbilde av en person som åpner døren til et hotellrom.

Illustrasjonsfoto: Pixabay. Foto:

Forvirret av regelverket for karantenehotell og forhåndsgodkjenning av karanteneinnkvartering? Her finner du gjeldende regler og svar på ofte stilte spørsmål om karantenehotell

Denne artikkelen er utarbeidet av Arbeidstilsynet, som er ansvarlig for forhåndsgodkjenning av karanteneinnkvartering. 

Hvem skal på karantenehotell?
Se oppdatert informasjon her 

Klargjøring: Karantenehotell vs. Arbeidstilsynets forhåndsgodkjenning av karanteneinnkvartering

I arbeidet med å forhåndsgodkjenne karanteneinnkvartering for arbeidstakere i innreisekarantene ser vi at mange misforstår

  • hva et karantenehotell er
  • hvem som kan søke om forhåndsgodkjenning av karanteneinnkvartering hos Arbeidstilsynet

Her kommer en klargjøring av hva som skiller karantenehotell fra Arbeidstilsynets forhåndsgodkjenning av innkvartering, jf. covid-19-forskriften § 2A: 

Hva er et karantenehotell?

Karantenehotell er et begrep som blir brukt i covid-19-forskriften om utvalgte hoteller for personer i innreisekarantene.

  • Karantenehotell blir organisert av kommunene etter avtale med Statsforvalterne
  • Karantenehotell ligger i hovedsak i kommuner nær større grenseoverganger

Dette betyr at ordinære hoteller eller andre utleiesteder

  • ikke er en del av karantenehotellordningen
  • ikke kan søke Arbeidstilsynet om forhåndsgodkjenning av lokaler til innreisekarantene

Arbeids- eller oppdragsgiver må søke om forhåndsgodkjenning hos Arbeidstilsynet

Hovedregelen er at utenlandske arbeids- og oppdragstakere skal gjennomføre innreisekarantenen på et karantenehotell. Dersom arbeids- og oppdragsgivere kan tilby karanteneinnkvartering som er forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet, er det unntak fra regelen om karantenehotell. Dette betyr at det er den arbeids- eller oppdragsgiveren som sørger for innkvartering, som skal søke Arbeidstilsynet.

Hoteller og andre utleiesteder kan ikke søke om forhåndsgodkjenning av lokalene de stiller til rådighet. Det må den enkelte arbeids- eller oppdragsgiver gjøre.

Les mer om forhåndsgodkjenning av innkvartering på arbeidstilsynets nettsider her

Ofte stilte spørsmål om karantenehotell

Svarene er utarbeidet av Arbeidstilsynet. Klikk på haken ved hvert spørsmål for å lese svaret.

Hvor kan arbeidstakere bo i innreisekarantene?

Hovedregelen er at utenlandske arbeidstakere skal på et karantenehotell straks de kommer til norskegrensen.

Det er unntak fra karantenehotell dersom arbeids- og oppdragsgivere kan tilby en innkvartering som er forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet før innreise.

All innkvartering må oppfylle visse krav. For innkvartering for arbeidstakere i innreisekarantene, er det tilleggskrav:

  • enerom med tv og internett
  • eget bad og toalett
  • eget kjøkken eller matservering
  • mulighet til å unngå nærkontakt med andre

Hvis innkvarteringen ikke har tv, kan innkvarteringen ha pc eller nettbrett med likeverdig funksjon og tilbud som en tv. 

Les mer om krav til innkvartering av arbeidstakere 

Kan arbeidsgivere, hotell og kommuner søke Arbeidstilsynet for å bli karantenehotell?

Nei, dette ligger utenfor Arbeidstilsynets myndighet. Det finnes ingen “godkjenningsordning” for karantenehotell. Karantenehotellene er en ordning som Statsforvalterne og kommunene organiserer

Kan kommunene godkjenne karanteneinnkvartering på hotell?

Nei, kommunene kan ikke godkjenne eller gi samtykke til at arbeids- eller oppdragsgiver kan bruke ordinære hoteller som karanteneinnkvartering. Arbeids- eller oppdragsgiver må alltid søke om forhåndsgodkjenning av karanteneinnkvartering hos Arbeidstilsynet.

Hvor finner jeg oversikt over arbeidsgivere som har fått godkjent innkvartering?

Hvorfor er det en godkjenningsordning?

Formålet med godkjenningsordningen er å redusere importsmitte ved å stille strengere krav til innkvartering ved innreise.

Hvor finner jeg oversikt over arbeidsgivere som har fått godkjent innkvartering?

Oversikt over forhåndsgodkjente karanteneinnkvarteringer

Innkvarteringsregisteret gir oversikt over innkvarteringer som er forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet. I registeret kan du søke på kommune eller organisasjonsnummer.
Søk i Innkvarteringsregisteret på Arbeidstisynets nettsider her

Tips Arbeidstilsynet om brudd på covid-19-forskriften

Arbeidstilsynet prioriterer tilsyn av forhåndsgodkjente karanteneinnkvarteringer. Avdekker dere avvik fra krav til innkvarteringslokaler eller bruken av dem, er det viktig at dere tipser oss.

Du kan tipse Arbeidstilsynet her: https://tips.arbeidstilsynet.no/.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Medlemsbedrift med spørsmål om korona? 

Ta kontakt via chat på Arbinn eller ring medlemssenteret på 23 08 84 40 

Foto:

Situasjonsanalyse

Statusrapport for reiselivet. Sist oppdatert 15. juli 2022

For det store flertallet av reiselivsbedriftene blir årets sommer svært bra med mange gjester – både fra Norge og utlandet, viser medlemsundersøkelsen for juli 2022. 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: