NHO Reiseliv krever ny krisepakke

Nyhet, Politikk

Publisert

Nå må vi bruke tiden fram mot revidert nasjonalbudsjett, som behandles 10. mai, for å få ytterligere krisetiltak på plass, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

De nye nasjonale tiltakene som regjeringen har innført fører til en dramatisk forverret situasjon for hele reiselivsnæringen. Nå krever NHO Reiseliv at Stortinget og regjeringen gjør en ny vurdering av krisetiltak som kan hjelpe reiselivsbedriftene gjennom krisen.

– Den nye nedstengingen er fullstendig katastrofe for reiselivsbedrifter over hele landet. Med anbefaling om 2 meters avstand og full skjenkestopp vil de aller fleste måtte stenge helt ned. Nå må vi bruke tiden fram mot revidert nasjonalbudsjett, som behandles 10. mai, for å få ytterligere krisetiltak på plass, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.   

Disse krisetiltakene haster

NHO Reiseliv vil følge opp Storting og regjering for å få en fornyet vurdering av krisetiltak vi mener det haster å få på plass.

25. mars 2021 sendte vi brev til næringsministeren der vi understreker behovet for at følgende fire punkter kommer raskt på plass: 

1. Staten må kompensere bedriftene for mer av permitteringskostnadene: 

NHO Reiseliv har kjempet for at staten må ta regningen for kostnadene knyttet til permitteringer, men Stortinget og regjeringen har ikke vært villige til det. 

Ny nasjonal nedstengning av reiselivet forsterker behovet for en snarlig løsning på dette. Det er helt uakseptabelt at bedriftene selv må betale 10 dager med full lønn. Disse kostnadene skulle vært dekket av staten når årsaken til permittering er pandemien. 

Inntil en slik ordning kan være på plass mener vi at lønnsplikt utover 2 dager burde være en del av kompensasjonsordningen. Les NHO Reiselivs siste innspill/høringssvar om permitteringskostander her

2. Redusert serveringsmoms:
NHO Reiseliv mener situasjonen til serveringsbedriftene er så alvorlig at de vil trenge ekstra hjelp i gjenåpningsfasen. Vi ber derfor om en midlertidig ordning med 15 prosent serveringsmoms siste halvdel av 2021. Les mer om serveringsmoms her: NHO Reiseliv med varsku om serveringsbransjen

3. Lavere rente på utsatte skatter og avgifter og forlenget nedbetalingsperiode

Forsinkelsesrenten på utsatte skatter og avgifter er i dag på svært høye 8 % og er varslet åsettes til 9 % etter 1. april 2021. I fra mars til mai 2020 var det mulig å utsette skatter og avgifter rentefritt, så ble renten satt til 6 % og siden økt.

Det er urimelig at bedrifter som har sett seg nødt til å utsette skatter og avgifter over så langt tid, skal måtte gjøre dette til en rente langt over markedsrente, og denne bør derfor senkes fremfor å på nytt økes.  

Når man igjen stenger ned samfunnet og nekter bedriftene å drive sin virksomhet, må også rammene for nedbetaling av utsatte skatter og avgifter på ny utsettes og forlenges. Bedriftene må få en reell sjanse til å komme seg opp igjen – og ha hatt virke over tid, før de må starte å nedbetale det de skylder staten.  

4. Styrking av kommunemillionene 

Regjeringen øker eksisterende kommunal ordning som gir kompensasjon til bedrifter som er hardt rammet av pandemien med 500 millioner kroner. Disse kommer på toppen av de 750 millionene som skal deles ut etter påske (det er totalt bevilget ca. 2 milliarder til ordningen hvorav 1 milliard er delt ut).NHO Reiseliv har vært tydelige på at disse midlene må gå til hardt rammede og nedstengte reiselivsbedrifter. 

NHO Reiseliv  ber om en styrking av ordningen slik at den blir enda mer treffsikker. Det betyr at alle reiselivsbedriftene som er hardt rammet av pandemien må raskt få støtte, uavhengig av om de befinner seg i kommuner med høy eller lav arbeidsledighet. 

 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: