Krever reduksjon i arbeidsgivers lønnsplikt

Nyhet

Publisert

#205

Næringsminister Iselin Nybø møtte representanter fra reiselivet til lyttemøte 26. januar 2020, i påvente av nye tiltak som presenteres senere i uken.

I møte med næringsministeren etterlyste reiselivet solide tiltak som gir fleksibilitet og likviditet på veien mot vaksinering og gjenåpning.

Samme uke som regjeringen har lovet å presentere en ny krisepakke for næringslivet i forbindelse med koronakrisen, møtte representanter fra overnatting, uteliv- og servering næringsminister Iselin Nybø til et digitalt lyttemøte.

Krav fra medlemsbedriftene

Under møtet kom medlemmene med flere innspil til statsråden:

 • Arbeidsgivers lønnsplikt må reduseres til to dager. 
 • Kostnader knyttet til tapte varelager grunnet nedstenging må inn i kompensasjonsordningen. 
 • Det er urimelig at bedriftene skal dekke arbeidsgiver lønnspliktperiode 2 i en langvarig pandemi.
 • En ny lønnstilskuddordning 
 • Når det gradvis åpnes for kurs- og konferanser, bør strenge smitteverntiltak og ikke antallsbegrensninger, legges til grunn.
 • Avskrivninger bør tas med i betraktningen for kompensasjon
 • Bransjen trenger ytterligere utsatt innbetaling av skatter og avgifter
 • Avkortning for støttebeløp bør heves til minst 50 millioner kroner
 • Momssatsene på servering bør senkes
 • Arbeidsgiveravgiften bør vurderes senket i starten av året
 • Trenger forutsigbarhet og langvarige kompensasjonsordninger. Krisen i reiselivet vil ikke være over bare fordi samfunnet åpnes opp igjen.

Les mer om NHO Reiselivs prioriteringer for våren 2021

I møtet la nesten alle deltagerne vekt på at de neste kompensasjonstiltakene må inneholde en kraftig reduksjon i arbeidsgivers lønnspliktperiode og betydelig kompensasjon for varetap som følge av nedstenging.​​

– Vi er en arbeidsintensiv næring som raskt må kunne tilpasse bemanning til den situasjonen vi står i. Det blir vanskelig med svært høye permitteringskostnader over flere runder. Hvis arbeidsgiverperioden ikke kan tas gjennom lovendring, må den knyttes til kompensasjonsordningen, sa Bjørn Vidar Tessem, CEO i Bitastad.

Kastet 2500 liter øl

For de fleste kom både nedstengingene i Oslo og Bergen i november, og den nasjonale nedstengingen i januar, brått på. Det har resultert i at svært mange overnattings- og serveringssteder har sittet igjen med store kvanta råvarer som de ikke får brukt, og dermed store tap i en allerede tøff tid.

Daglig leder i Narvikguten Pub Nils Ragnar Jensen er en av mange som ble rammet av dette scenarioet og som etterlyser at denne type kostnad må inn i kompensasjonsordningen.

– I mitt tilfelle er det én ukes leveringstid på øl, og den leveres hver andre uke. Da må man ta i litt på bestillingen for å være sikker, og derfor satt vi igjen med store mengder varer. Totalt har jeg kastet 2500 liter øl, som er svært dyrt, konkluderer pubeieren.

Forutsigbarhet og flere tiltak

Utover hovedkravene om redusert lønnsplikt og kompensasjon for råvaretap, etterlyste medlemmene en lønnstilskuddsordning slik at de raskere kan hente ansatte tilbake i jobb når samfunnet gjenåpnes.

Joannis Vendrig, General Manager i HMS Host som opererer på norske flyplasser, fortalte dessuten hvor frustrerende det er å ikke få støttetiltak fordi man har hatt et underskudd fra grep for fremtidig vekst og lønnsomhet.

Kristin Krohn Devold og næringsminister Iselin Nybø under fremleggingen av en ny støttepakke for reiselivet i oktober 2020. Foto: NFD/Øyvinn Myge.

Statsråden bekreftet i møtet at regjeringen ser på mulige løsninger for kompensasjon av tapt varelager, avskrivninger og noe på lønnskostnader.

– Jeg forstår at det er vanskelig å lage en perfekt ordning, men det er dumt at de samme bedriftene faller utenfor kompensasjonsordningen gang på gang, sa Vendrig.

Han foreslo til statsråden at hvis en revisor betegner en bedrift som levedyktig basert på årsresultatet, så burde bedriften få kompensasjon.

Jobber med ytterligere tiltak

En lyttende næringsminister sa at hun er imponert over viljen til å stå på og overleve, og sa at hun forstår godt hvis folk i bransjen kjenner på en utmattelse. Hun beklaget samtidig at deler av reiselivet, for eksempel servering- og uteliv, ikke har følt seg sett av regjeringen.

– Kommunikasjonen i media har en tendens til å bli spisset på en måte som gjør at helheten forsvinner. Derfor er det veldig nyttig å høre direkte fra næringen, sa Nybø.

Statsråden bekreftet i møtet at de ser på mulige løsninger for kompensasjon av tapt varelager, avskrivninger og noe på lønnskostnader.

– Vi jobber med en proposisjon som skal leveres i slutten av måneden, der vi ser på justeringer og tiltak. Innspillene herfra tar jeg med meg i sluttfasen av det arbeidet, sa Nybø.

Hun forklarte at regjeringen har en utfordring i at de ønsker en automatisk ordning som raskt kan sikre utbetaling, noe som legger visse praktiske begrensninger på utformingen v ordningen – i tillegg til at man må ta hensyn til ESA-regelverket og kostnader som kan revisor-godkjennes.

Stort sprik i reiselivet

Statusrapport for reiselivet. Sist oppdatert 4. oktober 2021

Spriket blant NHO Reiselivs medlemmer er stort når det gjelder hvor langt bedriftene har kommet i gjenåpningsprosessen.

Noen har virkelig fått fart på omsetningen etter at Norge åpnet for fullt, mens andre sliter fortsatt med likviditetsutfordring og mangler store deler av kundegrunnlaget sitt.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: