Lettelser i kravene til destruering av varer

Nyhet

Publisert

Grand Hotel, Oslo

– Kompensasjonsordningen må utvides til å omfatte flere kostnader som for eks. råvarer/lagervarer og kostnader knyttet til smitteverntiltak, sier politisk rådgiver i NHO Reiseliv Kjersti Aastad.  Illustrasjonsbilde, Bar hos Grand Hotel, Oslo

Skatteetaten letter på regler rundt destruering av råvarer. NHO Reiseliv mener at myndighetene må kompensere for kostnadene forbundet med å destruere innkjøpte varer.

I et skriftlig spørsmål fra Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal før jul, spurte Lyngedal regjeringen om de vurdere å innføre kompensasjon for tapte varelagre som mat og øl som må kastes på grunn av smitteverntiltak. 

I et svar 14. januar 2021 skiver finansminister Jan Tore Sanner (Høyre) at det er innført en rekke økonomiske tiltak for næringslivet, men legger til følgende punkt for næringsdrivende med omsetningssvikt som risikerer ikke å få solgt avgiftspliktige varer:

 • Bedrifter kan benytte seg av et fritak for avgift for varer som «kommer i retur til produsents eller importørs lager». Den avgiftspliktige produsent og importør som tar varene i retur, fører så avgiftene for returvarene til fradrag i sine avgiftsoppgaver, slik at varene føres tilbake til lager i ubeskattet stand.
 • For virksomheter som ikke har mulighet til å returnere avgiftsbelagte varer, har Skatteetaten midlertidig lettet på flere vilkår for destruksjon av varer, som innebærer at særavgift kan bli tilbakebetalt.

  NHOs krav på vegne av reiselivet

  NHO Reiseliv har lenge argumentert for at kompensasjonsordningen bør inkludere kostnader for tapt råvarer. NHO Reiseliv mener følgende strakstiltak må på plass for å hjelpe reiselivsnæringen:

  • Forlenge kompensasjonsordningen så lenge reiselivet rammes av smitteverntiltak, og i hvert fall frem til sommeren.
  • Forbedre kompensasjonsordningen til å omfatte flere kostnader som for eksempel råvarer/lagervarer og kostnader knyttet til smitteverntiltak. I tillegg må levedyktige bedrifter som har falt utenfor ordningen blir kompensert.
  • Inkludere åtte dager av arbeidsgivers lønnsplikt i kompensasjonsordningen. Man bør dessuten fjerne de fem lønnspliktdagene i lønnspliktperiode to.
  • Forlenge permitteringsordningen til over sommeren.
  • Forbedre lønnstilskuddsordningen.

  Les mer om NHO Reiselivs prioriterte saker for våren 2021

Disse kravene oppheves

For bedrifter som ikke har mulighet til å returnere avgiftsbelagte varer, informerer nå Skatteetaten på sine sider om to midlertidige endringer i regelverket: 

 • Plikten til å melde ifra til Skatteetaten 48 timer før tilintetgjøring skal finne sted oppheves inntil videre, og gjelder alle særavgiftene.
 • Kravet til samtykke fra Skatteetaten før tilintetgjøring av varer finner sted, oppheves. Dette gjelder både der tilintetgjøring finner sted i den registrerte virksomhetens godkjente lokale og der det kreves særskilt samtykke til å foreta tilintetgjøring på annet sted.

Skatteetaten skriver videre at «all tilintetgjøring skal avgiftsmessig foretas i den registrerte virksomhetens navn og ansvar. Det innebærer at det er den registrerte virksomheten som er ansvarlig for at tilintetgjøring utføres i tråd med gjeldende regelverk, og påser at dokumentasjonen for tilintetgjøringen er tilstrekkelig.»

Noen krav opprettholdes

 • Kravet til kreditering av vare- og avgiftsbeløp opprettholdes
 • Kravene til å føre kode for retur og tilintetgjøring i særavgiftsmeldingen opprettholdes
 • Dagens krav til dokumentasjon opprettholdes.

Må inn i kompensasjonsordningen

NHO Reiseliv mener det er bra at Skatteetaten letter på vilkår for destruering av varer som ikke blir solgt grunnet koronasituasjonen, men fastholder at så lenge reiselivet er pålagt restriksjoner som hindrer normal drift må næringen fortsette å få kompensasjon. 

– Situasjonen for norsk reiseliv har gått fra krise til katastrofe. NHO Reiseliv mener at kompensasjonsordningen må omfatte også kostnadene forbundet med å destruere innkjøpte varer, for eksempel kostnadene ved å måtte tømme ut hundre eller tusenvis av liter med øl, sier politisk rådgiver i NHO Reiseliv Kjersti Aastad. 

Stort sprik i reiselivet

Statusrapport for reiselivet. Sist oppdatert 4. oktober 2021

Spriket blant NHO Reiselivs medlemmer er stort når det gjelder hvor langt bedriftene har kommet i gjenåpningsprosessen.

Noen har virkelig fått fart på omsetningen etter at Norge åpnet for fullt, mens andre sliter fortsatt med likviditetsutfordring og mangler store deler av kundegrunnlaget sitt.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: