NHO Reiseliv

Innhold

Oppdaterte reiseråd per 26. juli 2021

Nyhet

Publisert

Oppdaterte reiseråd fra FHI

Kart med land/områder i Europa og innreisekarantene ved ankomst til Norge per 26. juli 2021. Grønn: gjester og ansatte fra disse områdene må IKKE i karantene ved innreise til Norge. Orange: Gjester og ansatte må i karantene ved innreise til Norge, Rød: reisende fra disse områdene må i karantene ved innreise til Norge. Lilla: Gjester og ansatte må i karantene ved innreise til Norge. Mørk rød: Reiselde fra disse områdene må i karantene og på karantenehotell ved innreise til Norge. Lys grå: Reisende fra disse områdene må i karantene og på karantenehotell ved innreise til Norge. Mørk Grå: Norge blir ikke vurdert når det gjelder råd for internasjonale reiser. Bilde; FHI.

5. juli åpnet Norge grensene for store deler av Europa. Alle reisende fra grønne land kan reise fritt inn til Norge uten karantene. Reisende som bruker EUs koronasertifikat kan også reise fritt inn til landet uten karantene. Likevel er det mange som fortsatt ikke kan reise inn til Norge.

Det er innreiseforbud til Norge for personer som kommer fra røde land, med mindre de kan benytte EUs vaksinepass. Personer som kommer fra land utenfor EØS kan som hovedregel ikke reise inn til Norge.

Det er ikke lenger frarådet å reise innenlands. Det er fortsatt innreiseforbud til Norge for personer som kommer fra røde land og land utenfor EU, med mindre de er bosatt i Norge. Det er ikke åpnet for generell arbeidsinnvandring, men alle reisende fra grønne land og reisende med EUs koranasertifikat får komme inn i landet.

Les mer om regler for karantene og karantenehotell her 

Spørsmål og svar om reiser og reiseråd

Utenlandske turister og vaksinerte

Det er ikke en generell adgang for turister å reise inn til Norge, men det er tillatt for alle reisende fra grønne land, også turister, å reise inn i Norge. Det er også adgang for turister som reiser med EUs vaksinepass å reise inn til Norge, les mer om dette i neste avsnitt.

Merk: Innreisende fra grønne land må registrere seg før innreise og må teste seg på grensen.

Se oppdatert oversikt over land og ulike farger på fhi.no her 

Hvem kan reise inn med koronapass?

24. juni koblet Norge seg på EUs vaksinepass. Koronasertifikatet kan nå brukes for reisende til Norge fra EU-/EØS-landene. Koronasertifikatet kan kun benyttes av borgere i EU/EØS som er fullvaksinerte eller som har gjennomgått Covid-19 i løpet av de siste seks månedene. I tillegg må landet de kommer fra ha et EU-koronasertifikat som kan verifiseres med QR-kode.

Personer fra EU/EØS som har et gyldig koronasertifikat kan reise fritt inn til Norge, det inkluderer turister og arbeidstakere.

Fra og med 26. juli kan mindreårige barn som reiser sammen med foreldrene, reise inn til Norge hvis foreldrene bruker EUs vaksinesertifikat. De vaksinerte foreldrene slipper innreisekarantene, men barn under 18 år må være i karantene fram til tidligst dag 3. På dag 3 kan de ta en PCR-test, når den kommer tilbake negativ, oppheves karantenen til barna.

Her finner du EUs oversikt over hvilke land som har tatt -eller er klar til å ta-  dette passet i bruk. 

Reisende fra Storbritannia

Utenlandske borgere kan ikke reise inn til Norge fra Storbritannia. Det skyldes at Storbritannia er rødt. Storbritannia er ikke med på EUs koronasertifikat, siden de har meldt seg ut av EU.

Det er ingen offisiell informasjon om når vaksinerte personer fra Storbritannia kan reise inn til Norge, det vil sannsynligvis ikke skje med det første.

Fargekoder og re-open EU

5. juli 2021 utvidet FHI antall fargekoder. Fargekodene står forklart på kartet. Per nå holder det å være klar over at grønn = fri innreise og null karantene, og at alle andre farger betyr innreiserestriksjoner og karanteneplikt. Husk at land som nå er grønne kan endres til røde senere, ved eventuell smitteoppblomstring i landet.

https://reopen.europe.eu/en finner du oppdaterte reiseråd for samtlige EU- og EØS-land. Siden inneholder også korrekt informasjon om innreise til Norge på engelsk. Legg merke til at Norge fortsatt bruker andre terskelverdier enn resten av Europa. Det betyr at det er kartet hos FHI som gjelder.

Se oppdatert oversikt over de ulike fargenene på kartet hos fhi.no her 

Arbeidsinnvandring 

Det er generelt ikke tillatt for utlendinger å reise inn til Norge, det inkluderer arbeidstakere. Det er åpent for innreise for arbeidstakere som benytter seg av EUs koronasertifikat, eller arbeidstakere som kommer fra grønne land. Det er også mulig å søke sjøfartsdirektoratet om innreise for kritisk personell, se neste punkt.

Utlendinger som kommer fra røde land, men som er registrert som bosatt i Norge, har rett til å reise inn i landet, hvis de har oppholdstillatelse. Det er ikke tilstrekkelig at de har vært bosatt i Norge tidligere, eller at de har jobbet i Norge fast hver sesong. Personer som benytte dette unntaket, må dokumentere at de eier eller leier en bolig i Norge.  Les mer om ordningen hos UDI.no her

NHO og NHO Reiseliv har tidligere spilt inn at vi mener generell arbeidsinnvandring med dagens strenge karanteneregler burde bli innført fra trinn 2. Regjeringen signaliserte tidligere at det skulle åpnes for mer arbeidsinnvandring fra trinn 3, men det skjedde dessverre ikke. Vi presser fremdeles på for endring i reglene for arbeidsinnvandring.  Les mer om hvordan vi arbeider med arbeidsinnvandring her. 

Se oppdatert oversikt over de ulike fargende  landene  på fhi.no her 

Søk Sjøfartsdirektoratet for kritisk personell

Det er et unntak for arbeidsinnvandring for personell med spesialisert kompetanse som er strengt nødvendig for å avverge driftsstans. Dette kan gjelde for eksempel spesialiserte kokker og guider med kompetanse som det ikke er mulig å få tak i i Norge.

Bedrifter som ønsker å ta inn arbeidskraft basert på dette unntaket, må søke sjøfartsdirektoratet.  Les mer om denne ordningen her. 

Merk: Det er svært viktig at søknaden registreres korrekt. Vi anbefaler derfor aktuelle søkere å sette seg godt inn i reglene og flytskjemaet direktoratet har laget for ordningen. Ut ifra tilbakemeldinger fra dere, er det spesielt viktig at det beskrives nøye hva slags spisskompetanse arbeidstakeren har og hvorfor det ikke er mulig å få tak i liknende kompetanse i Norge. Videre må det beskrives grundig hvorfor dere risikerer driftsstans, hvis dere ikke får inn den konkrete arbeidstakeren.

Regler og krav ved innreise til Norge

Karantenehotell: Dette er reglene

Les om karantenehotell på regjeringen.no

Les mer om hvem som må i karantene hos Helsedirektoratet

 

Regler for karantene og karantenehotell 

  • Innreisende som bruker EUs vaksinepass skal ikke i karantene

  • Reisende fra grønne områder skal ikke i karantene ved innreise til Norge. . 

  • Fullvaksinerte nordmenn skal ikke i karantene ved innreise til Norge. Forutsatt at de har et vaksinepass.

  • Reisende som kan dokumentere med norsk vaksinepass at de er beskyttet (fått én dose og det har gått minst tre uker), skal i karantene, men kan slippe karantenehotell ved innreise til Norge. Disse kan også teste seg ut av karantene ved negativ test etter tidligst dag tre.

  • Reisende fra røde områder med moderat smittepress (gjelder de fleste land i Europa som er røde) skal i karantene i 10 dager. Karantenen skal tilbringes i egen bolig eller på egnet oppholdssted der det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering.  Se hvilke områder som har moderat smittepress her

  • Det er mulig å forkorte karantenetiden ved to negative tester hvor den siste er tatt tidligst 7 dager etter ankomst.

  • Reisende fra røde områder med høy smitte (gjelder de fleste land utenfor EØS) skal i karantene i 10 dager (til negativ test døgn 7) ved innreise til Norge. Karantenetiden skal tilbringes på karantenehotell ved første ankomststed til Norge. Den reisende kan teste seg ut av karantenehotell tidligst på døgn 3. Se hvilke områder som har høy smitte her

  • Mindreårige skal ikke på karantenehotell
Les mer om hvem som må i karantene hos Helsedirektoratet

Filminsentivordningen

Regjeringen annonserte tidligere i juli at de vil tillate skuespillere og andre deltakere i film og serieproduksjoner som skal filme i Norge under filminsentivordningen å reise inn til Norge. Det dreier seg om 2 – 7 produksjoner. NHO Reiseliv kjemper for en filminsentivordning fordi det er god norgesreklame.  

 

Les også: 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: