Oppdaterte reiseråd per 18. oktober 2021

Nyhet

Publisert

Oppdaterte reiseråd fra FHI

Kart med land/områder i Europa og innreisekarantene ved ankomst til Norge per 18. oktober 2021. Grønn: Ikke karantene. Orange: Ikke karantene. Rød: Karantene. Lilla: Karantene. Mørkerød: Karantene. Lys Grå: Karantene. Grå: Norge blir ikke vurdert. Bilde: FHI.

Turister og ansatte som reiser med EUs koronapass, samt reisende fra grønne og oransje land, kan reise fritt inn til Norge. Likevel er det viktig å være oppmerksom på at det fortsatt er strenge innreiseregler til Norge.

Fullvaksinerte borgere fra EU, EØS, Schengen og Storbritannia kan fortsatt reise fritt inn til Norge, uten karantene, registreringsplikt og testplikt. Borgere fra andre land kan som hovedregel fortsatt ikke reise inn til Norge, men det er noen viktige unntak, disse unntakene finner du beskrevet nedenfor.

Fra og med 25. september kl. 16:00 skal ikke barn under 18 år i innreisekarantene. De oppfordres likevel til å teste seg tre døgn etter innreise.

Les mer om regler for karantene og karantenehotell her 

Spørsmål og svar om reiser og reiseråd

Innreise fra EU, EØS, Schengen, Storbritannia eller et lilla land

Fra og med 25. september kl. 16:00 kan alle reisende fra EU, EØS, Schengen, Storbritannia og lilla land reise inn til Norge. Dette gjelder uavhengig av vaksinasjonsgrad.  De fleste fra disse landene vil slippe karantene, testing m.m., men det gjelder ikke alle: 

 • Fullvaksinerte fra EU, EØS, Schengen og Storbritannia slipper innreisekarantene, testing m.m. Reisende fra lilla land må i innreisekarantene, uavhengig av vaksinasjonsgrad. De kan teste seg ut av karantene 3 døgn etter innreise.

 • Borgere fra EU, EØS, Schengen, Storbritannia og lilla land, må i karantene m.m., hvis de ikke er vaksinert og kommer fra et land som er kategorisert som rødt, mørkerød eller lilla.

Hvilke land som kategoriseres som lilla vil variere ut ifra smittesituasjonen i landet. Det betyr at et land som er lilla en uke, kan endre farge til uken etter. For en oppdatert oversikt, se lenken nedenfor.

Se oppdatert oversikt over land og ulike farger på fhi.no her 

Innreise fra andre land

For borgere som reiser fra et land utenfor EU, EØS, Schengen, Storbritannia og et lilla land, er den klare hovedregelen at de ikke kommer inn til Norge på nåværende tidspunkt. Det betyr at de vil bli sendt tilbake, hvis de møter opp på grensen. Norge har fortsatt strenge innreiseregler.

I slutten av oktober har Regjeringen varslet at de skal vurdere ytterligere oppmykninger i innreisereglene. Oppmykningen vil kun gjelde for land med lavt smittetrykk.

Hvem kan reise inn med koronapass?

24. juni koblet Norge seg på EUs vaksinepass. En borger fra blant annet EU, EØS, Schengen og Storbritannia som reiser med koronasertifikat kan reise karantefritt inn til Norge. De trenger heller ikke å teste seg ved innreise. Det er enkelte land utenfor EU som har fått lov til å koble seg på koronasertifikatet, blant annet Israel. På lenken nedenfor er en oppdatert liste over land som er koblet på koronasertifikatet.

Her finner du en oppdatert liste over hvilke land som benytter koronasertifikatet

Fargekoder og re-open EU

5. juli 2021 utvidet FHI antall fargekoder. Fargekodene står forklart på kartet. Fra og med 25. september kl. 16:00 betyr grønn og oransje = fri innreise og null karantene. Alle andre kategorier innebærer ulike restriksjoner som står forklart på kartet, eller ovenfor i artikkelen. Legg merke til at fargekodende kan ha en annen betydning i andre land. Husk at land som nå er grønne kan endres til røde senere, ved eventuell smitteoppblomstring i landet.

På https://reopen.europe.eu/en er det oppdaterte reiseråd for samtlige EU- og EØS-land. Siden inneholder også korrekt informasjon om innreise til Norge på engelsk. Legg merke til at Norge fortsatt bruker andre terskelverdier enn resten av Europa. Det betyr at det er kartet hos FHI som gjelder.

Arbeidsinnvandring 

Innreisereglene gjelder også for arbeidsinnvandring. Det eneste unntaket er ordningen for kritisk personell, den administreres av Sjøfartdirektoratet, se neste punkt.

Legg likevel merke til at utlendinger som kommer fra røde land, men som er registrert som bosatt i Norge, har rett til å reise inn i landet, hvis de har oppholdstillatelse. Det er ikke tilstrekkelig at de har vært bosatt i Norge tidligere, eller at de har jobbet i Norge fast hver sesong. Personer som benytte dette unntaket, må dokumentere at de eier eller leier en bolig i Norge. Les mer om ordningen hos UDI.no her

NHO og NHO Reiseliv har over lenger tid arbeidet for at det skal bli enklere for dere å få inn nødvendig arbeidskraft. Vi er kjent med at flere bedrifter har en stor mangel på arbeidskraft. Vi presser fremdeles på for endring i reglene for arbeidsinnvandring. Les mer om hvordan NHO Reiseliv arbeider med arbeidsinnvandring her. 

Søk Sjøfartsdirektoratet for kritisk personell

Det er et unntak for arbeidsinnvandring for personell med spesialisert kompetanse som er strengt nødvendig for å avverge driftsstans. Dette kan gjelde for eksempel spesialiserte kokker og guider med kompetanse som det ikke er mulig å få tak i i Norge.

Bedrifter som ønsker å ta inn arbeidskraft basert på dette unntaket, må søke sjøfartsdirektoratet.  Les mer om denne ordningen her.  

Det er svært viktig at søknaden registreres korrekt. Vi anbefaler derfor aktuelle søkere å sette seg godt inn i reglene og flytskjemaet direktoratet har laget for ordningen. Ut ifra tilbakemeldinger fra dere, er det spesielt viktig at det beskrives nøye hva slags spisskompetanse arbeidstakeren har og hvorfor det ikke er mulig å få tak i liknende kompetanse i Norge. Videre må det beskrives grundig hvorfor dere risikerer driftsstans, hvis dere ikke får inn den konkrete arbeidstakeren.

Regler og krav til registrering, karantene og testing ved innreise til Norge

 • Det er registreringsplikt for alle innreisene til Norge. Det eneste unntaket er de som reiser inn med EUs/Norges vaksinepass. Her finner du digitalt registreringsskjema.

 • Det er testplikt for reisende som kommer fra land med karanteneplikt. Det eneste unntaket er de som reiser inn med EUs/Norges koronasertifikat.  Les mer om testplikten på regjeringen.no her.

 • Innreisende som bruker EUs vaksinepass skal ikke i karantene.

 • Barn under 18 år skal ikke i innreisekarantene fra og med 25. september kl. 16:00. De oppfordres likevel til å teste seg tre døgn etter innreise.

 • Reisende fra grønne og oransje områder skal ikke i karantene ved innreise til Norge  - fra og med 25. september kl. 16:00 

 • Fullvaksinerte nordmenn skal ikke i karantene ved innreise til Norge.

 • Voksne som ankommer fra et land med karanteplikt, og som ikke er vaksinert, kan teste seg ut av karantene ved en negativ PCR-test tatt tidligst 3 døgn etter innreise

 • Pålegget om karantenehotell fra enkelte områder avvikles fra og med 25. september kl. 16. Det opprettholdes som et frivillig tilbud for personer uten et egnet sted å gjennomføre karantenen.

 • Karantenen skal tilbringes i egen bolig eller på egnet oppholdssted der det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering.
Les om karantenehotell på regjeringen.no

Les mer om hvem som må i karantene hos Helsedirektoratet

Les også: 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Bransjeråd for smittevern: plakater og veiledere

Bransjespesifikke veiledere for håndtering av smitteverntiltak under koronautbruddet.

 • Trygg camping
 • Trygg servering
 • Trygg overnatting 
 • Trygge opplevelser

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: