Permitterte kan tas tilbake med lønnsstøtte

Nyhet

Publisert

Finansminister Jan Tore Sanner la frem regjeringens forslag til ny lønnsstøtteordning på en pressekonferanse fredag 5. mars kl. 12. Ordningen er utformet i dialog med NHO, LO og Virke, som også deltok på pressekonferansen. Foto: skjermbilde fra den direktesendte pressekonferansen på regjeringen.no

Regjeringen har i dag foreslått en ny lønnsstøtteordning for bedrifter som ønsker å ta tilbake permitterte medarbeidere. Hensikten er at flere skal kunne komme tilbake i jobb og at bedrifter som ønsker å forberede gjenåpning kan gjøre dette.

Ordningen tar hensyn til at det kan komme nye nedstenginger, slik at det er anledning til å permittere på nytt, uten å miste støtte.

─Dette er bra for bedriftene. Men det er også bra for hver og en av dem som kommer tilbake i jobb. Og det er bra for samfunnet at vi gjør oss klare til å få aktiviteten i gang igjen. Det er på mange måter en vinn-vinn-vinn-ordning som er foreslått nå, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO.

#205

─ En fleksibel og god lønnstilskuddsordning blir helt vesentlig for reiselivsbedriftene om de, etter gjentatte, kostbare nedstengninger, skal våge å åpne opp igjen, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.

─En fleksibel og god lønnstilskuddsordning blir helt vesentlig for reiselivsbedriftene om de, etter gjentatte, kostbare nedstengninger, skal våge å åpne opp igjen, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.

─ Det er også helt avgjørende for å kunne beholde nøkkelpersonell, og ta noen tilbake selv før normal åpning er på plass. Jo fler som kan komme over fra NAV til normalt arbeid, desto raskere vil bransjen og de ansatte se en positiv fremtid, sier hun.

─ Reiselivet bruker 4 av 10 kroner på lønn, så å få dette på plass vil åpenbart gjøre det lettere å hente tilbake permitterte når det er forsvarlig med tanke på smittevernet, konstaterer Krohn Devold.

Forslaget til lønnstøtteordning: 

  • Ordningen vil gjelde for perioden 15. mars til 30. juni 2021.
  • Virksomheter med omsetningsfall på 70 prosent eller mer vil få inntil 25 000 kroner i måneden per egen ansatt som tas tilbake fra permittering. Hvis omsetningsfallet er mindre enn 70 prosent, avkortes støttebeløpet gradvis til 10 000 kroner, for et omsetningsfall på 15 prosent. Omsetningsfall under 15 prosent gir ikke rett til støtte.
  • Fall i omsetning måles mot tilsvarende periode i 2019.
  • En ansatt som tas tilbake, må ha vært helt eller delvis permittert per 5. mars 2021. I tillegg må den ansatte ha vært permittert på en av flere av datoene 15. november, 1., 15. eller 31. desember 2020.
  • Støttebeløpet beregnes ut fra stillingsbrøk per 5. mars, redusert permitteringsgrad og antall kalenderdager den ansatte er tilbake i jobb.
  • Maksbeløp per virksomhet og konsern er satt til 9,4 mill. kroner for perioden 15. mars - 30. april og 12,5 mill. kroner for perioden 1. mai - 30. juni.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Martin I. Dalen / Visit Trysil

På bedringens vei, men fortsatt svært tøft i deler av reiselivet

Statusrapport for reiselivet. Sist oppdatert 9. september 2021

NHO Reiselivs medlemsundersøkelse for september bekrefter at utsettelsen av videre gjenåpning, fraværet av utenlandske gjester og strenge smitteverntiltak sinker gjenåpningen av næringen. Deler av reiselivet påvirkes fortsatt negativt av korona. Samtidig bekrefter undersøkelsen at reiselivet er en omstillingsvillig, klimabevisst og inkluderende næring.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: