Regjeringen strammer inn på skjenketiden men gjør lettelser på arrangement

Nyhet, Politikk

Publisert

Bilde av konferansesal på Thon Hotel Lofoten

Regjeringens oppdaterte nasjonale smitteverntiltak inkluderer endringer i reglene for antall tillatte deltakere på kurs/konferanse og innstramminger i skjenketiden. Endringene trer i kraft midnatt, natt til 23. februar. Illustrasjonsbilde: Thon Hotel Lofoten

Regjeringen viderefører de fleste nasjonale tiltakene, men reduserer skjenketiden fra midnatt til kl. 22.00. Videre gjør regjeringen lettelser på arrangementer ved å tillatte arrangementer opptil 100 personer med tilviste sitteplasser.

Portrett av Kristin Krohn Devold

Redusering av skjenketiden til kl 22.00 er en innstramming som nok vil oppleves svært urettferdig for mange serveringssteder i kommuner med lav eller ingen smitte. Samtidig er vi glad for at regjeringen fortsatt tillater skjenking frem til kl. 22.00, som gjør at det vil være lønnsomt for restaurantene å holde åpent, fordi de kan servere drikke til maten. Når dette nå er nasjonal politikk, mener vi alle kommuner kan følge denne, sier Kristin Krohn Devold.

– Det er utrolig viktig at regjeringen slipper litt opp på tiltakene når det gjelder arrangementer. Fagmyndighetene hadde anbefalt 200 på konferanse med avstandsregler, og 200x 3 dersom adskilte lokaler. Vi forventer at dette blir neste trinn, og at dagens åpning for 100 forhåpentligvis er starten på en gradvis gjenåpning av det viktige kurs og konferansemarkedet som utgjør en stor andel av markedet til hotellene, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

– Det gir et positivt signal til alle kunder og bedriftsmarkedet som nå kan planlegge møter og arrangementer fremover. Nå håper vi alle kommunene følger regjeringens linje, og ikke innfører strengere tiltak enn nødvendig.

– Konferansehotellene er svært drevne på smittevern. Det går helt fint an å arrangere møter og konferanser på en trygg måte med god avstand mellom deltakerne, fortsetter Krohn Devold.

Reduserer skjenketiden til kl. 22.00

Regjeringen reduserer skjenketiden fra midnatt til kl. 22.00. Regjeringen begrunner denne innstrammingen med at man slipper opp på noen nasjonale tiltak, som for eksempel berører barn og unge, og da må en stramme inn på andre tiltak.

– Dette er en innstramming som nok vil oppleves svært urettferdig for mange serveringssteder i kommuner med lav eller ingen smitte. Samtidig er vi glad for at regjeringen fortsatt tillater skjenking frem til kl. 22.00. En fersk forskningsrapport fra FHI viser at skjenking til kl. 22.00 ga like godt smittevern som å ta bort skjenking. Dermed er det ikke dokumentert saklig grunn for skjenkestopp. Servering til 22.00 gjør at det vil være lønnsomt for restaurantene å holde åpent, fordi de kan servere drikke til maten. Når dette nå er nasjonal politikk, mener vi alle kommuner kan følge denne, sier Krohn Devold.

– Det er særlig viktig at Oslo kommune, som har hatt full skjenkestopp i flere måneder, legger seg på den nasjonale linjen og tillater skjenking frem til kl. 22.00, slik at vi berger restaurantbransjen i hovedstaden, fortsetter Krohn Devold.

De nye tiltakene vil tre i kraft midnatt natt til 23. februar. Regjeringen vil gjøre en ny vurdering av de videreførte nasjonale tiltakene om to uker. Vi oppdaterer fortløpende saken med flere detaljer så snart forskriften foreligger.

Dette er endringene som berører reiselivet:

  • Krav om fastmonterte plasser erstattes med krav om faste, tilviste sitteplasser.
  • Det blir tillatt med inntil 100 personer på innendørs arrangementer. Det innebærer en innstramming for aktører som i dag kan ha inntil 200 personer i fastmonterte seter, slik som teater, men en lettelse for aktører i andre typer lokaler.
  • For utendørs arrangement videreføres maksgrensen på 200 personer, men det kan være 200 x 3 kohorter hvis de sitter i faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.
  • Skjenketiden reduseres fra 24.00 til 22.00. Skjenking av alkohol må opphøre senest kl. 22.00.
  • Det blir samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder.

 

Bransjeveiledere for smittevern oppdateres

Forskriften som inkluderer de nye nasjonale endringene er ikke ennå fremlagt. NHO Reiselivs bransjeveiledere Trygg Servering, Trygg Overnattig, Trygg Camping og Trygge Oppleveser oppdateres så snart forskriften foreligger. 

 

Les også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: