Signaler om kompensasjon for varelager

Nyhet, Politikk

Publisert

Illustrasjonsbilde av ølkraner

Mange har ventet på konkretiseringen av hvordan Stortingets vedtak om kompensasjon for tapt varelager ved nedstenging vil se ut. Nå har næringsministeren svart på et skriftlig spørsmål om ordningen.

Mange med oss har ventet på konkretiseringen av hvordan Stortingets vedtak om kompensasjon for tapt varelager ved nedstenging vil se ut. Nå har næringsministeren svart på et skriftlig spørsmål, og selv om vi fortsatt må smøre oss med tålmodighet, har hun i alle fall tegnet opp en tidslinje.

Næringsminister Iselin Nybø har i dag svart på et skriftlig spørsmål angående søknadsordning for dekning av tapt varelager for perioden november 2020 til februar 2021.  Les spørsmålet og svaret her. 

For hvilke perioder kan man få kompensasjon for tapt varelager – og når kan man søke?

Utifra næringsmnisterens svar, ser det ut til at departementet legger opp til en ordning med etterbetaling for perioden november 2020 til februar 2021, mens de i perioden mars – april sikter på å få dette som en del av kompensasjonsordningen for øvrig.

For perioden mars – april 2021 satser man da på søknadsstart medio mai i den generelle kompensasjonsordningen.  

Næringsdepartementet er nå i dialog med  ESAs sekretariat, som godkjenner/notifiserer at alle støtteordninger er innenfor gjeldende statsstøtteregelverk, og statsråden skriver at det kan hende at det vil være andre statsstøtteregler som vil gjelde for november – februar enn for den generelle kompensasjonsordningen.  

Når man kan åpne for søknader for perioden november – februar avhenger av hvor raskt man får notifisert denne egne ordningen med etterbetaling hos ESA.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: