Slik blir lønnsstøtteordningen

Nyhet

Publisert

skjermbilde fra lonnstilskudd.no.

skjermbilde fra lonnstilskudd.no.

Stortinget vedtok i dag en forbedret lønnsstøtteordning for perioden 15. mars til 30. juni. I tillegg til regjeringens kriterier, som ble lagt frem fredag 5. mars, la stortinget til at også de som var permittert 15. januar og 5. mars, vil kunne hentes tilbake. Det betyr blant annet at flere serveringssteder som holdt åpent høsten 2020, men som måtte stenge etter nasjonal skjenkestopp i januar, også kan benytte seg av ordningen for å hente ansatte tilbake i mars.

"Komiteen viser til at enkelte bedrifter som ikke hadde permitterte i november–desember 2020, likevel ble sterkt rammet, og måtte permittere, på grunn av forsterkede nasjonale smitteverntiltak og innføring av nasjonalt skjenkeforbud i begynnelsen av januar 2021. På denne bakgrunn mener komiteen at kriteriet for å være støtteberettiget bør utvides til å også gjelde disse, ved at de som var helt eller delvis permittert den 15. januar og 5. mars 2021, inkluderes." Heter det i innstillingen.

  • Ordningen vil gjelde for perioden 15. mars til 30. juni 2021.
  • Søknadsportalen åpner 3. mai 
  • Virksomheter med omsetningsfall på 70 prosent eller mer vil få inntil 25 000 kroner i måneden per egen ansatt som tas tilbake fra permittering. Hvis omsetningsfallet er mindre enn 70 prosent, avkortes støttebeløpet lineært til 10 000 kroner, for et omsetningsfall på 15 prosent. Omsetningsfall under 15 prosent gir ikke rett til støtte.
  • Fall i omsetning måles mot tilsvarende periode i 2019.
  • En ansatt som tas tilbake, må ha vært helt eller delvis permittert per 5. mars 2021. I tillegg må den ansatte ha vært permittert på en av flere av datoene 15. november, 1., 15. eller 31. desember 2020, eller 15. januar.
  • Støttebeløpet beregnes ut fra stillingsbrøk per 5. mars, redusert permitteringsgrad og antall kalenderdager den ansatte er tilbake i jobb.
  • Maksbeløp per virksomhet og konsern er satt til 9,4 mill. kroner for perioden 15. mars - 30. april og 12,5 mill. kroner for perioden 1. mai - 30. juni.

Nå som Stortinget har vedtatt ordningen, vil det være opp til regjeringen  å få forskriftsfestet hvordan søknaden skal utfylles og så skal skatteetaten håndtere søknadene automatisk på https://www.skatteetaten.no/lonnstilskudd/ hvor det foreløpig er den gamle ordningen som ligger inne.

Les mer om regjeringens forslag til den nye ordningen her

Mer om lønsstøtten og NHO og NHO Reiseliv arbeid for forbedring av ordningen:

 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: