NHO Reiseliv

Innhold

Reiselivet trenger mer forutsigbarhet

Nyhet

Publisert

– En forlenging på ytterligere to måneder er for kortsiktig, og skaper ikke den tryggheten og forutsigbarheten som bedriftene trenger nå, sier NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold.

En forlenging av kompensasjonsordningen på to måneder er for kortsiktig, og skaper ikke den tryggheten og forutsigbarheten som bedriftene trenger.

Under en pressekonferanse 6. januar, annonserte næringsminister Iselin Nybø at regjeringen vil forlenge kompensasjonsordningen for næringslivet til mars og april med samme støttenivå som for januar og februar.

Administrerende direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold sier at det er positivt at regjeringen ser på ordningen på nytt og forlenger kompensasjonsordningen, men understreker at det ikke er nok:

– En forlenging på ytterligere to måneder er for kortsiktig, og skaper ikke den tryggheten og forutsigbarheten som bedriftene trenger nå. Det er helt nødvendig at kompensasjonsordningen forlenges så lenge pandemien varer, og den må forbedres slik at blant annet arbeidsgivers kostnader knyttet til permitteringer innlemmes i ordningen. Det er helt urimelig at kostnadene veltes over på bedriftene, sier reiselivsdirektøren. 

NHO Reiseliv mener at staten nå må ta en større del av kostnadene som følge av de nye tiltakene.

– Når staten innfører så inngripende tiltak som nasjonal skjenkestopp, må staten ta en større del av kostnadene. Vi setter vår lit til at Stortinget forlenger og forbedrer ordningen slik at vi bevarer flest mulig arbeidsplasser, og unngår unødvendige oppsigelser, fortsetter Krohn Devold.

Krever strakstiltak

NHO Reiseliv har tidligere uttalt at regjeringen må innføre strakstiltak for å hjelpe bransjen:

  • Annonsere at kompensasjonsordningen vil forlenges så lenge reiselivet rammes av smitteverntiltak, og i hvert fall frem til sommeren.
  • Kompensasjonsordningen må forbedres med å heve kompensasjonsnivået for de kommende månedene.
  • Ordningen bør omfatte flere kostnader som for eksempel råvarer/lagervarer og kostnader knyttet til smitteverntiltak. I tillegg må levedyktige bedrifter som har falt utenfor ordningen blir kompensert.
  • Arbeidsgivers lønnspliktperiode må reduseres fra ti til to dager. Man bør dessuten fjerne de fem lønnspliktdagene i lønnspliktperiode to.
  • Permitteringsperioden må forlenges utover 52 uker, i alle fall frem til sommeren.
  • Lønnstilskuddsordningen må forbedres.

Andre relevante saker:

Statusrapport for reiselivet. Sist oppdatert 7. januar 2021

Krisen i reiselivet fortsetter inn i det nye året. Våren 2021 er det tid for gjenåpning av samfunnet og norsk reiseliv, men med nye restriksjoner på plass er det behov for ytterligere tiltak for å kompensere bransjen.

NHO Reiselivs nye statusrapport har ferske tall som beskriver situasjonen i bransjen.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: