– Kassa er tom, nå må Stortinget kompensere lønnskostnader og varetap

Nyhet

Publisert

NHO Reiseliv er fornøyd med at kompensasjonsordningen forbedres og forlenges, men er skuffet over at regjeringen ikke endrer arbeidsgiverperioden fra 10 til 2 dager slik at bedriftene får hjelp til å dekke kostnadene knyttet til permitteringer.

Regjeringen la i dag frem en ny krisepakke for næringslivet. NHO Reiseliv har fått gjennomslag for flere viktige krav, men er skuffet over at regjeringen ikke endrer arbeidsgiverperioden.

Dette er de viktigste tiltakene som berører reiselivet

 • Kompensasjonsordningen forlenges og forbedres Regjeringen hever taket i kompensasjonsordningen til minst 85 prosent av faste kostnader. Dagens sats er 80 prosent. Kompensasjonsordningen er forlenget til 1. juli.    

 • Hardt rammede kommuner får ekstra midler: Regjeringen setter av en milliard kroner til kommuner som er hardest rammet av pandemien. Halvparten av potten skal gå direkte til kommunene, mens resten skal brukes til å kompensere lokale virksomheter herunder reiseliv og servering, særlig de som måtte falle utenfor den generelle kompensasjonsordningen.
   
 • Ordningen med utsatt innbetaling av skatt og avgift forlenges: Ordningen ble innført i juni i fjor, og skulle egentlig vare ut februar. Nå blir den forlenget frem til 1. juli.  

 • Mer penger til omstilling og innovasjon: Regjeringen bevilger 1 milliard til omstilling for reiselivet. Ordningen gjelder frem til 30. Juni. I tillegg kommer det 500 millioner mer til innovasjonstilskudd for vekstbedrifter.  

 • Forsterket innsats overfor langtidsledige: 1 milliard til forsterket innsats overfor langtidsledige.  

 • Viderefører støtteordning for store arrangementer: 260 millioner kroner til videreføring av støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer til 30. juni 

 • Karantenehotellordningen utvides ut juni 

NHO Reiseliv er fornøyd med at kompensasjonsordningen forbedres og forlenges, at det gis ekstra midler til hardt rammede kommuner og bedrifter herunder reiseliv og servering, og at vi får en ytterligere utsettelse av skatter og avgifter. Men vi er skuffet over at regjeringen ikke senker arbeidsgiverperioden ved permittering fra 10 til 2 dager slik at bedriftene får hjelp til å dekke kostnadene knyttet til permitteringer.

Regjeringen vil ikke endre arbeidsgiverperioden

I fjor tok staten regningen for permitteringen, men det er de ikke villig til nå. De begrunner det med at permitterte kommer dårligere ut med mindre dagpenger om Nav tar over regningen fra dag 3. De viser også til at mange bedrifter innen varehandel, som er rammet av den siste nedstengingen, legger bak seg et godt år og er derfor rustet til å ta den kostnaden selv.

Krohn Devold poengterer at reiselivsbedriftene derimot har måttet stenge ned flere ganger og for mange reiselivsbedrifter er kassa nå tom:

– Det er særlig kostnader knyttet til permitteringer som smerter, som mange reiselivsbedrifter opplever for tredje eller fjerde gang nå. De to første ukene med lønn som bedriftene må betale selv utgjør mer enn det de får i kompensasjon i en tid der de har null inntekter. Vi har vært tydelige på at staten må ta den regjeringen. Nå må Stortinget fortsette å levere der regjeringen ikke vil, enten ved en lovendring eller ved å ta kostnadene inn i kompensasjonsordningen, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Kostnader ved varetap blir ikke dekket

NHO Reiseliv er også skuffet over at bedriftenes kostnader knyttet til varetap ikke blir innlemmet i kompensasjonsordningen:

– Den andre store kostnaden er for hoteller og restauranter som er nødt til å kaste enorme mengder mat, øl og andre varer som er datostemplet. Vi snakker om enorme summer som går rett i søpla. Vi har bedt om at disse kostnadene også må inn i kompensasjonsordningen eller dekkes på en annen måte, forklarer NHO Reiselivs administrerende direktør.

– Det er viktig at kompensasjonen får tilbakevirkende kraft, slik at bedriftene får dekket de akutte kostnadene de fikk da de ble tvunget til å stenge ned, avslutter Krohn Devold.

Dette NHO Reiselivs reaksjoner på tiltakene:

 • Forlenger og forbedrer kompensasjonsordningen: Regjeringen hever taket i kompensasjonsordningen til minst 85 prosent av faste kostnader. Dagens sats er 80 prosent. Kompensasjonsordningen er forlenget til 1. Juli.

– Det er bra at regjeringen forlenger ordningen og at Finansministeren understreker at bedriftene må få støtte så lenge pandemien pågår. Det er også positivt at regjeringen hever taket i ordningen, men det er langt ifra nok til å dekke kostnadene bedriftene har ved permitteringer. Derfor har vi bedt om at permitteringskostnadene må innlemmes i ordningen, fortsetter Krohn Devold.

 • Hardt rammede kommuner får ekstra midler: Regjeringen setter av en milliard kroner til kommuner som er hardest rammet av pandemien. Halvparten av potten skal gå direkte til kommunene, mens resten skal brukes til å kompensere lokale virksomheter herunder reiseliv og servering, særlig de som måtte falle utenfor den generelle kompensasjonsordningen.

– Det er positivt at regjeringen øker tilskuddet til de aller hardest rammede kommunene. Her må hoteller, servering og uteliv stå i første rekke, særlig de bedriftene som er underlagt total skjenkestopp. Det er grenser for hvor mange runder med nedstenging de tåler. Kassa er tom, og de trenger hjelp til å overleve, sier Krohn Devold.

– Jeg er glad for at Finansministeren understreket på dagens pressekonferanse at midlene bør gå til særlig hardt rammede serveringsbedrifter, fortsetter Krohn Devold, som også lover å følge tett opp reiselivsbedrifter som så langt har falt utenfor alle ordninger.

 • Forlenger ordningen med utsatt innbetaling av skatt og avgift: Ordningen ble innført i juni i fjor, og skulle egentlig vare ut februar. Nå blir den forlenget frem til 1. juli.

 • Mer penger til omstilling og innovasjon: Regjeringen bevilger 1 milliard til omstilling for reiselivet. Ordningen gjelder frem til 30. juni. I tillegg kommer det 500 millioner mer til innovasjonstilskudd for vekstbedrifter.

 • Forsterket innsats overfor langtidsledige: 1 milliard til forsterket innsats overfor langtidsledige.

 • Viderefører støtteordning for store arrangementer: 260 millioner kroner til videreføring av støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer til 30. Juni

 • Karantenehotellordningen utvides ut juni 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Martin I. Dalen / Visit Trysil

På bedringens vei, men fortsatt svært tøft i deler av reiselivet

Statusrapport for reiselivet. Sist oppdatert 9. september 2021

NHO Reiselivs medlemsundersøkelse for september bekrefter at utsettelsen av videre gjenåpning, fraværet av utenlandske gjester og strenge smitteverntiltak sinker gjenåpningen av næringen. Deler av reiselivet påvirkes fortsatt negativt av korona. Samtidig bekrefter undersøkelsen at reiselivet er en omstillingsvillig, klimabevisst og inkluderende næring.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: