NHO Reiseliv

Innhold

Flyktningsituasjonen

Nyhet, Politikk

Publisert

Reiselivsnæringen er opptatt av at flyktninger blir inkludert og integrert i det norske samfunnet.

I løpet av 2015 økte ankomsten av flyktninger til Norge i et svært raskt tempo og omfang. Regjeringen arbeider med tiltak og fremdrift for avklaring av rettigheter og tiltak for de som innvilges opphold. Stortingsmeldingen om utenforskap og inkludering er ventet våren 2016, og blir en viktig veiviser for videre fremdrift. NHO Reiseliv følger denne prosessen.

NHO Reiseliv mener arbeid er et viktig tiltak for økt inkludering, og at kartlegging av kompetanse og ferdigheter er avgjørende for rask deltakelse i det norske samfunnet. Vi forventer likevel at flere ankomne flyktninger vil ha behov for ekstra opplæring etter innvilget opphold.

NHO Reiseliv ønsker derfor at det opprettes kortere opplæringstilbud som gir relevante delferdigheter i for eksempel kokkefaget. Utdanningstilbudet kan gjerne kalles en «fast track» hvor myndighetene har et overordnet ansvar for opplæring av norsk språk i kombinasjon med faglige ferdigheter, samt økonomisk tilskudd til de bedriftene som bidrar med praksisplasser.

En slik ordning vil bidra til en rask og effektiv integrering hvor praksis og opplæring kombineres på en formålstjenlig måte.

 

Se også:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva som er problemet. Oppgi gjerne e-post slik at vi kan kontakte deg tilbake:

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: