Reiselivet trenger mer fleksibilitet

Faksimile av debattinnlegg i Finansavisen 9. august signert NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

Om endringene i arbeidsmiljøloven reverseres, blir det tyngre å drive reiselivsvirksomhet i Norge.

Stortinget har denne våren behandlet en egen melding om reiselivet for første gang på 17 år. Reiselivsmeldingen har gitt oss anledning til å fortelle politikerne om utviklingen i reiselivet i Norge. Det er en fortelling om økt vekst, verdiskaping og sysselsetting.

En av de viktigste debattene frem mot årets stortingsvalg handler om hva slags arbeidsliv vi skal ha. Diskusjonen har hittil dreid seg mest om regelverket for innleid arbeidskraft og om reversering av adgangen til midlertidige ansettelser. Det er viktige temaer, men de skygger samtidig for en annen diskusjon, nemlig videre oppmyking av arbeidsmiljøloven.

Forslag i strid med næringens behov

Senterpartiet har gjort det klart at partiet vil reversere endringene i arbeidsmiljøloven som er gjennomført i perioden 2013-2017. SV lover det samme. Arbeiderpartiet vil reversere den nye adgangen til midlertidig ansettelse og en rekke andre forslag som kun styrker én side i trepartssamarbeidet, nemlig arbeidstakerorganisasjonene. Dette er forslag som er stikk i strid med næringens behov.

På borgerlig side vil Fremskrittspartiet ha ytterligere oppmykning av adgangen til midlertidighet og en arbeidsmiljølov som er tilpasset små og mellomstore bedrifter. Høyre og Venstre er ikke mer konkrete enn at de sier de ønsker en fleksibel og moderne arbeidsmiljølov, og det er det.

Søndagsjobbing og gjennomsnittsberegning

For norske reiselivsbedrifter er det særlig to behov som utmerker seg. Bransjen trenger mer fleksible regler for søndagsjobbing og utvidet adgang til gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Slik vil årstimetallet være konstant, samtidig som bedriften får større fleksibilitet i travle uker og måneder. Arbeidsmiljøloven har et greit tak for arbeidstimer i løpet av et år, men begrensningene på timetall per uke og måned er for strenge.

Gjennomsnittsberegning av arbeidstid innebærer at den enkelte arbeidstaker kan jobbe mer i hektiske perioder og tilsvarende kortere i andre perioder.  Maksimal arbeidstid ved avtale med tillitsvalgte i tariffbundet bedrift er i dag 54 timer i uken, mens arbeidsdagen kan være på 12,5 timer. Maksimal arbeidstid bør utvides slik at timetallet for dager og uker går mer opp. En økning opp mot 60 timer i uken vil tilrettelegge for bransjens mest arbeidsintensive perioder.

For en rekke sommerrestauranter, opplevelsesbedrifter, turisthytter og skianlegg foregår en vesentlig del av driften i helgene, mens det kan være roligere i ukedagene. Ansatte som ønsker det, bør derfor få jobbe flere søndager på rad så lenge det totale timetallet er normalt. Regelverket må være utformet slik at det skaper lønnsomme bedrifter og fremtidige arbeidsplasser.

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: