Ny rapport: Reiselivet bidrar med flere milliarder i skatt til kommunene

Nyhet, Destinasjon, Politikk, Tall og fakta

Publisert

Ekebergrestauranten

Personskatteinntektene fra reiselivet er betydelig. Foto: Per Sollerman

Reiselivet gir 4,3 milliarder i skatteinntekter til landets kommuner. Det er mer enn hele prosessindustrien og nær tre ganger som mye som skatten fra sjømatnæringen, viser ny rapport.

Rapporten «Reiselivsnæringens verdi», som Menon Economics har laget på oppdrag for NHO Reiseliv, ble presentert i Arendal tirsdag, der hele det politiske Norge er samlet for å diskutere viktige samfunnsspørsmål i forbindelse med Arendalsuka. Rapporten viser at personskatteinntektene fra reiseliv er større enn fra hele prosessindustrien, som inkluderer kraftkrevende foredling av tre, metall, mineraler og ulik typer kjemisk industri (3,5 milliarder). Inntektsskatten fra reiseliv er nesten tre ganger så høy som skatten fra sjømatnæringen (1,6 milliarder), som også inkluderer oppdrett, fiskeri og industriforedling.

– Det som kjennetegner mange industribedrifter, er at de har store overskudd, høy grad av automatisering, men gjerne få ansatte. Kommunene får ikke overskuddsskatten fra disse bedriftene – den går rett til staten. Det kommunene får, er skatten fra de som jobber i bedriftene. Det betyr at hvis kommunene vil ha flere og bedre skoler, eldreomsorg og barnehager, må ordføreren satse på de næringene som har mange ansatte, som reiselivet, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

Reiselivet sysselsetter 160.000 årsverk, som er mer enn oljeboring, fiskeoppdrett og landbruk til sammen. 
 
  • Bergen: Reiseliv (273 millioner), sjømat (66 millioner), prosessindustri (64 millioner)
  • Oslo: Reiseliv (1 109 millioner), sjømat (31 millioner), prosessindustri (260 millioner)
  • Kristiansand: Reiseliv (91 millioner), sjømat (9 millioner), prosessindustri (82 millioner)
  • Stavanger: Reiseliv (161 millioner), sjømat (15 millioner), prosessindustri (25 millioner)
  • Bodø: Reiseliv (80 millioner), sjømat (14 millioner), prosessindustri (7 millioner)
  • Tromsø: Reiseliv (127 millioner), sjømat (43 millioner), prosessindustri (13 millioner)
  • Trondheim: Reiseliv (214 millioner), sjømat (30 millioner), prosessindustri (62 millioner)
Les rapporten "Reiselivsnæringens verdi" og søk opp tall for din kommune


Oppfordrer lokalpolitikere til å engasjere seg 

Clas Delp og Kristin Krohn Devold

Forbundssekretær Clas Delp i Fellesforbundet og administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv under Arendalsuka 2018.

Forbundssekretær Clas Delp i Fellesforbundet legger vekt på at reiselivet og politikere må jobbe sammen for å skape flere helårsarbeidsplasser:  

– Vi mener det er viktig at lokalpolitikere engasjerer seg i utviklingen av reiselivet lokalt og regionalt. Dette gjelder både reiselivets form, omfang og hvilken type arbeidsplasser reiselivet utvikler og tilbyr. Reiselivet og lokalpolitikere må gå sammen om tiltak som kan gi vekst og stabilitet i reiselivet hele året. Dette er viktig for at arbeidsplassene reiselivet tilbyr, i større grad gir helårsarbeidsplasser, fulle stillinger og mindre sesongarbeid, sier Clas Delp.

– Skal reiselivet vokse i kommunene, er det behov for gode og forutsigbare rammebetingelser både lokalt og nasjonalt. NHO Reiselivs håp er at kommunene i større grad vil søke dialog med næringen om hvordan vi best kan tilrettelegge for vekst i sin region. Vi står klare til møter og dialog med nåværende og fremtidige ordførere over hele landet, sier Krohn Devold. 

30 prosent sysselsettingsvekst siste 10 år

Innen overnatting og servering har sysselsettingen vokst med 30 prosent de siste 10 årene. I 2016 og 2017 var overnatting og servering, sammen med bygg og anlegg, de to næringene med høyest vekst i sysselsettingen. Reiselivet sysselsetter 160.000 årsverk, som er mer enn oljeboring, fiskeoppdrett og landbruk til sammen.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: