ESA sier ja til charterfond for Nord-Norge

Nyhet, Politikk

Publisert

EFTAs overvåkingsorgan ESA har nå godkjent etablering av et charterfond for utenlandstrafikk inn til de største flyplassene i Nord-Norge. Ordningen er godkjent for en varighet på tre år.

Tanken bak ordningen er å stimulere turoperatører til å sette opp charterfly direkte fra de store markedene i Europa inn til Nord-Norge. Det forutsettes at midlene anvendes på en slik måte at dette skaper ny turisttrafikk inn til Nord-Norge. Det skal være en stimulans med positive ringvirkninger for hele reiselivsnæringen i Nord-Norge og ikke konkurrere med innenlands rutetrafikk.

Som et resultat av denne ordningen forventes de første charterflyene å lande i Nord-Norge allerede i 2014. Et interimsstyre ledet av NHO Reiseliv Nord-Norge har i over tre år arbeidet med å få ordningen på plass.

I dette interimsstyret har det sittet representanter for NHO Reiseliv Nord-Norge, NordNorsk Reiseliv AS, Rica Hotels, Thon Hotels, Hurtigruten, Avinor, Innovasjon Norge og fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark.

Interimsstyret er svært godt fornøyd med utfallet av saken og vil nå i samarbeid med fylkeskommunene sluttføre arbeidet med å avklare eierskap, organisering og finansiering av fondet, som er anslått å ha et kapitalbehov på 30 millioner kroner. 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: