Statsbudsjettet 2015: Nei til kutt i markedsføringsmidlene for reiselivsnæringen

Nyhet, Politikk

Publisert

I forslaget til statsbudsjett for 2015 går regjeringen inn for å redusere markedsføringsmidlene til Innovasjon Norge med 40 millioner kroner. NHO Reiseliv er kritisk til kuttforslaget.

– Reiselivet har levert gode resultater i 2014, og årsaken er moderne, kostnadseffektive reiselivsprodukter, positive forbrukertrender og moderat kronekurs. Å kutte i markedsføringsmidlene til Innovasjon Norge nå, er å kutte i fremtidige inntekter, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

Regjeringen foreslår å kutte markedsføringsmidlene med 40 millioner til 205 millioner i statsbudsjettet for 2015. Dersom kuttet blir vedtatt, vil regjeringen ha redusert markedsføringsstøtten med 65 millioner kroner siden den tok over høsten 2014.

Den rødgrønne regjeringen foreslo nemlig et budsjett på 270 millioner for 2014, men Høyre/FrP-regjeringen kuttet budsjettet med 25 millioner kort tid etter at den overtok.

– Trenger solid og samlet markedsføring

– For at den positive utviklingen i reiselivet skal fortsette, trenger Norge solid og samlet internasjonal markedsføring over flere år, sier NHO Reiseliv-direktøren.

– Det er utenlandske turister som må stå for den største fremtidige veksten i reiselivet, og konkurransen er tøff. Innovasjon Norge har vært dyktige til å nå nye markeder gjennom nye digitale plattformer. Her er Norge innovative, og det siste vi trenger nå er et kutt.

Vil stoppe kutt

Krohn Devold sier NHO Reiseliv vil arbeide sammen med partiene på Stortinget for å stoppe det budsjetterte kuttet i en svært fremtidsrettet næring.

– I en tid med utfordringer i oljenæringen trenger vi mer satsing på vekst i viktige valutanæringer som reiseliv, ikke mindre, sier NHO Reiseliv-direktøren.

Fornøyd med kutt i formuesskatt

NHO Reiseliv er fornøyd med kuttene i formuesskatt, ikke minst med at reduksjonen først og fremst kommer i skattesatsen som vil ha størst betydning for bedriftene.

– En reduksjon av formuesskatten på 0,25 prosentenheter til 0,75 prosent er et skritt i riktig retning, men fortsatt er det et godt stykke unna total avvikling. Derfor forventer vi en klar forpliktelse til ytterligere nedtrapping av formuesskatten de neste årene i denne stortingsperioden, sier Krohn Devold.

NHO Reiseliv er godt fornøyd med at regjeringen nå øker tempoet for å følge opp målene i Nasjonal transportplan.

– Det gir mulighet for å realisere viktige vei- og jernbaneprosjekter som vil komme reiselivet til gode, sier NHO Reiseliv-sjefen.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: