Vil ha fortsatt lav sats på el-avgift i tiltakssonen

Nyhet, Politikk

Publisert

NHO Reisliv ber myndighetene videreføre lav sats på el-avgift i tiltakssonen.

NHO Reiseliv er gjort kjent med at dagens el-avgift er notifisert i ESA med virkning frem til 30. juni 2014, og antar derfor at det vil skje en re-notifisering etter denne dato.

NHO Reiseliv vil i likhet med Norsk Industri anmode myndighetene om å videreføre el-avgiftens lave sats i tiltakssonen også de kommende årene.

Tiltakssonen omfatter alle kommuner i Finnmark samt sju kommuner i Nord-Troms: Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Karlsøy, Lyngen og Storfjord.

Reiselivsnæringen og spesielt hotellbygningene i tiltakssonen bruker betydelig mye mer energi til både oppvarming og belysning enn resten av landet. Reiseliv er en viktig næring i nord, både med tanke på verdiskaping og sysselsetting, og det er derfor avgjørende at den lave satsen videreføres, skriver NHO Reiseliv i et brev til Finansdepartementet.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: