NHO Reiseliv

Innhold

Offentlige anbud på agendaen under Arendalsuka

Nyhet, Overnatting, Politikk

Publisert

Tony Eide

Daglig leder Tony Eide i Festningshotellene kjemper for at frittstående hoteller ikke skal bli vist døra i konkurransen om offentlige kontrakter.

Hvordan kan politikerne bidra til at det blir lettere for små og mellomstore bedrifter å konkurrere om offentlige anbud? Det var temaet på et av NHO Reiselivs arrangementer under Arendalsuka.

Tirsdag arrangerte NHO og NHO Reiseliv seminaret «Gi små bedrifter et hjemmemarked» i Arendal. Offentlig sektor kjøper for 500 milliarder i året og er dermed en svært attraktiv kunde for hoteller og leverandører av konferansetjenester. Dessverre opplever frittstående og mindre kjedehoteller ofte å bli diskriminert i konkurransen om offentlige anbud.

– At det er et krav om at man må være landsdekkende, har gjort det vanskelig for en rekke frittstående hoteller å stille ved startstreken. Det kan ikke være slik at man blir ekskludert hvis man ikke er representert i alle byer, så lenge man kan levere i de sentrale områdene avtalene omhandler. Selv om flere avtaler som gjelder kurs og konferanser omhandler flere byer, skjer så mye som 80 prosent av leveransene i Oslo, sier Tony Eide, daglig leder i Festningshotellene AS.

Ny stortingsmelding om offentlige anskaffelser

Næringsdepartementet jobber med en stortingsmelding om offentlige anskaffelser der de blant annet vil se på hvordan de bedre kan legge til rette for at små og mellomstore bedrifter kan konkurrere om offentlige kontrakter.

– Konkurranse i offentlig anbud er utrolig viktig. Nøkkelen for å få til det er gode, kompetente offentlige innkjøpere. Vi vil blant annet evaluere økningen i terskelverdien (regjeringen økte den nasjonale terskelverdien fra 500 000 kroner til 1,3 millioner kroner i 2016) i den kommende stortingsmeldingen om offentlige anbud. Vi vil også adressere utfordringene med kravet om at en må være landsdekkende, som er særlig utfordrende for hotellbransjen, sier statssekretær Magnus Thue (H), som deltok i en debatt med stortingsrepresentantene Rigmor Aasrud (Ap) og Sivert Bjørnstad (FrP).

NHO mener terskelverdien på 1,3 millioner er satt for høyt, og at små bedrifter vil risikere å bli ekskludert fra konkurransen om offentlige anbud.

– Bør bli mulig å gi deltilbud

NHO Reiseliv mener offentlige innkjøpere stiller strengere krav enn nødvendig. Det bør være mulig å dele opp kontrakter slik at flere mindre bedrifter kan delta i konkurransen, eller åpne opp for at leverandørene kan gi deltilbud. For reiselivsnæringen er det viktig at kontrakten deles opp i levering av rom/frokost og konferansetjenester. På den måten vil et hotell kunne gi deltilbud på kun rom/frokost eller kun konferansetjenester.

– Det er viktig at man i anbud skiller mellom rom/frokost og kurs/konferanse. Om tilbudet ikke deles opp, vil det i mange tilfeller ikke være mulig for frittstående hoteller uten kjedetilknytning å konkurrere om levering av rom-/frokost- eller konferansetjenester. Det er også viktig at de frittstående får levere på både pris og kvalitet (75 på pris og 25 på kvalitet), fordi kvalitet vil være avgjørende for om et arrangement blir bra. De må få lov til å ta hensyn til kvalitet – hvis ikke risikerer vi at alle konferanser legges til flyplasshotellene. Videre bør de frittstående hotellene få samarbeide om å legge inn et landsdekkende anbud der det er krav om hotell i flere byer, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

Ny mal for offentlige anbud i emning

NHO Reiseliv jobber for at det skal bli lettere for frittstående hoteller og mindre kjedehoteller å konkurrere om offentlige kontrakter, og samarbeider med NHO, Difi, Sykehusinnkjøp om en mal for hvordan slike anbudsrunder skal skje uten at små og mellomstore overnatting- og konferansehotell blir ekskludert. Det er satt ned en arbeidsgruppe som skal levere innen 1. juni 2019. 

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: