Restaurant- og matfag: en vei mot trygg og sikker jobb

Nyhet

Publisert

Restaurant- og matfag er et sikkert utdanningsløp mot en trygg og givende jobb. Hvorfor lærer du mer om på Landskonferansen for Restaurant- og matfag (LKRM) 23. september.

Landskonferansen for Restaurant- og matfag (LKRM) samler rådgivere, karriereveiledere, faglærere, opplæringskontorene og alle andre med interesse for restaurant- og matfagene, for kunnskapsdeling og faglig påfyll om aktuelle temaer.  

Et utdanningsløp med sikre jobbsutsikter

Et aktuelt tema er det store behovet for faglært arbeidskraft i restaurant- og måltidsbransjen. 

− Næringslivet, både regionalt og nasjonalt, har lenge kommunisert behovet for at det utdannes for få med fagbrev i Norge. Dersom utviklingen fortsetter, vil det mangle mer enn 100 000 fagarbeidere i 2030. Det er et stort behov for blant annet kokker, servitører, sjømathandlere og pølsemakere sier Hamborg.

Elever som starter på restaurant- og matfag nå, vil være svært attraktive på arbeidsmarkedet og dermed sikret jobb når de er  ferdig med utdannelsen. For selv om koronapandemien har gjort det tøft for mange, skal restaurant og måltidsbransjen reise seg igjen.  Derfor er Restaurant- og matfag et sikkert utdanningsløp for unge som er  på jakt etter en trygg og givende jobb, sier Henrik Hamborg i NHO Reiseliv, som er medarrangør for årets konferanse. 

Meld deg på Landskonferansen for Restaurant- og matfag 23. september

Stort behov for kompetanse i bransjen

Konferansen er også en svært viktig arena for å sikre økt rekruttering til restaurant- og matfagene:

− Næringslivet, både regionalt og nasjonalt, har lenge snakket om utfordringen ved at det utdannes for få med fagbrev i Norge. Dersom utviklingen fortsetter, vil det mangle mer enn 100 000 fagarbeidere i 2030.  Det er også et stort behov for blant annet kokker, servitører, sjømathandlere og pølsemakere, sier Hamborg.

− På landsbasis har man i flere år slitt med rekrutteringen til disse fagene, og grunnene til dette er mange. På Landskonferansen for Restaurant- og matfag skal vi  møtes for å utveksle erfaringer og sikre at vi i fellesskap tar de rette skrittene for å øke rekrutteringen fremover, fortsetter han.  

Årets konferanse 23. september 2021

Følg konferansen
gratis
23. september 2021

Felles for arrangørene av konferansen er at de jobber målrettet med å heve anseelsen til restaurant- og matfagene, for å øke søkertallene til utdanningsprogrammet og bidra til høyere gjennomføringsgrad. 

Spørsmål som vil bli tatt opp på konferansen:

  • Hvordan sikre rekrutteringen til bransjer i vekst?
  • Hvordan møte utfordringene i arbeidsmarkedet etter korona?  
  • Hva er de mest aktuelle trendene og endringene innen Restaurant- og matfag?  
  • Hvordan sørge for gode utviklingsmuligheter gjennom hele karriereløpet?

Om Landskonferansen for Restaurant- og matfag  

Landskonferansen for Restaurant- og matfag 23. september 2021 er heldigital og går over en halv dag.  Konferansen er åpen for alle med interesse for restaurant- og matfagene, og det er gratis å delta.  

På konferansen møter du myndigheter, partene i arbeidslivet, rådgivere og faglærere i skolen, forskere, og ikke minst: ungdommer som deler sine erfaringer fra hverdagen som elever og lærlinger innen restaurant- og matfag. 

Landskonferansen for Restaurant- og matfag

Digital konferanse 23. september 2021

For deg som brenner for kompetanse og rekruttering til restaurant- og matfagene 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: