Bransjeprogrammet for reiseliv videreføres

Publisert

#205

Rett før påske fikk AOF og Fagskolen i Viken innvilget midler til gjennomføring av nye kurs til bransjeprogrammet. Illustrasjonsbilde.

AOF Norge og Fagskolen i Viken har fått innvilget midler for gjennomføringen av digitale kurs gjennom bransjeprogrammet for reiseliv.

Det var stor interesse for kursene som ble gjennomført i 2020, og suksessen videreføres i 2021. Kursene er korte og målrettede, og er rettet mot flere målgrupper i reiselivsnæringen, sier Henrik Hamborg, politisk rådgiver for kompetanse og rekruttering i NHO Reiseliv.

Henrik Hamborg, politisk rådgiver i NHO Reiseliv.

- Kursene kan være til god hjelp for de som ønsker å ta fagbrev i sitt yrke, fortsetter Hamborg.

Tall fra egne undersøkelser, viser et stort potensial blant medlemsbedriftene for deltakelse i neste gjennomføringsrunde av bransjeprogrammet. Rett før påske fikk AOF og Fagskolen i Viken innvilget midler til gjennomføring av nye kurs. Mens sistnevntes kurs ble fulltegnet i løpet av kort tid, er det fremdeles mulig å melde seg på AOFs onlinebaserte kurs. Kursene gjelder som teorikurs til fagprøven og består av både teori og eksamenstips- og forberedelser.

Kursene som tilbys

Reiselivsfaget, renholdsoperatørfaget, servitørfaget, resepsjonsfaget, kundeservice og datakompetanse, samt yrkesnorsk i reiseliv er kursene som inngår i bransjeprogrammet for reiseliv denne våren. 

Hamborg håper bedrifter og ansatte vil benytte seg av tilbudet.

– Dette er et godt tilbud til den som trenger å få på plass den formelle kompetansen i en tid hvor de ellers kanskje er permittert, sier han.  

Kommuniser behovene

Tall fra NHOs medlemsundersøkelser viser også at det er behov for å skreddersy kursene i enda større grad. Hamborg oppfordrer derfor alle medlemmer til å spille inn behovene deres ansatte har når det kommer til kursing og kompetanseheving.

– Bransjeprogrammet var et godt tiltak da pandemien inntraff, men det blir enda bedre om kursene i enda større grad treffer våre medlemmers behov. For å oppnå dette er vi avhengige av innspill fra medlemmene våre, avslutter Hamborg.

En person som hopper på ski i solnedgangen på Skeikampen Resort. Foto. Foto: Olav Standal Tangen

Dyrtiden preger reiselivet, men julen ser lovende ut for mange

Situasjonsanalyse for norsk reiseliv

Resultater fra NHO Reiselivs medlemsundersøkelse november 2023

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: