Nye gratiskurs for økt kompetanse i reiselivsnæringen

Nyhet

Publisert

Illustrasjonsbilde av studenter

Denne høsten videreføres bransjeprogrammet med en rekke gratis kurs for deg i reiselivsbransjen, inkludert fagprøven i reiselivsfaget og renholdsoperatørfaget. På fagskolenivå tilbyr det kurs iblant annet Kortreiste opplevelser og lokal verdiskaping, Innsikt i- og distribusjon til det norske markedet og Innføring i opplevelsesøkonomi og opplevelsesdesign. Våren 2022 tilbyr Høgskulen på Vestlandet i tillegg emner i grønn destinasjonsutvikling og temabaserte opplevelser og storytelling.

Relevant og god kompetanse er en viktig forutsetning for å sørge for en bærekraftig reiselivsnæring. Nå videreføres bransjeprogrammet for reiseliv med nye gratiskurs for høsten.

Bransjeprogrammet for reiseliv ble etablert våren 2020, som et tilbud til permitterte og oppsagte i bransjen. Etterspørselen på kursene har vært stor, og denne høsten videreføres bransjeprogrammet.

– Mange er nå tilbake i jobb, og det er vi veldig glade for. Samtidig er det viktig å sette av tid til kompetanseheving for den enkelte. På sikt vil det styrke næringen og reiselivstilbudet, og det er positivt, mener Henrik Hamborg, NHO Reiselivs politiske rådgiver for kompetanse og rekruttering.

– Formålet med kursene er å øke kompetansen til ansatte og permitterte i reiselivsnæringen. Fordelen med tilbudene er at de er korte og målrettede, og de fleste gjennomføres digitalt, sier Henrik Hamborg, politisk rådgiver for utdanning og kompetanse i NHO Reiseliv. En annen viktig side med bransjeprogrammet, er å tilby kurs på ulike nivåer. Det bety at det tilbys kurs på både videregående nivå, fagskole- og høyskolenivå, forklarer Hamborg.

Nye kurs i høst

Det tilbys et bredt spekter av kurs utover høsten, og noen av kursene har oppstart allerede i august. Kandidater kan for eksempel melde seg på forberedende kurs til fagprøven i reiselivsfaget og renholdsoperatørfaget.

På fagskolenivå tilbyr det kurs iblant annet Kortreiste opplevelser og lokal verdiskaping, Innsikt i- og distribusjon til det norske markedet og Innføring i opplevelsesøkonomi og opplevelsesdesign. Våren 2022 tilbyr Høgskulen på Vestlandet emner i grønn destinasjonsutvikling og temabaserte opplevelser og storytelling. Disse emnene kvalifiserer dessuten til 7.5 studiepoeng.

Hamborg håper at både ansatte og permitterte i bransjen, vil benytte seg av tilbudet, som i sin helhet finansieres av myndighetene. Det betyr at det er gratis å ta kursene. 

– Mange er nå tilbake i jobb, og det er vi veldig glade for. Samtidig er det viktig å sette av tid til kompetanseheving for den enkelte. På sikt vil det styrke næringen og reiselivstilbudet, og det er positivt, mener Hamborg.

Disse gratiskursene kan du søke nå

Tittel
Studienivå
Lærested
Bransjeprogram - Kurs i grunnleggende digitale ferdigheter for reiselivsbransjen Annen utdanning Kompetansehuset Neo
Bransjeprogram for reiseliv - Kontrakt- og avtaleskriving Annen utdanning Folkeuniversitetet
Bransjeprogram for reiseliv - Ledelse i praksis Annen utdanning Folkeuniversitetet
Digital markedsføring og bruk av sosiale medier for reiselivet Fagskolestudium Nordland fagskole
Engelsk fagspråk for reiselivsnæringen - Dag Annen utdanning AOF Vestlandet
Engelsk fagspråk for reiselivsnæringen – Kveld Annen utdanning AOF Vestlandet
Grunnleggende digital kompetanse tilpasset reiselivsnæringen - Dag Annen utdanning AOF Vestlandet
Grunnleggende digital kompetanse tilpasset reiselivsnæringen - Kveld Annen utdanning AOF Vestlandet
Hvordan bli en mer bærekraftig reiselivsbedrift? Fagskolestudium Nordland fagskole
Idéutvikling og forretningsmodellering for opplevelsesbasert reiseliv Fagskolestudium Nordland fagskole
Innføring i opplevelsesøkonomi og opplevelsesdesign Fagskolestudium Nordland fagskole
Innsikt i- og distribusjon til det norske markedet Fagskolestudium Nordland fagskole
Kortreiste opplevelser og lokal verdiskaping Fagskolestudium Nordland fagskole
Reiselivsfaget - fagbrev for reiselivsbransjen - Landsdekkende virtuelt kurs Videregående skole AOF Norge
Reiselivsfaget - fagbrev for reiselivsbransjen - Landsdekkende virtuelt kurs Videregående skole AOF Norge
Reiselivsfaget - fagbrev for reiselivsbransjen - Landsdekkende virtuelt kurs Videregående skole AOF Norge
Reiselivsfaget - fagbrev for reiselivsbransjen - Landsdekkende virtuelt kurs Videregående skole AOF Norge
Reiselivsfaget - fagbrev for reiselivsbransjen - Landsdekkende virtuelt kurs Videregående skole AOF Norge
Renholdsoperatørfaget - fagbrev for reiselivsbransjen - Landsdekkende virtuelt kurs Videregående skole AOF Norge
Resepsjonsfaget - fagbrev for reiselivsbransjen - Landsdekkende virtuelt kurs Videregående skole AOF Norge
Resepsjonsfaget - fagbrev for reiselivsbransjen - Landsdekkende virtuelt kurs Videregående skole AOF Norge
Resepsjonsfaget - fagbrev for reiselivsbransjen - Landsdekkende virtuelt kurs Videregående skole AOF Norge
To nettkurs i bærekraftig reiseliv: Tematiserte opplevelser og grønn destinasjonsutvikling Etterutdanning Høgskulen på Vestlandet
Yrkesnorsk for Reiselivsfaget - Landsdekkende virtuelt kurs Annen utdanning AOF Norge
Yrkesnorsk for Reiselivsfaget - Landsdekkende virtuelt kurs Annen utdanning AOF Norge
Yrkesnorsk rettet mot kokkefaget – Dag – 2021 Annen utdanning AOF Vestlandet
Yrkesnorsk rettet mot kokkefaget – Kveld Annen utdanning AOF Vestlandet
Yrkesnorsk rettet mot resepsjonsfaget - Dag Annen utdanning AOF Vestlandet
Yrkesnorsk rettet mot resepsjonsfaget – Kveld Annen utdanning AOF Vestlandet

Den totale oversikten kursoversikten finner du her.

Savner du kurs på listen? Ta kontakt

Det er viktig at kursene treffer bedriftenes behov. Hamborg oppfordrer derfor alle medlemmer til spille inn behovene for kompetanse bedriftene nå har.

– Bransjeprogrammet var et nødvendig tiltak da pandemien inntraff for halvannet år siden. Tilbudet blir enda bedre, om kursene i enda større grad treffer medlemmenes behov, avslutter Hamborg.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: