Muligheter for kompetanseheving

Publisert

Undervisning, med kaffekopp og PC

Permittert? Benytt tiden til kompetanseheving gjennom en rekke spennende kurs.

Fredag 14. januar ble det nasjonale skjenkeforbudet opphevet, og det er igjen mulig å ta imot gjester. Samtidig vil kursene og støtteordningene for kompetanseheving fortsette å være tilgjengelige.

Henrik Hamborg, politisk rådgiver for kompetanse og rekruttering i NHO Reiseliv. Foto: Per Sollerman.

Bransjen har vært gjennom en meget krevende jule- og nyttårshøytid på grunn av det nasjonale skjenkeforbudet som ble innført i midten av desember i fjor.  

– Vi er veldig lettet over at det har blitt lempet på restriksjonene, og er glade for at medlemmene igjen kan ønske gjester velkommen, sier Henrik Hamborg, politisk rådgiver for kompetanse og rekruttering i NHO Reiseliv. 

– Samtidig ønsker vi å minne om mulighetene for kurs og kompetanseheving, både i vår regi og gjennom eksterne. Jeg vil her trekke frem Bransjeprogrammet for reiseliv og kursene NKI Kompetanse tilbyr, fortsetter Hamborg. Mer om disse senere. 

Arbinn og nhoreiseliv.no  

 Alle medlemmer i NHO Reiseliv har tilgang til arbeidsgiverportalen Arbinn.no. En sentral del av portalen er medlemstjenesten Webinarer og kurs. Her finner medlemmene opptak av tidligere webinarer, og en oversikt over kommende kurs.  

På nyåret vil det blant annet avholdes kurs innen, HMS, kommunikasjon og mediehåndtering. I tillegg vil kurs som er tilpasset reiselivsnæringen legges ut på våre nettsider.  Noen er gratis.  
 
– I tillegg vil vi minne medlemmene våre om at dersom det er temaer de ønsker seg, vil vi gjerne høre om det slik at vi kan se på mulighetene for å få satt i gang kurs på dette temaet. I løpet av februar vil vi også avholde flere kurs innen både økonomi, ledelse og jus, sier Hamborg.   

Bransjeprogrammet for reiseliv  

Bransjeprogrammet for reiseliv ble lansert våren 2020, og skal være et tilbud til alle i næringen: Permitterte, oppsagte, og for personer i arbeid. NHO Reiseliv har jobbet for at ordningen videreføres og at bransjeprogrammet for reiseliv prioriteres, grunnet den krevende tiden bransjen står i. På nyåret starter det opp nye kurs.  

Bransjeprogrammet består av en rekke ulike kurs med både ulike temaer og nivåer.  

 – Her kan du ta alt fra teorikurs til fagprøven innenfor eksempelvis resepsjonsfaget, til kurs på fagskole- og høgskolenivå. Likt for alle er at de er gratis, og at de tilbys digitalt. Her legges det opp til en relativt stor grad av fleksibilitet, forteller Hamborg. 

 Kurs som tilbys gjennom bransjeprogrammet: 
Hotelldrift, restaurantledelse, matsikkerhet, bærekraftig reiseliv, digital markedsføring, og bærekraft som konkurransefortrinn er noen av kursene som tilbys vinteren og våren 2022.  
 
Den totale oversikten over kursene, samt ytterligere informasjon finner du her. 

NKI Kompetanse 

I tillegg tilbyr NKI Kompetanse våre medlemmer relevante kurs til sterkt rabatterte priser. Emnene som tilbys er bla. bærekraftig reiseliv (10 studiepoeng), destinasjonsledelse (5 studiepoeng), service og vertskap (5 studiepoeng).  

 Emnene kan tas som enkeltemner, eller inngå i en formell fagskoleutdanning: Reiselivskoordinator eller resepsjonsledelse. Studiene er nettbasert med både fleksibel oppstart og gjennomføring. Dermed kan studiene kombineres med jobb, familieliv.  

 Medlemmene kan søke fylkeskommunenes BIO-middelordning for tilskudd til innkjøp av kursene. Dette er et godt eksempel på hvordan BIO-midlene kan utnyttes, påpeker Hamborg.  

Bedriftsintern opplæring (BIO)  

Videre kan medlemmer søke sin respektive fylkeskommune om økonomisk støtte gjennom bedriftsintern opplæring (BIO). Ordningen skal gå til kompetanseheving av ansatte slik at bedriften skal klare nødvendig omstilling.  

Opplæringen skal inneholde teori, men kan kombineres med praktisk trening.  

Flere av våre medlemmer har benyttet seg av ordningen, og har blant gjennomført kurs i ledelse, krysskompetanse og salg og markedsføring. På denne måten vil bedriften kunne sikre helårsdrift og at ansatte får større stillingsbrøker og faste stillinger.  
 
— Når bedriftene søker fylkeskommunen om midler, er det viktig å få frem deres situasjon ut fra pandemien, behovet for omstilling og opplæring og en plan for denne, sier Hamborg.  
 
— Kontakt gjerne din fylkeskommune for nærmere informasjon om deres BIO-ordning. NHO Reiseliv kan også bistå her, avslutter Hamborg.  


Klikk deg inn på ditt fylkes side om BIO-ordningen:  

Troms og Finnmark   
Nordland  
Trøndelag  
Møre og Romsdal  
Vestland  
Rogaland  
Agder 
Vestfold og Telemark  
Innlandet  
Viken  
Oslo 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: