Ledige plasser på kompetansehevende kurs og utdanning

Publisert

Det er fremdeles noen tilgjengelige plasser på høstens  gratis kurs og utdanningstilbud i Bransjeprogrammet for Reiselivet. Se tilgjengelige plasser og søk plass her.

Disse gratiskursene kan du søke nå

Annonsering på Facebook og Instagram  • Avtaler og kontraktskriving • Vg3 Resepsjonsfaget •  Vg3 Reiselivsfaget •  Digitalisering • Facebook Business manager - advanced • Bærekraftig reiseliv: Tematiserte opplevelser og grønn destinasjonsutvikling • Hvordan kan jeg bli en bedre formidler? • Innføring i lokal verdiskapning • Kokk - fagbrev • Kortreiste opplevelser og lokal verdiskaping • Ledelse i praksis • Lokalmat, konservering og foredling • Markedsføringsledelse• Mat som opplevelse • Organisasjon og ledelse • Praksiskandidatopplæring, kokk • Praksiskandidatopplæring, servitør • Reiseliv og lokalmat • Reiselivsfaget • Robotisering • Servitørfaget  • Vg3 Sikkerhetsfaget • Yrkesnorsk – Byggdrifter •  Yrkesnorsk – Sikkerhetsmedarbeider • Økonomistyring

Se hele oversikten over kurs her

NHO Reiselivs rådgiver for utdanning og kompetanse, Henrik Hamborg, oppfordrer alle med mulighet til å søke utdanning og kompetanseheving gjennom bransjeprogrammet. Foto: Per Sollerman.

Bransjeprogrammet ble etablert våren 2020 som et tilbud til permitterte og oppsagte i næringen. Kursene i bransjeprogrammet for reiselivet er gratis, og kan tas ved siden av jobb. Mange av tilbudene er lagt opp som nettstudier.

– Hensikten med kursene er å øke kompetansen til ansatte og permitterte i reiselivet. Fordelen med tilbudene er at de er korte og målrettede, og de fleste gjennomføres digitalt, sier Henrik Hamborg, politisk rådgiver for kompetanse og rekruttering i NHO Reiseliv.  

Fremdeles ledige plasser på høstens kurs

Det tilbys en rekke kurs utover høsten, hvor flere starter opp allerede i slutten av august. Det gjennomføres kurs innen temaer som annonsering i sosiale medier, mat og kortreiste opplevelser samt ledelse og formidling på fagskolenivå.

– Fagskolene har dessuten ordinære utdanningstilbud utover bransjeprogrammet som kan være relevante, minner Hamborg om.  

Fagprøve og studiepoeng med bransjeprogrammet 

Videre tilbyr blant annet Folkeuniversitetet og AOF kurs for ansatte som vil ta fagbrev som kokk, servitør eller reiselivsmedarbeider (f.eks resepsjonist). Kursene er rettet mot ansatte som skal gå opp til fagprøven basert på relevant arbeidserfaring. Kurset skal forberede kandidatene på den tverrfaglige teorieksamenen. Etter bestått eksamen kan kandidatene gå opp til fagprøven.  

Høgskulen på Vestlandet tilbyr dessuten emner i bærekraftig reiseliv: Grønn destinasjonsutvikling og special interest tourism og storytelling. Her kan deltakerne selv velge om de vil gå opp til eksamen og få studiepoeng eller få utstedt kursbevis for deltakelse.  

Hamborg håper at både nyansatte og de mer erfarne finner kurs av interesse.  

– For mange vil kompetansepåfyll gjennom kurs og utdanning være avgjørende for å bli værende i reiselivet. Dette vil gi den enkelte ny kunnskap og motivasjon, noe som er positivt for den enkelte, bedriften og næringen, mener Hamborg.

Nye kurs kommer  

Etter påtrykk fra bla. NHO Reiseliv besluttet myndighetene å videreføre bransjeprogrammet med oppstart i første halvår 2023. Målet er at kursene gjennom bransjeprogrammet skal gi nødvendig kompetansepåfyll til både nye, tilbakevendte og erfarne ansatte.  

"Bransjeprogrammet 2.0" har riktignok en noe annen innretning enn forløperen. Den største endringen er at kurstilbudene skal utvikles i samarbeid mellom bedrift og utdanningstilbyder, for så å søke om tilskudd fra myndighetene. Som tidligere skal kursene være korte og fleksible og kunne kombineres med jobb.  
 
– Vi er glade for at myndighetene ser verdien av bransjeprogrammet. På denne måten får de ansatte nødvendig på faglig påfyll. Det er spesielt viktig nå ettersom det er mange nyansatte i næringen. Nå er vi spente på hvor mange søknader avslutter Hamborg.  

Nærmere beskrivelse av utlysningen finner du her

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: