Hva sier partiene om viktige saker for reiselivet?

Nyhet, Politikk

Publisert

NHO Reiseliv har hatt en god dialog med politikerne i regjeringen og på Stortinget i hele inneværende stortingsperioden.

I forbindelse med det kommende stortingsvalget 11.september 2017, har næringspolitisk avdeling i NHO Reiseliv gjennomgått alle partiprogrammene for kommende stortingsperiode 2017-21 fra partiene som i dag er representert på Stortinget.

I gjennomgangen har vi sett på partienes standpunkt i saker som er særlig viktig for reiselivet. I tillegg har vi, der det finnes, inkludert partiprogrammenes kapittel om reiseliv.

Gjennomgangen kan leses her

Vi i NHO Reiseliv har i hele år hatt utstrakt kontakt med politikere, både i forbindelse med behandlingen av reiselivsmeldingen og andre viktige saker. De viktigste sakene for reiselivsnæringen i Norge er

  • Fleksibel arbeidsmiljølov
  • Bedre tilsynsutøvelse
  • Ingen nye skatter
  • Rapportering- og skatteplikt for delingsøkonomiaktørene
  • Forenkling og digitalisering

Vårt høringssvar til reiselivsmeldingen gir en god gjennomgang av vår politiske plattform og begrunnelse for vårt standpunkt i de utvalgte sakene.

Dette valget blir svært spennende og vi håper alle vil benytte stemmeretten sin. Uansett utfall vil NHO Reiseliv fortsette å jobbe opp mot Stortinget og Regjeringen for å sørge for best mulig rammevilkår for reiselivsnæringen. 

Se også: 

Stortingsvalget 2017 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: