test.
test.

Årsrapport 2018

Vi forenkler hverdagen for våre medlemmer og styrker norsk reiseliv.

Kompetanse og rekruttering

Kokker som lager mat på et restaurantkjøkken

Tjuvholmen Sjømagasin, Fursetgruppen. Foto: Tommy Andresen.

Regjeringen utnevnte 2018 som Yrkesfagenes år, og NHO Reiseliv bidro inn i prosjektet med flere tiltak og arrangementer som skal oppmuntre ungdom til å velge restaurant- og matfag.

2018

Mål: Bidra til økt søkertall til VG1 Restaurant- og matfag. 

Resultat: Fra 2017 til 2018 var det en økning i antall søkere på 3,45 prosent på landsbasis.

I 2018 arrangerte NHO Reiseliv for første gang Landskonferansen for restaurant- og matfag, sammen med NHO Mat og Drikke, Sjømat Norge, Foreningen for opplæringskontorene i restaurant- og matfag, Norske Kokkers Landsforening og Baker-og konditorbransjens landsforening. Konferansen er en viktig møteplass for alle som er opptatt av rekruttering og kompetanse innen restaurant- og matfag. Landbruks-og matminister Jon Georg Dale og kunnskapsminister Jan Tore Sanner bidro til å sette dette viktige temaet på agendaen. Arrangementet fikk dekning blant annet på NRK Dagsrevyen.

Yrkes-NM

I 2018 arrangerte NHO Reiseliv også Yrkes-NM for kokk-, servitør- og resepsjonsfagene. Dette var et stort prosjekt. Mange medlemsbedrifter stilte frivillig opp slik at det var mulig å gjennomføre en spennende konkurranse med mange tilskuere. Yrkes-NM ble arrangert samtidig som en utdanningsmesse med om lag 20 000 besøkende. NHO Reiseliv opplevde stor interesse for yrkene blant ungdom som var på messen. Vinnerne av disse konkurransene blir Norges representanter i Yrkes-EM i 2020, der NHO Reiseliv er medarrangør.

Bidrar til lokale rekrutteringsprosjekt

Som en del av Stiftelsen for rekruttering til restaurant- og matfag delte NHO Reiseliv ut cirka 600.000 kroner til små og store prosjekter i hele Norge i 2018. NHO Reiseliv er opptatt av at rekruttering skjer der skolene og arbeidsplassene er, og mener at denne stiftelsen bidrar til å sikre lokal forankring og gjennomføring.

Yrkesfagkonkurranser

NHO Reiseliv bidrar økonomisk til gjennomføring av Norgescup for kokk- og servitørlærlinger og NM for resepsjonslærlinger, og til mediearbeid rundt arrangementet. Vinnerne av kokk- og servitørkonkurransene (servitørlag fra Cru/BA53/Lærlingekompaniet og kokkelag fra Mathallen i Tromsø) fikk delta på Nordisk mesterskap for kokk- og servitørlærlinger i København. Her tok begge lag 3. plassen.

Utdanningspolitikk

NHO Reiseliv er med i Faglig råd for restaurant og matfag (FRRM) og Faglig råd for salg, service og reiseliv (FRSSR). Det er nytt at «reiseliv» er tatt inn i navnet til sistnevnte råd, et innspill NHO Reiseliv ga i forbindelse med høringen i 2017.

De faglige rådene er rådgivende organ for statlige utdanningsmyndigheter. De skal fremme behov og synspunkter fra arbeidslivet overfor myndighetene. I rådene er to av NHO Reiselivs samarbeidspartnere i opplæringskontorene representert.

I 2018 har rådet brukt mye av sin tid på å utvikle læreplanene for ny tilbudsstruktur, gjennom såkalte læreplangrupper. NHO Reiseliv har spilt inn kandidater til læreplangrupper for Vg3. Kandidatene er gode representanter for næringen.

Målet med de nye læreplanene er at de skal:

  • være fremtidsrettet og relevante for elever, lærlinger og for arbeidslivets behov
  • ivareta innholdet i overordnet del av læreplanverket
  • være et godt arbeidsverktøy for både skoler og arbeidsliv
  • digitaliseres for å bli mer brukervennlige
  • legge til rette for tydelig progresjon mellom Vg1, Vg2 og Vg3
  • legge til rette for lokal tilpasning og handlingsrom
  • sikre sammenheng i læreplanverket for grunnopplæringen

Gjennom FRRM og FRSSR er NHO Reiseliv også med på å bidra til ulike høringer som Utdanningsdirektoratet sender ut. Blant annet har rådet brukt tid på en omfattende gjennomgang og oppdatering av «sentralt innhold i lærefagene» (sluttkompetansen) for restaurant- og matfag.

Tilbake til forsiden

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: