Dette er NHO Reiseliv

NHO Reiseliv har 3 800 medlemsbedrifter og er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i Norge. Vi arbeider målrettet for å fremme interessene til norsk reiseliv.

Møt reiselivslederne

Med over 3 800 medlemmer er NHO Reiseliv Norges største felleskap for reiselivsledere. 

Vi har fått lov til å dele noen av erfaringene og historiene deres videre.

NHO Reiseliv er den største arbeidsgiverorganisasjonen for reiselivet i Norge. Vi har lokal ekspertise i hele Norge i form av NHO-regionkontorer, samt NHO Reiselivs egne regionforeninger og styrer. NHO Reiseliv er tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), som er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge.

NHO Reiselivs visjon og verdier

Visjonen beskriver hvorfor vår organisasjon eksisterer:

Vår jobb er å styrke næringslivet knyttet til reiseliv, og å forme fremtiden både for våre medlemmer og for samfunnet for øvrig. Det betyr å ha et aktivt forhold til samfunnsutviklingen og trender, teknologiutvikling og aktører som påvirker denne.

Verdiene våre beskriver hvordan vi skal opptre for å realisere visjonen:

NHO Reiseliv skal være modig og tørre å ta tydelige standpunkt som fremmer og bedrer reiselivsnæringens rammevilkår.

NHO Reiseliv skal spille sammen med andre både i NHO-fellesskapet, regionskontorene våre og med strategiske allierte utenfor NHO for å fremme våre saker og utvikle en fremtidsrettet næring.

NHO Reiseliv skal være tilgjengelig både for medlemmer, for mediene, for fremtidens arbeidskraft, for myndighetene og for viktige allierte.

NHO Reiseliv skal være troverdig. Gjennom å være i nær dialog med våre medlemsbedrifter tilegner vi oss kunnskap om næringens utfordringer og behov som gjør oss til en kunnskapsrik og troverdig reiselivsekspert.

Vår posisjon: NHO Reiseliv er nærings- og arbeidsgiverorganisasjonen for hele det norske reiselivet.

Hovedmål: Vi samler og styrker norsk reiseliv. Vi arbeider for å gi våre medlemmer arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som styrker reiselivsnæringen, slik at hvert enkelt medlem kan oppnå økt lønnsomhet og sunn vekstkraft for sin bedrift. NHO Reiseliv er reiselivseksperten som er talerør og toneangivende nærings- og arbeidsgiverorganisasjon for hele reiselivet i Norge.

Medlemsfordeler

Medlemskap i NHO Reiseliv lønner seg

Noen av våre viktigste medlemsfordeler:

Lokal ekspertise, bransjenettverk og møteplasser

Vi har regionkontorer som hjelper i deg i ditt nærområde. Som medlem får du også tilgang til våre digitale og fysiske møteplasser, Innspillsmøter og bransjeforum,hvor du blir kjent med viktige bransjeaktører og kolleger.

Gratis juridisk rådgiving innen arbeidsrett

Som medlem i NHO Reiseliv får du gratis juridisk hjelp i alle saker som omhandler arbeidsrett.  Våre advokater er en viktig støttespiller, og de har særlig erfaring og kunnskap innen arbeidsrett.

NHO Reiselivs advokater har  spesialistkunnskap innen serverings- overnattings og reiselivsbransjene.  

Maler, kontrakter, veiledere og håndbøker

Som medlem i NHO Reiseliv er kompetansen til et av de største arbeidsrettslige fagmiljøene i landet tilgjengelig for deg døgnet rundt på medlemssidene Arbinn.no.

På Arbinn.no finner du blant annet oppdaterte håndbøker, risikourderinger, skjemaer, kontraktsmaler og veiledere som du enkelt kan tilpasse din bedrifts behov, samtidig som du er sikker på at du oppfyller gjeldende krav.   Det gir deg en trygghet som arbeidsgiver.

 

Innholdet på Arbinn.no lages av advokatene og HMS-ekspertene i NHO Reiseliv og NHO.  Her får du svar på spørsmål om ansettelser, permittering, karantene, smittevern, sykefravær, HMS og mye mer. 

Maler og veiledere for medlemmer:

Flere maler finner du på NHOs digitale arbeidsgiverportal Arbinn.no.

 

Verktøy for arbeidsgivere på egen medlemsside

Arbeidskontrakt - verktøy med maler og veiledning
Få veiledning underveis når du lager arbeidsavtaler. Verktøyet har maler til bruk ved faste og midlertidige ansettelser, samt mal som kan benyttes ved ansettelse av arbeidstakere med ledende og særlig uavhengig stilling og daglig leder.

Digitalt verktøy for vurdering av HMS-risiko
Få oversikt og dokumentasjon på risikovurderinger i bedriften. Med vårt digitale verktøy kan du på en enkel måte gjøre risikovurderinger, prioritere tiltak og sette opp handlingsplan. Verktøyet er gratis for NHO medlemmer.

Personvernverktøy
NHOs personvernverktøy gir din bedrift et godt grunnlag for å etterleve kravene i personvernforordningen (GDPR) og den norske personopplysningsloven.

Kurs og videreutdanning med NHO Reiseliv-akademiet

Som medlem i NHO Reiseliv får du tilgang til en rekke kurs og videreutdanningsløp gjennom NHO Reiseliv-akademiet.

Programmene inkluderer lederkurs, kurs innen HMS, markedsføring, data og teknologi, arbedsrett og juss, cybersikkerhet og bærekraft. 

Alle kursene som tilbys gjennom NHO Reiseliv-akademiet er kvalitetssikret og arrangeres av kvalifiserte tilbydere, inkludert høgskoler, fagskoler og velrenommerte kursholdere med høy kompetanse. Enkelte av kursene i NHO Reiseliv-akademiet gir også studiepoeng.

Les mer om NHO Reiseliv-akademiet her 

Innkjøpskjeden - spar penger med gode betingelser på varer og tjenester

Innkjøpskjeden gir gode innkjøpsbetingelser på alt du trenger til din bedrift. Den administreres av landsforeningen NHO Reiseliv, og er åpen for medlemmer også i andre landsforeninger. 

Gjennom innkjøpskompetanse og forhandlingsmakt tilbys medlemmene konkurransedyktige innkjøpsbetingelser på et bredt sortiment av varer: 

 • mat og drikke, inkludert øl, vin og brennevin
 • non-food
 • utstyr
 • yrkesklær
 • forsikringsavtaler
 • kredittkortavtaler
 • telefoni
 • andre bransjerelaterte varer og tjenester
Partnerbonus

Innkjøpskjeden er eid av medlemmene og overskuddet tilbakeføres tilbake til medlemmene gjennom en attraktiv bonusordning. Medlemmer mottar en partnerbonus som gjør medlemskapet i Innkjøpskjeden direkte lønnsomt. 

Bonusen genereres og beregnes ut i fra nettofakturert kjøp fra avtalesortimentet og utbetales på bakgrunn av bonusgivende kjøpt foregående år, på toppen av de gunstige fakturabetingelsene.

Effektive innkjøpsrutiner og netthandel

Gjennom NHO Reiseliv Innkjøpskjedens netthandelsportal kan du bestille alt du trenger på ett sted. I tillegg gir portalen deg gratis tilgang til en rekke digitale tjenester som forenkler innkjøpsrutinene og hverdagen betraktelig.


Les mer

Politisk gjennomslagskraft - vi taler din sak

Vi får stadig nye medlemmer, og dette styrker vår gjennomslagskraft i viktige næringspolitiske saker. Med 3 800 medlemsbedrifter har vi tyngde og er det toneangivende talerør som samler og styrker hele den norske reiselivsnæringen.

Som medlem kan du fortelle oss hvor skoen trykker, og vi vil tale din sak både lokalt og nasjonalt. Les om vårt næringspolitiske arbeid

Advokathjelp ved offentlige anskaffelser

Regler om offentlig anskaffelse er komplisert materie. Medlemsbedrifter i NHO kan få råd og hjelp av NHOs anskaffelseseksperter om 

 • lov og forskrift om offentlige anskaffelser
 • konkrete anbudskonkurranser 
 • håndhevelse av regelverket

Våre erfarne advokater er blant de beste på feltet.

Kontaktpersoner for spørsmål om offentlige anskaffelser (for medlemmer)

Digital synlighet, kommunikasjon og medier

NHO Reiseliv utnytter mange ulike kommunikasjonskanaler for å synliggjøre og styrke norsk reiseliv, og jobber strategisk for å sette behovene i bransjen på agendaten i media. 

Vi hjelper også medlemsbedrifter som trenger bistand til mediehåndtering. Les om kommunikasjon og medier

Se alle medlemsfordeler og bli medlem her

Hvem er våre medlemmer?

Våre medlemmer spenner fra små familieeide bedrifter til multinasjonale selskaper og opererer i disse bransjene:

 • Overnatting
  Overnattingsbedriftene er av grunnpilarene i norsk reiseliv. I overnattingsbransjen finner du hotell, campingbedrifter, fjellstuer, hytte- og leilighetsutleie.
 • Servering
  Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv. Serveringsbedrifter bidrar til at mat- og drikkeopplevelsen blir en viktig del av reiseopplevelsen, både for norske og utenlandske turister.
 • Camping
  Camping er en bransje i vekst som satser sterkt på kvalitet, opplevelser og nye kundegrupper. Campingbedriftene bidrar til stor verdiskaping lokalt og regionalt.
 • Opplevelser
  Opplevelsesbedriftene driver med alt fra guidede turer, hvalsafari og fornøyelsesparker til alpinanlegg, kajakk, hundekjøring og mye mer.

 • Kulturell og kreativ næring
  Kulturell og kreativ næring består av mange kommersielle virksomheter. Medlemskap i NHO Reiseliv passer for deg som driver festival, galleri, besøkssenter, museum eller annen form for privat kulturarena.
 • Idrettsarrangementer
  Idrettsarrangementer setter destinasjonene på kartet og gir positive ringvirkninger både for overnatting, handel, transport og restaurant.
 • Destinasjonsselskaper
  Destinasjonsselskaper, reisemålselskaper og turistkontorer spiller en viktig rolle som markedsførere av reiselivsbedrifter i sine regioner.
 • Bilutleie
  NHO Reiselivs Bilutleieutvalg arbeider for å gjøre rammevilkårene for bilutleiebransjen bedre.

Hvem er våre tillitsvalgte? 

De tillitsvalgte i NHO Reiseliv velges av årsmøtet. Alle styremedlemmene i NHO Reiseliv er arbeidsgivere som til daglig driver og leder bedrifter innen servering, overnatting, camping, opplevelserdestinasjonkulturell og kreativ næringidresttsarrangementer eller bilutleie

Les mer om styret og styremedlemmene i NHO Reiseliv her.

 

Se også:

Reiselivets comeback

NHO Reiselivs årsrapport 2023

Her kan du lese NHO Reiselivs årsrapport for 2023 inkludert vårt viktigste arbeid, styrets beretning, regnskap og revisors beretning.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

 • Veronika Vian
 • Avdelingssjef medlemsservice

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva som er problemet. Oppgi gjerne e-post slik at vi kan kontakte deg tilbake:

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: