Foto: Restaurant Rest
Foto: Restaurant Rest

Årsrapport 2019

Vi forenkler hverdagen for våre medlemmer og styrker norsk reiseliv.

Innhold

Bransjeutvikling 2019: Stort engasjement på bransjesamlinger

#005

Full sal under Reiselivets bransjedag 2019

I 2019 gjennomførte NHO Reiseliv 9 nasjonale bransjesamlinger, inkludert reiselivets bransjedag, som samlet 120 medlemsbedrifter til dialog om blant annet bærekraft, klima, samarbeid og digitalisering.

2019

Mål: Medlemsrekruttering er et av våre strategiske mål, også innenfor kultur, opplevelser, idrett og destinasjonsselskaper. I 2019 var målet å verve 45 nye bedrifter.

Resultat: I 2019 nådde vi målet med 46 nye medlemmer innenfor disse bransjene. 

Det er også viktig for oss at våre medlemmer fortsetter medlemskapet, og i 2019 er det svært få som har valgt å gå ut av medlemskapet, men heller av naturlige årsaker som konkurs eller fusjoner. 

I 2019 har vi gjennomført 9 bransjeforum med godt faglig innhold og god dialog med medlemmer fra alle bransjer. I bransjeforumene får NHO Reiseliv innsikt i viktige saker for medlemmene våre, og vi får nyttige innspill som vi tar med oss videre når vi skal utforme vår politikk samt nasjonale høringsuttalelser. Medlemmene får en oppdatering på NHO Reiselivs viktigste politiske saker, juridiske problemstillinger og får bistand fra våre politiske rådgivere til utforming av sine høringsutspill. Alle møter evalueres i etterkant slik at vi kan forbedre møteplassene våre.

Årets nykommer: "Reiselivets bransjedag" 

I november 2019 arrangerte vi for første gang "Reiselivets bransjedag" der over 120 medlemmer fra alle bransjer deltok. Temaet var bærekraft, samarbeid, lønnsomhet, digitalisering og klima med påfølgende samlinger med enkeltbransjene (destinasjonsselskaper, frittstående overnattingsbedrifter og restaurant -og uteliv). Det ble en svært vellykket bransjedag, og vi har fått gode tilbakemeldinger fra medlemmer i etterkant av arrangementet. Dette er et arrangement vi kommer til å ha hvert år fremover på slutten av året.

Havfisketurisme i hardt vær

Sommeren 2019 bar preg av mye negativ medieoppmerksomhet rundt havfisketurisme, særlig i mediene i Nord-Norge. Kritikken går blant annet ut på at det er useriøse aktører i bransjen som tar med seg store mengder fisk ut av landet. Flere har tatt til orde for strengere reguleringer av bransjen. NHO Reiseliv er i tett dialog med nærings- og fiskeridepartementet, fiskeridirektoratet og sjøfartsdirektoratet for å utvikle gode rammebetingelser, regelverk og kunnskap om havfisketurisme. Blant annet har vi deltatt, gjennom NHO Arktis, i styringsgruppen til Vest-Finnmark Regionråd som har igangsatt et prosjekt som jobber for en bærekraftig utvikling av havfisketurisme.

NHO Reiseliv har vært i møte med fiskeridepartementet for å kartlegge utfordringer og forslag til revidert forskrift med regelendringer for turistfiske. Vi har også gjennomført to bransjeforum sammen med fiskeridirektoratet, sjøfartsdirektoratet, tollvesen, politi, Redningsselskapet og våre egne jurister og politiske rådgivere.

Flere skreddersydde kurs for opplevelsesbedriftene, inkudert kultur og idrett

Opplevelsesbransjen består av mange små og nyoppstartede bedrifter som har behov for bistand i kalkulering, prissetting og valg av salgskanaler for å sikre langsiktig drift. Dette har vi bistått med, og har blant annet jobbet for å få på plass bedre forsikringsordninger og flere tjenesteleverandører. Vi har også gjennomført flere kalkuleringsverksteder på bransjeforummøter.

Kurset "Ansvaret er ditt" som våre advokater har holdt for opplevelsesbedrifter, inkludert havfisketurismeaktører, har vært ett viktig kurs som har blitt svært godt mottatt blant våre medlemmer. NHO Reiseliv har også deltatt i "Sakkyndig råd for fritidsfartøy" og utarbeidelsen av handlingsplanen "0 ulykker på sjøen". I 2019 har vi også startet dialog om et nærmere samarbeid om bedriftsmedlemskap med Redningsselskapet.

Eksterne samarbeidsprosjekter

NHO Reiseliv som partner har gjennom året deltatt tett i utviklingen av nasjonale turiststier, BIOTOUR, merket for bærekraftig utvikling og besøksstrategi nasjonalparker.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: