Foto: Restaurant Rest
Foto: Restaurant Rest

Årsrapport 2019

Vi forenkler hverdagen for våre medlemmer og styrker norsk reiseliv.

Innhold

Juridisk: En ressurs for medlemmene

foto av Magne Kristensen, som ble utnevnt til direktør for juridisk avdeling i NHO Reiseliv i 2019.

I 2019 ble Magne Kristensen ny direktør for juridisk avdeling i NHO Reiseliv. Foto: Per Sollerman

Mellomoppgjør og rådgivning innen arbeidsrett preget året for juridisk avdeling. Over 15 000 henvendelser i 2019 viser at NHO Reiselivs advokater er viktige for våre medlemmer.

2019

Mål for 2019: Bistå medlemsbedriftene i form av rådgivning, saksbehandling, forhandlinger og bistand i rettslige tvister innenfor arbeidsrett og andre rettsområder relatert til drift av medlemsbedriften.

Resultat:  I 2019 besvarte NHO Reiselivs syv advokater i overkant av 15 000 henvendelser fra medlemsbedriftene. Det gis rådgivning primært innenfor arbeidsrett, men også andre rettsområder tilknyttet drift virksomheten.

Lønnsoppgjør

Tariffoppgjøret 2019 var et mellomoppgjør som ble forhandlet sentralt mellom LO og NHO med deltakelse fra NHO Reiseliv i NHOs delegasjon. Resultatet av lønnsoppgjøret var et generelt tillegg på 2,50 kroner til alle, og ytterligere 2,00 kroner i lavlønnstillegg. I tillegg kom Garantitillegget i Riksavtalen på 1,75 kroner. Det totale tillegget per time ble dermed 6,25 kroner for vår næring, som er meget høyt. Den totale rammen for mellomoppgjøret ble anslått til å utgjøre 3,2 prosent i årslønnsvekst.

Tilsyn

Arbeidstilsynet fortsatte i 2019 sitt søkelys på tilsyn i hotell- og restaurantbransjen. Som tidligere år, melder mange bedrifter om at de med dagens tilsynspraksis bruker svært mye tid på å administrere tilsyn, og at de heller ikke alltid får den veiledningen som de har behov for. Advokatene i NHO Reiseliv har i 2019 bistått medlemmene i et betydelig antall tilsynssaker.

Koronakrisen

Vinteren 2019-2020 ble verden rammet av koronaviruspandemien, som tidlig fikk voldsomme konsekvenser for reiselivet. I skrivende stund er det meste av næringen i Norge stengt, og de fleste bedriftene har permittert sine ansatte. De få bedriftene som fortsatt holder åpent, gjør det med svært redusert drift. Advokatene bistår kontinuerlig med juridiske spørsmål som har oppstått som følge av viruskrisen, og avdelingen har opplevd svært stor pågang ved starten av året.

Arbinn

God veiledning om aktuelle juridiske problemstillinger ligger på Arbinn.no, som er NHOs digitale tjeneste for arbeidsgivere. Bruken av Arbinn.no øker stadig.

Tilbake til forsiden

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: