Foto: Restaurant Rest
Foto: Restaurant Rest

Årsrapport 2019

Vi forenkler hverdagen for våre medlemmer og styrker norsk reiseliv.

Innhold

Kommunikasjon: En viktig stemme i debatten om bærekraft

Kommunekronikk-kollasj

I 2019 har NHO Reiseliv vært en aktiv pådriver i debatten om hvordan Norge kan få et mer bærekraftig reiseliv.

NHO Reiseliv har i 2019 hatt høy mediesynlighet rundt viktige politiske saker for reiselivsnæringen, og har vært en tydelig talsperson i debatten om et bærekraftig reiseliv.

2019

Mål: Gjennom offensiv kommunikasjon basert på tall og fakta, har NHO Reiseliv hatt som mål å styrke organisasjonens posisjon som den foretrukne kilden innen reiseliv. Blant annet har det å være en synlig aktør i debatten om bærekraftig reiseliv, inkludert debatt om overturisme og cruiseturisme, vært et utstrakt mål som en viktig del av NHO Reiselivs arbeid mot et bærekraftig reiseliv.

Resultat: NHO Reiseliv har en økning i antall mediesaker og en økning i trafikk til egne kanaler. NHO Reiseliv har lyktes med ambisjonen om å være en synlig aktør i debatten om et bærekraftig reiseliv med 236 medieoppslag der NHO Reiseliv får frem sine budskap. Vi har, gjennom strategisk bruk av kommunikasjon, bidratt til å sette søkelys på cruise som genererer store CO2-utslipp og behovet for å begrense antall cruiseankomster.

Gjennom offensiv kommunikasjon basert på tall og fakta, har NHO Reiseliv jobbet med å styrke organisasjonens posisjon som den foretrukne kilden innen reiseliv.

Tett samarbeid med ulike leverandører av statistikk og data om reiselivet har bidratt til et bedre data- og analysegrunnlag. Det har bydd på flere muligheter til å være synlige i mediebilde, og har styrket organisasjonens troverdighet som talsperson om temaer som berører norsk reiseliv.

NHO Reiseliv omtales i 1 931 oppslag i 2019 (en oppgang fra 1685 oppslag i 2018). Hele 41 prosent av den totale omtalen er positivt vinklet for NHO Reiseliv. 56 prosent av oppslagene er nøytralt vinklet og tre prosent er negativt vinklet. NHO Reiseliv er representert med talsperson i 996 oppslag, noe som utgjør 52 prosent av omtalen. Kristin Krohn Devold står bak flest av oppslagene med talsperson.

Klimarapport fikk mye medieoppmerksomhet

I 2019 har NHO Reiseliv vært en aktiv pådriver i debatten om hvordan Norge kan få et mer bærekraftig reiseliv. I tilsammen 236 medieoppslag når NHO Reiseliv frem med sine budskap. Vi fikk blandt annet utarbeidet en rapport som kartlegger klimagassutslipp knyttet til norsk reiseliv. Med en faktabasert tilnærming ønsker NHO Reiseliv å bidra til å styrke innsatsen til å få ned utslippene innen reiseliv.

Rapporten konkluderer med at norsk reiseliv slipper ut mindre CO2 enn norsk jordbruk og langt mindre enn oljeindustrien. Kun tre prosent av det samlede utslippet fra reiseliv kommer fra overnatting og servering. Rapporten viser også at det er cruiseturister som legger igjen minst penger på land og som slipper ut mest CO2.

NHO Reiseliv har hatt mange medieutspill og kronikker basert på rapporten der et viktig budskap har vært at vi må satse på den delen av næringen som gir størst verdiskaping, flest lokale arbeidsplasser og minst mulig CO2 utslipp.  Når det gjelder cruisetrafikken, må denne delen av næringen reguleres slik at det er i balanse med både lokalsamfunnets og klimaets tåleevne.

Aktivt kommunikasjonsløp opp mot kommunevalget

En stor del av NHO Reiselivs presseomtale handler også om næringspolitikk. I 2019 hadde vi et aktivt kommunikasjonsløp opp mot kommunevalget i september, for å skape en større bevissthet rundt reiselivets betydning for kommunene. I dette arbeidet har det vært strategisk viktig for NHO Reiseliv å bruke flere lokale talspersoner. Lokale talspersoner skaper nærhet til sakene, og ordførere og lokale politikere leser lokalavisene. Derfor har regionstyrelederne og NHOs regiondirektører blitt løftet frem som talspersoner i mange mediesaker som omhandler verdien av reiselivet.

En annen viktig politisk sak for NHO Reiseliv har vært svært å få på plass obligatorisk rapporteringsplikt for Airbnb. NHO Reiseliv har hatt en rekke medieutspill basert på analyser fra byrået Capia som har satt søkelyset på de enorme inntektene og potensielle skatteinntektene fra Airbnb som myndigheter og kommunene egentlig har krav på. NHO Reiselivs budskap knyttet til Airbnbs vekst og urettferdig rammevilkår er omtalt i over 150 medieoppslag i 2019.

Økt trafikk til egne kanaler

Som et resultat av målrettet innhold med målgruppeanalyser, søkemotoroptimalisering, kanalsegmentering og produksjon av brukertilpasset innhold, økte antall kvalitetstreff til nhoreiseliv.no konsekvent i alle kanaler fra 2018 til 2019. I 2019 så www.nhoreiseliv.no 101 986 brukere fra organisk søk, opp 4,84% fra 2018. Av disse var 95 986 nye bruker, som er en økning på 4,31% fra 2018. Tilgjengeliggjøring av tall og fakta om norsk reiseliv er nedfelt i vår strategi. Landingssiden «Tall og fakta» ble lansert i april 2019, og hadde totalt 11 394 unike besøk.

NHO Reiseliv har satset sterkt på merkevarebygging gjennom sosiale medier i 2019. En ny sosiale-medier-strategi har resultert i en drastisk økning i både relevante følgere og engasjementsrate i alle NHO Reiselivs prioriterte sosiale medie-kanaler Linkedin, Facebook og Instagram. NHO Reiselivs Linkedin-side så en 53% økning i antall følgere fra januar til desember 2019, med en gjennomsnittlig engasjementsrate på 4,65%. Facebooksiden til NHO Reiseliv så en økning i følgere på 29,7% og en gjennomsnittlig engasjementsrate på 5,35% i 2019.

Statistikk over brukeradferd på www.nhoreiseliv.no og sosiale kanaler viser at visuell tilgjengeliggjøring av informasjon gjennom plakater og infografikker engasjerer og blir brukt. Klikk til infografikker ligger mellom 40 og 50% høyere enn annet materiale på nettsiden - og opp til 500% høyere i sosiale kanaler.

 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: