Foto: Restaurant Rest
Foto: Restaurant Rest

Årsrapport 2019

Vi forenkler hverdagen for våre medlemmer og styrker norsk reiseliv.

Innhold

Flere politiske prosesser på gang for økt rekruttering

Kokker som lager mat på et restaurantkjøkken

Bryan Matthew Santos fra Brasserie France er en av servitørene du blir nærmere kjent med i NHO Reiselivs planlagte kampanje for å bidra til økt rekruttering til Restaurant- og matfag.

NHO Reiseliv jobber strategisk og politisk for å sikre riktig og nok arbeidskraft til norsk reiselivsnæring. I 2019 er det ansatt ny politisk rådgiver som skal ha et særlig ansvar for dette feltet. En viktig prioritering har vært økt rekruttering til utdanningsprogrammet Restaurant- og matfag, for å sikre norsk reiseliv flere faglærte kokker og servitører.

2019

Mål: Bidra til flere at flere søker VG1 Restaurant og matfag. 

Resultat: Antall søkere til restaurant- og matfag i 2019 var 1884. Året før var det 1859 søkere, og vi ser altså en liten oppgang dette året. Det er små endringer i søkertallene fra år til år, men over tid er trenden nedadgående.  

Å snu en mangeårig nedadgående trend tar tid. I 2019 er det igangsatt flere prosesser, som forhåpentligvis vil bidra til å endre bildet.  

Restaurant og matfagene har det siste året fått politisk oppmerksomhet, for eksempel i forbindelse med strategien «Matnasjonen Norge 2030». Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg skal i 2020 levere en rapport om rekruttering til faget, og Stiftelsen Årets kokk og Norske kokkers Landsforening (NKL) ble tildelt midler på statsbudsjettet for 2020.

Utdanningspolitikk

Det pågår, og forberedes, flere store prosesser på det utdanningspolitiske feltet: Ny opplæringslov, nye læreplaner (Fagfornyelsen), endringer i struktur, organisering og fagsammensetning i videregående opplæring samt kompetansereform vil alle kunne bli viktige for de fagområdene som reiselivet trenger. NHO Reiseliv følger prosessene tett, og kommer med innspill der det er relevant.

Vi er representert i Faglig råd for restaurant og matfag (FRRM) og Faglig råd for salg, service og reiseliv (FRSSR). De faglige rådene er rådgivende organ for statlige utdanningsmyndigheter. De skal fremme behov og synspunkter fra arbeidslivet overfor myndighetene. I 2019 har rådene brukt mye tid på Fagfornyelsen, fornyelse av læreplanene, men også andre saker som berører våre fag. For eksempel er arbeidet med ny tilbudsstur for videregående ferdigstilt, og 2020 blir det første året for utdanningsprogrammet salg, service og reiseliv.

Medarrangør av Landskonferansen for restaurant- og matfag

Sammen med NHO Mat og Drikke, Sjømat Norge, Foreningen for opplæringskontorene i restaurant- og matfag, Norske Kokkers Landsforening og Baker-og konditorbransjens landsforening arrangerte NHO Reiseliv for andre gang Landskonferansen for restaurant- og matfag. Konferansen er en viktig møteplass for alle som er opptatt av rekruttering og kompetanse innen restaurant- og matfag.

Konferansen arrangeres neste gang i 2021.

Lokale rekrutteringsprosjekter

Som en del av Stiftelsen for rekruttering til restaurant- og matfag, delte NHO Reiseliv ut midler til små og store prosjekter i hele Norge. NHO Reiseliv er opptatt av at rekruttering skjer der skolene og arbeidsplassene er, og mener at denne stiftelsen bidrar til å sikre lokal forankring og gjennomføring.

Yrkesfagkonkurranser

NHO Reiseliv bidrar økonomisk til gjennomføring av Norgescup for kokk- og servitørlærlinger og NM for resepsjonslærlinger. Vinnerne av kokk- og servitørkonkurransene deltok på Nordisk mesterskap for kokk- og servitørlærlinger i Stockholm. I 2019 ble det gull til det norske kokkelaget. I april 2020 skulle Nordisk mesterskap arrangeres i Oslo, men det ble dessverre avlyst på grunn av de koronakrisen som har rammet reiselivet hardt.

Rekrutteringskampanje

Sammen med flere partnerorganisasjoner har vi fått utviklet informasjonsfilmer som kan brukes i informasjonsarbeid rundt i landet. NHO Reiseliv planlegger også en større rekrutteringskampanje i 2020, rettet mot ungdom, som skal vise mulighetene ved å velge restaurant- og matfag på videregående, og særskilt kokk og servitør.

 

Til forsiden 

 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: