KuttMatsvinn Servering 2030

Som deltaker i KuttMatsvinn Servering 2030 får man verktøy for måling, rapportering og opplæring av ansatte. Målet er å redusere matsvinnet med 50 prosent ved utgangen av 2030 hos deltakende bedrifter.

Foto: Matvett

Matsvinnet i Norge skal halveres innen 2030

Matsvinnet i Norge skal halveres innen 2030, i tråd med FNs bærekraftmål og målsetningen i "Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn". Matvett leder bransjesamarbeidet KuttMatsvinn2030 i serveringsbransjen, med målsetning om å redusere matsvinnet med 50 prosent ved utgangen av 2030 hos deltakende bedrifter. NHO Reiseliv Innkjøpskjeden og andre sentrale aktører har gått sammen med Matvett om å lede arbeidet videre med "KuttMatsvinn Servering".

Verktøykasse

Prosjektet har skapt et viktig fundament for arbeidet i serveringsbransjen med tydelige definisjoner, indikatorer, system for måling og rapportering, verktøy for opplæring og kommunikasjon med gjester samt deling av beste-praksis i bransjen. Det har blitt utviklet gode veiledere for å kutte matsvinn i serveringsbransjen og hovedfokuset er å få serveringssteder til å iverksette systematisk måling av matsvinnet og jobbe med svinnreduserende tiltak. Her finner du gode eksempler på tiltak du kan gjør i din bedrift

Som deltaker i KuttMatsvinn Servering får man:

  • Felles verktøy for måling og rapportering
  • Felles verktøy for opplæring av ansatte
  • Felles grafisk profil og kommunikasjonsaktiviteter ut mot gjestene
  • Fokus på inspirasjon og tiltak som bidrar i arbeidet
  • Felles forum for erfaringsutveksling og inspirasjon

Lær mer om hvordan du kan kutte matsvinn du også!
Ved å signere tilslutningserklæringen her, får du tilgang til verktøykasse med materiell og e-læringskurs. Signert tilslutningserklæring sendes til .

Ta gjerne kontakt med Helle hvis du vil ha mer utfyllende informasjon eller er interessert i å bli med på arbeidet mot 2030.

NB: Gjelder kun for medlemmer av NHO Reiseliv Innkjøpskjeden 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: