Foto: Restaurant Rest
Foto: Restaurant Rest

Årsrapport 2019

Vi forenkler hverdagen for våre medlemmer og styrker norsk reiseliv.

Innhold

Myndighetskontakt: sterk mobilisering for å hindre momsøkning

Politiker

NHO Reiselivs fagpolitiske fagsjef, Ole Michael Bjørndal, i debatt om bærekraftig cruiseturisme under Arendalsuka 2019.

Skal reiselivet vokse og levere like mange arbeidsplasser de neste 8 årene som i de foregående, må myndighetene levere rammebetingelsene, både lokalt og nasjonalt.

2018

Mål: Synliggjøre reiselivets betydning for sysselsetting og verdiskaping i norske kommuner.

Resultat: Rapporten «Reiselivsnæringens verdi», som har vært brukt i møter med kommunepolitikere over hele landet, og som grunnlag for leserinnlegg i en rekke aviser.

Kommunevalget 2019

NHO Reiseliv ønsket at velgerne og kandidatene til årets kommunevalg skulle være klar over hvilken betydning reiselivsbedriftene hadde for økonomi, så vel som trivsel i deres lokalsamfunn. Det har vi forsøkt å få frem på ulike vis. Vi har formidlet utregninger som viser antall arbeidsplasser og skatteinngangen til kommunene, vi har hatt møter med kandidater, med programkomiteer og vi har sendt innspill til partiprogrammene, og deltatt i lokale- og nasjonale debatter.

Massiv momskampanje 

Ett av de mest avgjørende rammevilkårene for vår næring, er at vi har et momsnivå som ikke skaper ulempe i konkurranse med utlandet. Reiselivet har over få år hatt 50 prosent momsøkning på overnatting, transport og opplevelser. Et offentlig nedsatt ekspertutvalg la i mai 2019 frem et forslag som anbefalte én momssats for alle varer og tjenester på enten 23 eller 25 prosent.

Gjennom sommeren rustet NHO Reiseliv opp medlemsbedrifter i alle fylker for å gi beskjed til sine politiske representanter om at en slik momsøkning ville være svært skadelig. Trykket førte til at finansministeren allerede før siste budsjettkonferanse gikk ut i media og fortalte at det ikke ville komme en momsøkning for 2020. Vi startet da det langsiktige arbeidet over samme lest – med ambassadører i alle fylker, som skulle spille inn til sitt fylkes politiske partier, forslag som kunne stemmes over på fylkesårsmøtene om at reiselivet var viktig for regionen, og at moms ville skade næringens mulighet til å vokse videre. Spørsmålet om overnattingsmomsen ble også stilt til statsministeren i muntlig spørretime.  

En jevnere konkurranse  

Reiselivet tåler konkurranse og innovative måter å formidle overnattingstjenester på, men konkurransen må være rettferdig.  Derfor har NHO Reiseliv ønsket tiltak som sørger for at korttidsutleie av private boliger over nettportaler også blir beskattet. I 2019 kom presiseringer av regelverket for slik beskatning, og det ble også gjort reguleringer som skal skille næringseiendom fra private boliger. NHO Reiseliv hadde også god dialog med skattedirektoratet og statistisk sentralbyrå om hvordan de ville jobbe for å få utlevert data fra denne type, slik at skattene kan kontrolleres og kommunene har mulighet til å planlegge for faktisk antall besøkende i høysesonger. Vi har fått gode svar fra disse om at allerede fra neste år vil det finnes tall.  

Ingen nasjonal ramme for vindindustri  

Det finnes ingen god metode for å sitte ett sted i landet og peke på de naturområdene som er viktige for reiselivet rundt om. Det ble tydelig i vårt arbeide med NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land. Derfor var vår konklusjon at en nasjonal ramme måtte tre til side for bedrede konsesjonsprosesser med mye større lokal involvering, også når det skjer vesentlige endringer eller det tar lang tid fra vedtak om bygging av vindindustri og selve byggingen. Det var heldigvis såpass mange enige med oss i, at nasjonal ramme havnet i en skuff, og konsesjonssystemet nå er under revisjon. I fremtiden må det lokale reiselivet engasjere seg for «sine» områder ved planer om industriutbygging, med god støtte fra NHO Reiseliv.  

Klimaregnskap  

Om reiselivet skal kunne delta i debatten og kunne ta ansvar for egne klimagassutslipp og -kutt, så har det vært behov for fakta. Det verserte ulike tall på hvor mye reiselivet slapp ut, uten at noe ble helt riktig. Derfor ba vi analysebyrået Stakeholder om å gi oss det de kunne regne ut som sannheten.  Den ga oss svar om kuttene i overnatting og servering og hvor mye ulike transportvalg belastet klimaet.  Vi fikk se betydningen av EUs kvotesystem på luftfarten og at cruise med langveisfarende passasjerer befant seg utenfor alle avgifts- og kvotesystem.  

Veileder for å hjelpe offentlige etater å kjøpe inn overnatting  

Fortsatt er det slik at offentlige innkjøpere ønsker nasjonale løsninger på lokale behov for overnatting. NHO ønsker at alle bedrifter skal få delta i konkurransen om offentlige kontrakter, men svært ofte ønsker innkjøpere av rom/frokost at tilbyderne skal kunne skaffe overnatting på flere lokasjoner over hele landet. Derfor samarbeidet NHO, NHO Reiseliv, Statens innkjøpssenter og sykehusinnkjøp om å lage en digital veileder for innkjøperne. www.hotellveileder.no ble lansert på NHOs anskaffelseskonferansen 13. mai 2019, og viser mulighetene for å utlyse egne konkurranser for hver lokasjon, slik at man kan få reelle tilbud fra alle kvalifiserte leverandører. Det mener vi både innkjøperne og bedriftene tjener på at de gjør.  

 

Se også:

Tilbake til forsiden

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: