Stiftelsen for rekruttering til restaurant- og matfag

Midler deles ut til rekrutteringsprosjekter over hele Norge

Rapportmal

Mottakere av midler fra Stiftelsen for rekruttering til restaurant- og matfag bruker denne malen til å sende inn rapport.

Merk at vi ønsker både skriftlig og visuell rapportering. Styret velger ut enkelte prosjekter for deling videre på denne nettsiden, slik at andre kan finne inspirasjon og tips til rekrutteringsverktøy som virker.

Dersom du vil lage en liten filmsnutt (1-2 minutter), så blir vi ekstra glade. Dette egner seg for deling på sosiale medier.

Her er forslag til gratis verkøty for å lage korte filmsnutter:

Stiftelsen forutsetter at alle rapporter egner seg for deling, slik at vi kan sørge for erfaringsdeling og sikre enda bedre rekrutteringsprosjekter over hele Norge.

Stiftelsen ønsker å synliggjøre sine bidragsytere i de prosjekter der dette er naturlig. Vi ber om at dere benytter dere av et av følgende bilder på trykksaker, i film eller på rollups og lignende. 

Last ned bildefil:

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: