Bransjeutvikling: Lager fremtidens opplevelser

Birkebeinerspelet

Birkebeinerspelet ble medlem i NHO Reiseliv i 2017. Vintereventyret foregår ved Mesna Islandshestesenter på Ringsaker. Foto: Ian Brodie

I 2017 har vi fått mange nye medlemmer innen kultur og opplevelser. Vi har også styrket samarbeidet med våre havfisketurismebedrifter, som er et opplevelsessegment i sterk vekst.

2017

Mål: Rekruttere 70 nye bedrifter innenfor kultur, opplevelser, idrett og destinasjonsselskaper. 

Resultat: Rekruttering av nær 60 nye medlemmer innenfor disse bransjene. 

Havfisketurisme på agendaen

Havfisketurisme er et opplevelsessegment som er i vekst. Det er derfor viktig at NHO Reiseliv er oppmerksom på mulighetene og utfordringene som disse bedriftene har. I 2017 ble Havressurslovens paragraf om sports- og rekreasjonsfiske endret med en ny forskrift med krav om registrering av virksomhet og rapportering av fangst.
NHO Reiseliv arrangerte et bransjeforum for havfisketursimebedrifter for å gå gjennom de nye lovendringene sammen med medlemmene våre.

Cecilie Rygg Nordskag, daglig leder i Din Tur, en av Norges største turoperatører for havfisketursime, er glad for at NHO Reiseliv tok initiativ til et bransjeforum:

– Større oppmerksomhet rundt sjøfisketurisme gjennom et eget bransjeforum er positivt for oss. Vi er glad for at det blir satt søkelys på våre behov og utfordringer.Cecilie Rygg Nordskag, daglig leder av Din Tur

Styrke sikkerheten til «adventure»-bedrifter

I 2017 igangsatte NHO Reiseliv et samarbeid med bedrifter som driver innenfor naturbasert reiseliv, for å styrke sikkerheten og beredskapen til bedriftene. Samarbeidet går blant annet ut på å sikre at medlemmene har nødvendige forsikringer og juridiske kontrakter.

Opplevelsesselskapene opplever stor vekst av turister som ønsker opplevelser og aktiviteter, også innenfor ekstremsport. Aktørene ser følgelig et behov for å styrke bevisstheten rundt «worst case»-scenarier for å kunne ivareta sikkerheten til et økende antall gjester.

Kalkulering og prissetting

Opplevelsesbransjen består av mange små og nyoppstartede bedrifter som har behov for bistand innen kalkulering, prissetting og valg av salgskanaler for å sikre langsiktig drift. Et viktig satsingsområde for 2017 har vært å bistå denne delen av reiselivet i hvordan de kan øke lønnsomheten. NHO Reiseliv har blant annet arrangert et bransjeforum hvor det ble vist konkrete eksempler på kalkulering.  Vi har også satt i gang et arbeid med å lage en verktøykasse for våre medlemmer, med sikte på å styrke deres evne til å drive lønnsomt.

Nasjonal klynge for campingnæringen

Jan-Henrik Larsen, bransjeansvarlig for camping i NHO Reiseliv, er godt fornøyd med resultatet av campingsamarbeidet.

I 2013 startet NHO Reiseliv et campingnettverk sammen med NHO Innlandet og Norsk Turistutvikling. Prosjektet har vært svært vellykket og har bidratt til å gjøre norsk campingnæring mer attraktiv og lønnsom. Prosjektet ble avsluttet i 2016, men NHO Reiseliv og Norsk Turistutvikling lanserte et nytt prosjekt som har fått navnet «Nasjonal klynge for campingnæringen». Nettverket består av 50 campingbedrifter fra hele landet, og har som mål å styrke campingnæringens verdiskaping gjennom bærekraftig utvikling og økt kunnskap om og i næringen.

Bedriftene i nettverket har siden oppstarten oppnådd en betydelig økning i lønnsomhet, og nettverket fortsetter arbeidet med å styrke næringens verdiskaping. I 2017 har nettverket etablert et godt samarbeid med en rekke fylkeskommuner som ser behovet for å løfte næringen og øke den regionale verdiskapingen. Nettverkets neste steg blir å bidra til det grønne skiftet ved å utvikle bærekraftige forretningsmodeller som er rustet for fremtiden.

Tilbake til forsiden

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: