Nøkkeltall for norsk reiseliv

Norsk reiseliv fortsetter å vokse og styrke sin rolle som en viktig jobbskaper. I 2017 var reiseliv den næringen med nest høyest vekst i sysselsettingen.

Vekst i antall sysselsatte

Reiseliv er en svært viktig sysselsettingsmotor rundt om i norske kommuner med til sammen 163 000 årsverk. Siden 2013 har sysselsettingsveksten i reiselivet vært høyere enn i næringslivet sett under ett. Veksten de siste ti årene er på 30 prosent. I 2017 var reiseliv, representert i SSBs statistikk ved overnatting og servering, næringen med nest høyest vekst i sysselsettingen. Kun bygg- og anleggsbransjen hadde sterkere vekst. Det hører med at bygg og anlegg har nytt godt av store offentlige investeringer i bygg og vei for å smøre økonomien.


Økt verdiskaping

I 2016 sto reiselivet for en verdiskaping på 114 milliarder kroner. Det er en økning på 3,64 prosent fra 2015. Det er transportsektoren som står for den største verdiskapingen. 


Vekst i overnattinger

Reiselivet har de siste årene opplevd sterk vekst i antall overnattinger. Både i 2014 og 2015 var veksten på fire prosent, mens økningen i 2016 var på fem prosent. I 2017 var imidlertid økningen i overnattinger på mindre enn én prosent totalt sett. Utenlandske overnattinger gikk opp med 2,3 prosent, mens norske overnattinger gikk ned med 0,2 prosent.


Ungdoms- og integreringsnæring

For veldig mange unge er en jobb i reiseliv det første møte med arbeidslivet. Norsk reiseliv er også en viktig integreringsnæring med en høy andel ansatte med utenlandsk bakgrunn. 

I overnatting og servering er 32 prosent under 24 år (tilsvarende tall for alle næringer er 12 prosent), og 42 prosent har utenlandsk bakgrunn (tilsvarende tall for alle næringer er 16 prosent).

 

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: