Dette er NHO Reiseliv

NHO Reiseliv har nær 3000 medlemsbedrifter og er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i Norge. Vi arbeider målrettet for å fremme interessene til norsk reiseliv.

NHO Reiseliv er tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), som er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. NHO Reiseliv jobber for gode rammevilkår for medlemsbedriftene og engasjerer seg for bedriftenes interesser på en rekke områder. Gjennom medlemskapet får bedriftene tilgang til en rekke fordeler, blant annet eksperthjelp for arbeidsgivere, nyttige verktøy, kurs og attraktive møteplasser. Medlemmer får også økonomiske fordeler gjennom NHO Reiseliv Innkjøpskjeden.   

Lokal ekspertise

Vi har lokal ekspertise over hele landet med 12 NHO-regionkontorer og syv egne NHO Reiseliv-regionforeninger og styrer. Det gjør at vi kan bistå reiselivsbedrifter med lokal kunnskap og kompetanse der de holder til.

Medlemsutvikling 

NHO Reiselivs medlemsmasse fortsetter å vokse, og det styrker vår gjennomslagskraft. Ved utgangen av 2017 hadde NHO Reiseliv 2975 medlemmer.

 
Medlemsbedrifter etter årsverk

Våre medlemmer spenner fra enkeltmannsforetak til multinasjonale selskaper, men flertallet er små og mellomstore bedrifter. Til sammen 34 100 årsverk er tilknyttet medlemsbedriftene. En gjennomsnittlig medlemsbedrift har seks årsverk.


Medlemsbedrifter etter omsetning

Våre medlemmer omsetter for tilsammen 46 milliarder kroner. Gjennomsnittlig omsetning for en medlemsbedrift i NHO Reiseliv er 16 millioner kroner.


Våre medlemmer er fordelt på følgende bransjer

Flesteparten av våre medlemmer er fra overnattings- og serveringsbransjen. Vi har også mange medlemmer fra campingbransjen, samt opplevelsesbransjen, som er et voksende segment. 

 

Mål og verdier

Vårt hovedmål: NHO Reiseliv skal arbeide for å gi våre medlemmer arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som styrker reiselivsnæringen. NHO Reiseliv skal være talerøret for hele reiselivet i Norge.

Vår posisjon: Nærings- og arbeidsgiverorganisasjonen for hele reiselivet.

Våre verdier: Modig, samspillende, tilgjengelig og troverdig.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: