test.
test.

Årsrapport 2018

Vi forenkler hverdagen for våre medlemmer og styrker norsk reiseliv.

Juridisk: Økende saksmengde

#005

Juristene i NHO Reiseliv besvarte i snitt 78 henvendelser per arbeidsdag i 2017. Foto: Per Thrana.

Juristene i NHO Reiseliv har i 2018 besvart over 15.000 henvendelser fra medlemsbedrifter.

2018

Mål for 2018: Bistå medlemsbedriftene i form av rådgivning, saksbehandling, forhandlinger og bistand i rettslige tvister innenfor arbeidsrett.

Resultat: I 2018 besvarte hver av NHO Reiselivs seks advokater i gjennomsnitt 13 henvendelser fra medlemsbedrifter per arbeidsdag. Det blir totalt 78 henvendelser til avdelingen hver dag og over 15.000 i året. Saksmengden er økende.

Lønnsoppgjør

Tariffoppgjøret 2018 var et hovedoppgjør som ble forhandlet sentralt mellom LO og NHO med deltakelse fra NHO Reiseliv i NHOs delegasjon. Resultatet av lønnsoppgjøret var et generelt tillegg på 1 krone til alle, og 2,50 kroner i lavlønnstillegg. I tillegg ble det gitt 30 øre i de såkalte sløyfeforhandlingene før påske i 2018. Rammen for oppgjøret anslås til 2,8 prosent årslønnsvekst. 

Tilsyn

Arbeidstilsynet har i 2018 fortsatt sin satsing på tilsyn i hotell- og restaurantbransjen. Mange bedrifter melder om at de med dagens tilsynspraksis bruker svært mye tid på å administrere tilsyn, og at de heller ikke alltid får den veiledningen som de har behov for. Advokatene i NHO Reiseliv har i 2018 bistått medlemmene i et betydelig antall tilsynssaker.

Allmenngjøring

Fellesforbundet reiste i 2017 krav om allmenngjøring av Riksavtalen, som innebærer at alle overnattings-, serverings- og cateringbedrifter i Norge, også bedrifter som ikke har tariffavtale, må betale minstelønn. Allmenngjøringen varer kun ut tariffperioden. Fellesforbundet ba derfor i 2018 om forlengelse av allmenngjøringen, og fikk gehør for det ved at de allerede allmenngjorte satsene ble oppjustert i tråd med tariffoppgjøret fra og med 1. desember 2018.

Arbinn

God veiledning om aktuelle juridiske problemstillinger ligger på Arbinn.no, som er NHOs digitale tjeneste for arbeidsgivere. Bruken av Arbinn.no øker stadig.

Se også:

Tilbake til forsiden

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: