Allmenngjøring videreført - slik blir de nye satsene

Ekebergrestauranten

Illustrasjonsfoto: Per Sollerman.

Tariffnemnda har vedtatt fortsatt delvis allmenngjøring av Riksavtalen. Nye generelle minstelønnssatser gjelder fra 1. desember.

Tariffnemnda vedtok i møter 11. og 12. oktober 2018 å videreføre forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringbedrifter med de justerte minstelønnssatsene etter vårens lønnsoppgjør.

Les mer om vedtaket her

De nye satsene i forskriften blir som følger:

Minstelønn for unge arbeidstakere:

  • 16 år: 105,83 kroner
  • 17 år: 115,33 kroner
  • 18 år: 129,59 kroner

Begynnerlønn for arbeidstakere over 20 år/etter fire måneder praksis over 18 år:
161,87 kroner

Ved fratrekk i lønn for innkvartering i bedriften skal følgende satser gjelde: 

  • A) For enkeltrom:  541,12 kroner pr. måned.
  • B) For dobbeltrom: 351,95 kroner pr. måned

Forskriften trer i kraft 1. desember 2018.

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: