test.
test.

Årsrapport 2018

Vi forenkler hverdagen for våre medlemmer og styrker norsk reiseliv.

Kommunikasjon: Bygge flere talspersoner

Kommunekronikk-kollasj

Kollasj av medieoppslag om reiselivets bidrag til norske kommuner.

NHO Reiseliv har også i 2018 hatt høy mediesynlighet rundt viktige politiske saker for reiselivsnæringen.

I 2017 var NHO Reiseliv nevnt eller sitert i totalt 1700 mediesaker, som er en nedgang på cirka 150 mediesaker fra 2017. En forklaring på nedgangen kan være at NHO Reiseliv har brukt mer tid på å produsere innhold til egne kanaler. 

2018

Mål: Holde trykket oppe på synlighet rundt næringspolitiske saker, og i større grad enn tidligere løfte frem NHO Reiselivs regionstyreledere og regionkontakter, og NHOs regiondirektører som talspersoner i lokale reiselivssaker. 

Resultat: En liten nedgang i antall mediesaker, men fortsatt overvekt av næringspolitiske saker. I tillegg er omtalen av regionkontakter og regiondirektører målt. Det samme er den fylkesvise medieomtalen av NHO Reiseliv. 

Hovedvekten av NHO Reiselivs presseomtale i 2018 handlet om næringspolitikk. En stor og viktig sak var reiselivets sysselsettings- og skattebidrag til norske kommuner. Grunnlaget for de mange mediesakene var rapporten «Reiselivsnæringens verdi», som Menon Economics har laget for NHO Reiseliv. 

I tillegg har NHO Reiseliv vært synlig i saker om konkurransen mellom etablerte reiselivsbedrifter og delingsaktører som AirbnbNHO Reiseliv presenterte i 2018 rapporter fra Menon og Capia som dokumenterer Airbnbs fremvekst i ulike byer. Analysene ble blant annet brukt til å gjenta kravet om skatterapporteringsplikt for leieinntekter fra Airbnb. 

Det overordnede budskapet i arbeidet med både Menon- og Capia-rapportene har vært at reiselivet er kommunenes beste venn, og at næringen skaper både arbeidsplasser, skatteinngang, bolyst og trivsel i landets kommuner. 

Kollasj av medieoppslag om tipssaken.

Tips er et annet område hvor NHO Reiselivs syn har kommet tydelig frem i samfunnsdebatten i 2018. I statsbudsjettet for 2019 varslet regjeringen at arbeidsgivere ville få plikt til å lønnsinnberette, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift for ansatte som mottar tips. NHO Reiselivs kritikk mot ordningen ble fremført i en rekke medier og i flere omganger. 

Øvrig mediesynlighet har dreid seg om alt fra alkoholpolitikk til konkurransevilkår for frittstående hoteller. 

I kommunikasjonsarbeidet har det vært strategisk viktig for NHO Reiseliv å bygge flere lokale talspersoner. Reiselivet finnes over hele landet, og reiselivet lokalt vet best hvor skoen trykker. Derfor er regionstyrelederne og NHOs regiondirektører forsøkt løftet frem som talspersoner og avsendere i mange mediesaker. 

Tilbake til forsiden

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: