Årsrapport 2020

Vårt arbeid for å redde livsverk og arbeidsplasser

Dette er NHO Reiseliv

NHO Reiseliv har 3 500 medlemsbedrifter per juni 2021, og er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i Norge. Vi arbeider målrettet for å fremme interessene til norsk reiseliv.

NHO Reiseliv er tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), som er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. NHO Reiseliv jobber for gode rammevilkår for medlemsbedriftene, og engasjerer seg for bedriftenes interesser på en rekke områder.

Gjennom medlemskapet får bedriftene tilgang til en rekke fordeler, blant annet eksperthjelp for arbeidsgivere, nyttige verktøy, kurs og attraktive møteplasser. Medlemmer får også økonomiske fordeler gjennom NHO Reiseliv Innkjøpskjeden.   

Lokal ekspertise

Vi har lokal ekspertise over hele landet med 10 NHO-regionkontorer og 7 egne NHO Reiseliv-regionforeninger- og styrer. Det gjør at vi kan bistå reiselivsbedrifter med lokal kunnskap og kompetanse der de holder til.

Medlemsutvikling 

NHO Reiseliv hadde per 31.12.2020 ny medlemsrekord med 3 336 medlemsbedrifter innenfor ulike bransjer knyttet til reiselivet i Norge. I 2019 var antallet medlemsbedrifter 3 227.  At medlemsmassen fortsetter å vokse, styrker NHO Reiselivs gjennomslagskraft. 

 
Medlemsbedrifter etter årsverk

Våre medlemmer spenner fra enkeltmannsforetak til multinasjonale selskaper, men flertallet er små og mellomstore bedrifter. Til sammen 39 352 årsverk er tilknyttet medlemsbedriftene i NHO Reiseliv. En gjennomsnittlig medlemsbedrift har 12 årsverk.


Våre medlemmer er fordelt på følgende bransjer

Flesteparten av våre medlemmer er fra overnattings- og serveringsbransjen. Vi har også mange medlemmer fra campingbransjen, samt opplevelsesbransjen, som er et voksende segment. 

 

Mål og verdier

Vårt hovedmål: NHO Reiseliv skal arbeide for å gi våre medlemmer arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som styrker reiselivsnæringen. NHO Reiseliv skal være talerøret for hele reiselivet i Norge.

Vår posisjon: Nærings- og arbeidsgiverorganisasjonen for hele reiselivet.

Våre verdier: Modig, samspillende, tilgjengelig og troverdig.

Vårt arbeid for å redde livsverk og arbeidsplasser

NHO Reiselivs årsrapport 2020

Her kan du lese NHO Reiselivs årsrapport for 2020 inkludert styrets beretning, organisasjonskart, våre mål og verdier, regnskap og revisors beretning.

NHO Reiselivs Årsrapport 2020 er i sin helhet produsert av kommunikasjonsavdelingen i NHO Reiseliv.


Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: