Oppdatert: Situasjonsanalyse for norsk reiseliv

Politikk, Tall og fakta

Foto: Canva

Fra stor fremtidsoptimisme til mørke skyer

Denne undersøkelsen gjennomført 8. - 11. August blant 375 medlemmer av NHO Reiseliv, viser at det er tøffere tider i vente. Frem mot sommeren var det stor optimisme å spore i reiselivet, og fremtidsutsiktene var gode for svært mange reiselivsbedrifter. Nå har reiselivet fått en svekket markedssituasjonen og fremtidsutsiktene ser betraktelig dårligere ut enn det de gjorde før sommeren.

En av grunnene til at færre vurderer markedssituasjonen som god nå er at bedriftene opplever flere utfordringer med renteøkninger, og skyhøye kostnader på varer og strøm - som er vanskelig for mange reiselivsbedrifter å håndtere. I tillegg er knapphet på arbeidskraft en stor utfordring.

Det økte kostnadsbildet setter kjepper i hjulene for nyansettelser og noen ser seg nødt til å nedbemanne. Det er særlig økte strømkostnader som er krevende, og som svekker bedriftenes evne til å skape flere jobber og gjøre nye investeringer. Videre er det flere politiske forslag som kan slå beina under reiselivsnæringen - særlig ute i distriktene. Det er urovekkende å se at så mange som 35 prosent av reiselivsbedriftene frykter for bedriftens fremtid. Servering skiller seg ut som den bransjen med de største utfordringene, og der flest bedrifter har store bekymringer for fremtiden.  

Det blir en tøff høst for mange, og flere er bekymret for hvordan tøffere økonomiske tider vil påvirke folks evne til å reise, spise på restaurant eller bo på hotell. Nær 4 av 10 reiselivsbedrifter melder om færre bookinger for høsten sammenlignet med samme periode i 2019. Reiselivsbedriftene var godt i gang med å bygge seg opp etter pandemien, men er satt litt tilbake på grunn av flere forhold som presser bedriftene. Nå er det viktig at politikerne ikke legger flere snubletråder for reiselivsnæringen. 

Innhold:

Oppdatert 15. august 2022

Markedssituasjon

Svekket markedssituasjon i reiselivet

Det er færre reiselivsbedrifter som sier at de har en god markedssituasjon nå enn tidligere i sommer. I juli svarte 36 prosent at de vurderte markedssituasjonen som “god”.


Nå i august svarer 27 prosent det samme. Andelen har gått ned med nær 10 prosent poeng. 57 prosent svarer “tilfredsstillende” mens 14 prosent svarer dårlig. Det er en økning fra 10 prosent som svarte det samme i forrige måned.

Blant utelivsbedriftene svarer 1 av 4 at markedssituasjonen er dårlig. I servering svarer 2 av 10 det samme.  

 

Ta meg tilbake til toppen av siden

Oppdatert 15. august 2022

Markedsutsikter

Dårligere fremtidsutsikter i reiselivet

Det er urovekkende å se at andelen som vurderer markedsutsiktene de neste 6 månedene som bedre/økning faller betydelig.

Før sommeren, i mai, svarte godt over halvparten (55 prosent) at de trodde på en bedre/økning det neste halve året. I juli svarte nær 4 av 10 (38 prosent) det samme, mens nå er tallet nede i 1 av 4 (25 prosent). 23 prosent tror på en forverring/nedgang - en økning fra 17 prosent som svarte det samme i juli. I servering svarer så mange som 28 prosent at de forventer en forverring/nedgang.

Det er noen regionale versjoner som er verdt å merke seg. I Troms og Finnmark (41 prosent), Oslo (34 prosent), Møre og Romsdal (33 prosent) og på Vestlandet (30 prosent) er det større optimisme å spore med en høyere andel som vurderer fremtidsutsiktene som gode. I Innlandet er bildet motsatt; der vurdere kun 15 prosent markedssutsiktene som gode, mens 1 av 3 tror på en forverring.  

Ta meg tilbake til toppen av siden

Oppdatert 15. august 2022

Bookingnivå

Mange har færre bookinger for høsten enn normalt

På spørsmål om hvordan bookingnivået er for de neste tre månedene sammenlignet med 2019 svarer 18 prosent bedre, 29 prosent svarer uendret mens 37 prosent svarer dårligere. Alle bransjene i reiselivet har en høy andel som har færre bookinger enn før pandemien. Mange er bekymret for hvordan tøffere økonomiske tider for folk flest kan påvirke folks evne til å reise, dra ut og spise eller på hotell. 

I Nordland og Agder svarer nær halvparten (48 prosent) at de har dårligere bookingnivå. Troms og Finnmark ligger også godt over landsgjennomsnittet med 45 prosent som melder om færre bookinger enn normalt.  

Ta meg tilbake til toppen av siden

Oppdatert 15. august 2022

Personellmangel

Fortsatt stor mangel på ansatte - særlig i serveringsbransjen

Det er fortsatt stor mangel på ansatte i reiselivet: 55 prosent melder at de mangler folk.

Andelen har imidlertid gått litt ned siden begynnelsen av sommeren da nær 7 av 10 meldte det samme. Konsekvensene for de som mangler folk er alvorlige: 

  • 6 av 10 har lavere omsetning på grunn av mangel på personell. Blant større bedrifter med 50 ansatte eller flere svarer nær 8 av 10 at de har lavere omsetning på grunn av mangel på folk  
  • 3 av 10 har mellom 6 og 10 prosent lavere omsetning, mens 35 prosent har mellom 11 og 25 prosent lavere omsetning. 1 av 10 sier de har mellom 25 og 50 prosent lavere omsetning.  
  • Servering er den bransjen som sliter aller mest med bemanning: 64 prosent mangler ansatte og av disse svarer 7 av 10 (69 prosent) at de har lavere omsetning som følge av dette.  

 

Ta meg tilbake til toppen av siden

Oppdatert 15. august 2022

Strømpriser

Økte kostnader får alvorlige konsekvenser – mange frykter for bedriftens fremtid

44 prosent av reiselivsbedriftene melder at økte strømpriser vil føre til en stor reduksjon av driftsresultatet. 24 prosent melder om en middels reduksjon, mens 13 prosent melder om en liten reduksjon. Kun 13 prosent svarer at økte strømpriser ikke vil ha noen betydning for bedriftens driftsresultat. 

  • Nær 3 av 10 (29 prosent) vil få redusert aktivitet som følge av økte strømpriser. I camping og uteliv (4 av 10) er det svært mange som vil få redusert aktivitet på grunn av strømprisene. 
  • Flere enn 4 av 10 (42 prosent) svarer at de skyhøye strømprisene påvirker bedriftens evne til å skape flere jobber. 
  • Nær 6 av 10 (57 prosent) sier det vil påvirke bedriftens evne til å gjøre nye investeringer  

Summer av flere kostander fører til en tøff situasjon for mange i reiselivet. Rentehevinger, økte drivstoffpriser, strøm og råvarepriser setter kjepper i hjulene for nyansettelser og noen ser seg nødt til å nedbemanne:  

  • 1 av 3 må redusere sine åpningstider  
  • 16 prosent svarer nedbemanning  
  • 36 prosent svarer ingen nye ansettelser 
  • Kun 13 prosent svarer at det økte totale kostnadsbildet ikke får noe betydning for bedriften 

35 prosent av reiselivsbedriftene frykter for bedriftens fremtid. Servering skiller seg ut som den bransjen som har de største bekymringene for fremtiden: 44 prosent at de frykter for bedriftens fremtid.

 

Ta meg tilbake til toppen av siden

Om situasjonsanalysen

NHO Reiseliv følger konsekvensene av koronasituasjonen tett gjennom regelmessige medlemsundersøkelser og bransjemøter. Denne situasjonsanalysen oppdateres månedlig og gir oss viktig innsikt i vårt arbeid og hyppige møter med myndighetene, der vi  fremmer forslag til tiltak for redde livsverk, arbeidsplasser og reiselivsbedrifter over hele landet.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Nyhetsbrev fra NHO Reiseliv

Nyhetsbrev fra NHO Reiseliv

NHO Reiseliv sender oppdateringer med siste nytt om situasjonen for norske reiselivsbedrifter. Meld deg på her.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 0 nyhetsbrev:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: