Oppdatert: Situasjonsanalyse for norsk reiseliv

Tall og fakta

Nattbilde der lys fra bygninger reflekteres i vannet. Foto

God markedssituasjon, men svekkede utsikter

NHO Reiselivs medlemsundersøkelse for november med 430 respondenter viser at det store flertallet av reiselivsbedriftene vurderer markedssituasjonen som god eller tilfredsstillende. Det er gledelig å se at andelen som vurderer markedssituasjonen som god har økt siden forrige undersøkelse.

Mye tyder på at en lovende julebordsesong og en eksplosjon av nordlysturister til Nord gir grunn til optimismen blant mange. Samtidig rammes det store flertallet av reiselivsbedriftene hardt av skyhøye strøm- og råvarepriser, og det økte kostnadsbildet bidrar til å svekke markedsutsiktene. Halvparten tror på en forverret markedssituasjon de neste seks månedene. 

De økte kostnadene får alvorlige konsekvenser for mange reiselivsbedrifter. Mange blir nødt til å redusere åpningstiden sin, nedbemanne eller stenge i lavsesong. Flere bedrifter frykter konkurs dersom ikke strømstøtten forlenges over nyttår. Konkursfrykten er særlig høy servering- og utelivsbransjen.  

Innhold:

Oppdatert 11. november 2022

Markedssituasjon

Flere melder om god markedssituasjon

Det store flertallet av reiselivsbedriftene vurderer markedssituasjonen som god eller tilfredsstillende. Andelen som vurderer situasjonen som god har steget fra 16 prosent i oktober til 1 av 4 i november. 45 prosent svarer tilfredsstillende, mens 29 prosent svarer dårlig.  

Reiselivet i flere av de største byene melder om god markedssituasjon: 60 prosent i Trondheim, 57 prosent i Stavanger, 39 prosent i Tromsø. Vi er inne i den viktige julebordsesongen, og mange melder om svært gode bookinger. Det kan forklare at flere restauranter og hoteller i de store byene spesielt melder om en bedre markedssituasjon nå enn for en måned siden. At optimismen er stigene i Nord, og i Tromsø spesielt, kan skyldes at nordlysturismen har ført til en eksplosiv vekst av reisende til Nord-Norge.  

Ta meg tilbake til toppen av siden

Oppdatert 11. november 2022

Markedsutsikter

Svekkede markedsutsikter

Markedsutsiktene ble kraftig svekket etter sommeren, og det fortsatt stor usikkerhet og pessimisme i næringen knyttet til de neste seks månedene. Halvparten tror på en forverret markedssituasjon fremover. 1 av 3 tror på uendret markedsutsikter, mens 11 prosent tror på en bedring. 

Det er noen regioner og byer som skiller seg ut med spesielt gode markedsutsikter. I Troms og Finnmark svarer 22 prosent at de tror på en bedre markedssituasjon, og i Tromsø by er antallet 44 prosent. En kan anta at nordlysturismen gir grunn til optimisme i reiselivet i denne regionen.  Det er verdt å merke seg at markedsutsiktene er svekket for store deler av næringslivet, og at reiseliv ikke skiller seg ut i så måte. Det er en tøff økonomisk situasjon for mange bedrifter i ulike bransjer med en stor overvekt av bedrifter som venter en forverring de neste seks månedene (46 prosent). Det er kun 11 prosent som tror på en bedring (NHO-snittet).  

Ta meg tilbake til toppen av siden

Oppdatert 11. november 2022

Strømpriser

Øke strømpriser rammer reiselivsbedriftene hardt

Over halvparten, 54 prosent, melder at økte strømpriser påvirker driftsresultatet i stor grad. 18 prosent svarer i middels grad, mens 17 prosent svarer i mindre grad. Kun 9 prosent svarer at økte strømpriser ikke har noen betydning. 

Det er særlig servering og uteliv som rammes hardt av de skyhøye strømprisene, med henholdsvis 6 av 10 og 7 av 10 som svarer i stor grad.  

De økte kostnadene får alvorlige konsekvenser for mange reiselivsbedrifter 

Summen av flere kostnader fører til en tøff situasjon for mange i reiselivet. Rentehevinger, økte drivstoffpriser, strøm og råvarepriser setter kjepper i hjulene for nyansettelser og flere ser seg nødt til å redusere åpningstiden og nedbemanne.  

Blant de større bedriftene med 50 ansatte eller flere svarer 44 prosent reduserte åpningstider og 39 prosent svarer nedbemanninger.  

1 av 4 distriktsbedrifter må stenge i lavsesong  

Ser man på de bedriftene som ikke holder til i de store byene svarer så mange som 1 av 4 at de må stenge bedriften i lavsesong.

Reiselivet i byene har større pågang fra lokalbefolkningen, mens reiselivet i distriktene har færre lokale gjester. Det blir ikke lønnsomt å holde åpent, da kostnadene i lavsesong overstiger omsetningen. Resultatet blir færre helårsarbeidsplasser, og et fattigere tilbud til befolkningen. 

Mange frykter for konkurs dersom strømstøtten ikke forlenges 

Dersom strømstøtten ikke forlenges over nyttår vil mange måtte redusere åpningstiden sin, nedbemanne eller stenge bedriften.

 14 prosent frykter for konkurs. Det er særlig mange innen servering og utelivsbransjen som frykter konkurs dersom ikke strømstøtten forlenges med henholdsvis 21 og 30 prosent. Konkursfrykten er særlig høy i Agder og Viken med 23 prosent som svarer at de frykter for konkurs.  

 

Ta meg tilbake til toppen av siden

Om situasjonsanalysen

NHO Reiseliv følger norsk reiselivet tett gjennom regelmessige medlemsundersøkelser og bransjemøter.

Denne situasjonsanalysen, i likhet med statistikken på NHO Reiselivs tall-og-fakta-sider,  oppdateres månedlig og gir oss viktig innsikt i vårt arbeid og hyppige møter med myndighetene.


Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Nyhetsbrev fra NHO Reiseliv

Nyhetsbrev fra NHO Reiseliv

NHO Reiseliv sender oppdateringer med siste nytt om situasjonen for norske reiselivsbedrifter. Meld deg på her.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 0 nyhetsbrev:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: