Resultater fra NHO Reiselivs medlemsundersøkelse februar 2024

Situasjonsanalyse for norsk reiseliv

Tall og fakta

En person i røde klær som suser nedover en preparert skibakke, med snøsprøyt rundt seg. Foto.

Foto: Paul Lockhart

Reiselivet forventer bra trøkk i vinterferien, men dyrtiden påvirker næringen.

Vintersesongen er i full gang, og de store vinterdestinasjonene våre melder om svært gode bookinger, både for skolens vinterferieuker og for resten av vintersesongen. Samtidig er det stort strekk i laget.

Mens mange reiselivsbedrifter i nord kan glede seg over en “all time high”-sesong med rekordmange utenlandske besøkende, er situasjonen mer krevende i fylker som Innlandet, Trøndelag, Akershus og Oslo. Dyrtiden fortsetter å prege reiselivet mange steder, og mange melder om et lavere bookingnivå enn normalt.  

Når det gjelder bookinger fra utenlandske gjester de neste månedene, ser det svært lovende ut for mange. Ikke overraskende er det særlig reiselivet i nord som tiltrekker seg mange utenlandske gjester i vintersesongen. I Troms melder så mange som 6 av 10 reiselivsbedrifter om et høyere bookingnivå fra utenlandsmarkedet for vinteren sammenlignet med i fjor. 

Innhold:

Oppdatert 14. februar 2024

Markedssituasjon

Kun 20 prosent vurderer markedssituasjonen som god, mens 54 prosent vurderer situasjonen som tilfredsstillende. Det har i tillegg vært en økning i antall som svarer dårlig fra nær 2 av 10 før jul til 1 av 4 i februar.

Det er fortsatt servering og uteliv som har en høyest andel bedrifter som vurderer nåsituasjonen som dårlig med henholdsvis 30 og 27 prosent. Det er imidlertid betraktelig færre enn i januar da andelen var så høy som 4 av 10. Det kan skyldes at i januar er det vanligvis færre som går ut, og flere som må spare.  

Det er særlig de nordligste fylkene som opplever god driv og høy aktivitet i reiselivet for tiden med 9 av 10 bedrifter i Troms som vurderer nåsituasjonen som god eller tilfredsstillende: Nordland: 86 prosent. Også i Vestland, Østfold og Vestfold er det over 80 prosent som er fornøyd med nåsituasjonen.  

I Akershus, Trøndelag, Innlandet og Oslo er det en høyere andel som vurderer markedssituasjonen som dårlig enn landsgjennomsnittet.  

Ta meg tilbake til toppen av siden

Oppdatert 14. februar 2024

Fremtidsutsikter

Det er litt mer optimisme å spore i reiselivet nå sammenlignet med samme periode i fjor, da skyhøye strømpriser preget mange reiselivsbedrifter. Det er imidlertid fortsatt en betraktelig andel som forventer en forverring de neste månedene: 1 av 4. 73 prosent tror på en bedre eller uendret markedssituasjon de neste seks månedene.  

Det er fremdeles stor strekk i laget blant fylkene: Vestland, Telemark, Rogaland, Troms og Nordland har en særlig høy andel optimister. I Nordland svarer ingen bedrifter at de tror på en forverret markedssituasjon fremover. I andre enden av skalaen finner vi Trøndelag (47 prosent), Innlandet (37 prosent), Akershus (38 prosent) og Oslo (39 prosent) med en høyere andel pessimister sammenlignet med snittet.  

Ta meg tilbake til toppen av siden

Oppdatert 14. februar 2024

Bookingnivået for vintersesongen

Det er store variasjoner når det gjelder bookinger for resten av vintersesongen. 6 av 10 melder om like mange eller flere bookinger sammenlignet med i fjor, mens 3 av 10 melder om færre. Det er særlig utelivsbransjen som melder om færre bookinger fremover med 4 av 10 som melder om færre. 

Det er stor strekk i laget blant fylkene: Det er særlig det nordnorske reiselivet som kan vente seg mange gjester i vinter. I Troms svarer så mange som 63 prosent at de venter flere gjester denne vinteren sammenlignet med i fjor vinter.  

6 av 10 reiselivsbedrifter i Troms venter enda flere utenlandske besøkende  

I fjor begynte de utenlandske turistene å vende tilbake etter pandemien. Godt hjulpet av en svak norsk krone var det mange i reiselivet som opplevede stor pågang fra utenlandske gjester.

Hvis kronen fortsetter å være svak kan vi nok vente oss mange utenlandske gjester også i år, og undersøkelsen bekrefter dette: Flere enn 6 av 10 melder om like mange eller enda flere utenlandske besøkende denne vinteren.

Også når det gjelder utenlandsmarkedet er det særlig reiselivet i Nord som kan vente seg mange utenlandske besøkende denne vinteren. I Troms og Finnmark melder nær 8 av 10 om like mange eller enda flere utenlandske besøkende (halvparten melder om et høyere bookingnivå for vinteren sammenlignet med i fjor).  

Om situasjonsanalysen

NHO Reiseliv følger situasjonen til norske reiselivsbedrifter tett gjennom regelmessige medlemsundersøkelser og bransjemøter.

Denne situasjonsanalysen, i likhet med statistikken på NHO Reiselivs tall-og-fakta-sider,  oppdateres månedlig og gir oss viktig innsikt i vårt arbeid og hyppige møter med myndighetene.


Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Portrettbilde av en kvinne. Foto.
Et portrettbilde av en ansatt

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: