Resultater fra NHO Reiselivs medlemsundersøkelse september 2023

Situasjonsanalyse for norsk reiseliv

Tall og fakta

To damer sykler på gruslagt landevei. Foto.

Hafjell Bikepark. Foto: Hafjell Alpinsenter

Norske reiselivsbedrifter forventer mange utenlandske besøkende i høst

NHO Reiselivs medlemsundersøkelse for september med 391 respondenter viser at mange reiselivsbedrifter har hatt en god sommersesong. 8 av 10 norske reiselivsbedrifter anser egen markedssituasjon som god eller tilfredsstillende, og det er særlig reiselivet på Vestlandet og i Møre og Romsdal som vurderer nåsituasjonen som god. Men det er strekk i laget. Reiselivet i Innlandet har en større overvekt av pessimister, som antageligvis skyldes ekstremværet som herjet i august. Mange bedrifter i denne regionen melder om store omsetningstap i som følge av ødeleggelsene.  

Når det gjelder bedriftenes fremtidsutsikter er det store variasjoner. Det store flertallet tror på en bedre eller uendret markedssituasjon, men det økte kostnadsbilde og strammere økonomi for folk flest påvirker reiselivet og bedriftenes fremtidsutsikter. Reiselivet er imidlertid mer optimistiske enn NHO-snittet der andelen bedrifter som tror på en bedring er historisk lavt.  

Når det gjelder bookinger fra utenlandske turister er det helt tydelig at den gode trenden fortsetter utover høsten. I vinter og i sommer så vi at den svake norske kronen førte til at enda flere utenlandske turister valgte å besøke Norge. Undersøkelsen viser at regioner som Agder, Møre og Romsdal og Nord-Norge kan vente seg et storinnrykk av utenlandske besøkende utover høsten og i vinter. Norske opplevelser og norsk kultur er i vinden som aldri før med mange aktører innen dette segmentet som melder om enda flere bookinger fra utenlandske besøkende.  

Innhold:

Oppdatert 8. september 2023

Markedssituasjon

8 av 10 norske reiselivsbedrifter anser egen markedssituasjon som god eller tilfredsstillende (23 prosent god). Nær 2 av 10 (19 prosent) anser den som dårlig.  

Noen regioner melder om svært god markedssituasjon som Møre og Romsdal der halvparten av reiselivsbedriftene melder om at situasjonen er god. Også på Vestlandet er det god særlig god stemning med 36 prosent som melder om en god markedssituasjon.

Innlandet ligger under landsgjennomsnittet med 17 prosent som melder om en god markedssituasjon. Antageligvis skyldes dette ekstremværet som rammet særlig reiselivet på Innlandet. Mange bedrifter i denne regionen melder om store omsetningstap i august som følge av ødeleggelsene.    

Ta meg tilbake til toppen av siden

Oppdatert 8. september 2023

Markedsutsikter

Flertallet melder om bedre eller uendret markedssituasjon

Når det gjelder markedsutsikter melder det store flertallet om bedre eller uendret markedssituasjon (17 prosent tror på en bedring/økning, mens halvparten melder om uendret). Samtidig er det nær 1 av 3 (28 prosent) som melder om en forverring/nedgang. Det er lavere enn NHO-snittet som ligger på 35 prosent.  

Blant regionene skiller Troms og Finnmark seg ut med en særlig høy andel optimister; 4 av 10 svarer bedring/økning. Også Rogaland (29 prosent), Trøndelag (21 prosent) og Møre og Romsdal (22 prosent) ligger over landsgjennomsnittet med en høyere andel bedrifter som ser svært positivt på det neste halvåret.  

På den andre enden av skalaen finner vi Innlandet der kun 8 prosent tror på en bedre markedssituasjon. 3 av 10 bedrifter frykter en forverring. Årsaken kan være de store ødeleggelsene uværet “Hans” første med seg som rammet flere reiselivsbedrifter i Innlandet i august.

I Østfold (8 prosent) og Viken (4 prosent) er det også svært få optimistiske bedrifter. Begge disse fylkene har en overvekt av bedrifter som tror på en forverring nedgang de neste månedene. I Akershus er det ingen bedrifter som tror på en bedring, mens så mange som 4 av 10 tror på en forverring.  

Ta meg tilbake til toppen av siden

Oppdatert 8. september 2023

Bookingnivå

Varierende bookinger for høsten

Det er store variasjoner når det gjelder bookinger for høsten. Det store flertallet melder om enda flere bookinger eller samme nivå som i fjor høst, men det er også en god del som melder om et lavere bookingnivå

Når det gjelder bookinger fra utenlandske turister er det helt tydelig at den gode trenden fortsetter utover høsten.

Undersøkelsen bekrefter at mange reiselivsbedrifter kan vente seg mange utenlandske besøkende også utover høsten og i vinter: 62 prosent melder om enda flere (21 prosent), eller like mange utenlandske turister denne høsten sammenlignet med høsten 2022.

Blant de største bedriftene med flere enn 50 ansatte melder nær halvparten om enda flere utenlandske turister. Blant bransjene er det særlig opplevelses- og kultursegmentet som melder om et enda høyere bookingnivå sammenlignet med i fjor: 3 av 10.  

  • I Agder melder 7 av 10 om enda bedre eller like mange utenlandske bookinger. Ingen melder om et dårligere bookingnivå for denne høsten.
  • Møre og Romsdal kan også vente seg et storinnrykk fra utlandet med 8 av 10 som har like mange eller enda flere bookinger denne høsten.
  • Troms og Finnmark har også en høy andel med hele 36 prosent som melder om flere utenlandske bookinger.
  • Det samme gjelder Nordland med nær 8 av 10 som melder om bedre (13 prosent) eller samme bookingnivå (65 prosent).
  • Trøndelag skiller seg ut som den regionen der det ventes færre utenlandske bookinger denne høsten (1 av 4).
  • Også Vestfold og Telemark (1 av 4) og Buskerud (27 prosent) er det en overvekt som melder om færre bookinger fra utenlandsmarkedet.  

 

Om situasjonsanalysen

NHO Reiseliv følger situasjonen til norske reiselivsbedrifter tett gjennom regelmessige medlemsundersøkelser og bransjemøter.

Denne situasjonsanalysen, i likhet med statistikken på NHO Reiselivs tall-og-fakta-sider,  oppdateres månedlig og gir oss viktig innsikt i vårt arbeid og hyppige møter med myndighetene.


Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Portrettbilde av en kvinne. Foto.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: