Resultater fra NHO Reiselivs medlemsundersøkelse mai 2024

Situasjonsanalyse for norsk reiseliv

Tall og fakta

Mennesker som bader og på en strand

Foto: Visit Drøbak & Oscarsborg

Sommeren ser lovende ut for norsk reiseliv, viser NHO Reiselivs medlemsundersøkelse for mai. 8 av 10 bedrifter tror på en bedre eller uendret markedssituasjon det neste halve året.

7 av 10 bedrifter har bedre eller uendret bookingnivå som på samme tid i fjor, både fra norske og utenlandske turister. Den svake kronen gjør at vi kan vente oss flere utenlandske besøkende denne sommeren. Samtidig viser NHO Reiselivs ferske sommergallup at 6 av 10 nordmenn planlegger å tilbringe hele eller deler av sommerferien i Norge. 

Det er imidlertid fortsatt strekk i laget. 1 av 5 medlemsbedrifter sier at markedssituasjonen er dårligere enn på samme tid i fjor.  

Det er bare 299 bedrifter som har svart på medlemsundersøkelsen denne gangen. Dette er et relativt lavt antall, og tallene må derfor tolkes med varsomhet.  

Innhold:

Oppdatert 16. mai 2024

Markedssituasjon

Det er fortsatt strekk i laget. 26 prosent av medlemsbedrifter i NHO Reiseliv anser markedssituasjonen som god i mai 2024, mens 20 prosent anser situasjonen som dårlig. 52 prosent sier at situasjonen er tilfredsstillende. 

Andel som anser markedssituasjonen som god har økt med 5 prosentpoeng fra april, mens andel som anser markedssituasjonen som dårlig har økt med 2 prosentpoeng. Situasjonen er omtrent den samme som i mai i fjor.  

Ta meg tilbake til toppen av siden

Oppdatert 16. mai 2024

Fremtidsutsikter

8 av 10 bedrifter tror på en bedre eller uendret markedssituasjon de neste seks månedene. 27 prosent forventer økt omsetning, mens 20 prosent forventer nedgang. 51 prosent tror markedssituasjonen vil holde seg uendret de neste seks månedene. Fremtidsutsiktene er litt bedre enn på samme tid i fjor. Da forventet 26 prosent nedgang, mens 23 prosent forventet økt omsetning. 

Optimismen er størst i bransjene hotell og overnatting, uteliv og opplevelse og kultur. 

Det er verdt å kommentere på at campingbransjen vurderer markedsutsiktene mer negativt enn andre bransjer. Her er det kun 18 prosent som forventer økt omsetning, mens 24 prosent forventer nedgang. Dette kan ha sammenheng med at flere campingbedrifter fortsatt venter på erstatning etter uværet Hans som rammet i fjor sommer. Flere bedrifter risikerer å ikke kunne åpne som normalt i år på grunn av dette.  

Ta meg tilbake til toppen av siden

Bookingnivå

7 av 10 har bedre eller samme bookingnivå for sommeren som i fjor. 23 prosent har bedre bookingnivå, 46 prosent har uendret og 23 prosent har dårligere nivå enn i fjor. 

1 av 4 har flere bookinger fra utenlandske gjester 

Også når det gjelder bookingnivå for utenlandske gjester ser det bra ut. 24 prosent har flere bookinger fra utenlandske besøkende sammenlignet med samme periode i fjor, og 13 prosent opplever dårligere bookingnivå. For 46 prosent av medlemsbedriftene er bookingnivået uendret. 

Bookingnivået fra utenlandske gjester er spesielt bra i Vestland og Troms.

Om situasjonsanalysen

NHO Reiseliv følger situasjonen til norske reiselivsbedrifter tett gjennom regelmessige medlemsundersøkelser og bransjemøter.

Denne situasjonsanalysen, i likhet med statistikken på NHO Reiselivs tall-og-fakta-sider,  oppdateres månedlig og gir oss viktig innsikt i vårt arbeid og hyppige møter med myndighetene.


Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Et portrettbilde av en ansatt
Portrett av en smilende kvinne. Foto

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: