Årsrapport 2022

På vei mot morgendagens reiseliv

Et utfordrende år er lagt bak oss

En kvinne i lys jakke og rosa skjerf som smiler mot kamera. Foto.

Administrerende direktør Kristin Krohn Devold. Foto: Oda Hveem. Foto: NHO Reiseliv | Oda Hveem

Et nytt og til tider utfordrende år er lagt bak oss. 2022 startet med nasjonalt skjenkestopp og nedstengning av store deler av reiselivet, og ble avsluttet med tidenes prissjokk for bedriftene med skyhøye strømpriser.

NHO Reiseliv har gjennom året jobbet knallhardt for å sikre våre medlemmer best mulig rammevilkår og for å skape bedre forståelse for den viktigheten det er å legge til rette for vekst i vår næring.

Stigende optimisme utover sommeren

Det nye året startet med nasjonalt skjenkestopp og nedstengning av store deler av reiselivet. Dette var naturligvis tunge og usikre måneder, men da Norge åpnet opp for fullt i midten av februar tok aktiviteten seg raskt opp. Reiselysten i Norge var åpenbart stor, og hoteller, restauranter, uteliv og opplevelsesbedrifter over hele landet kunne glede seg over mange gjester og høy aktivitet.

Optimismen i reiselivet steg kraftig utover våren, og på begynnelsen av sommeren var reiseliv den mest optimistiske næringen i hele NHO-fellesskapet. Sommersesongen ble også en rekordgod sommer for mange reiselivsbedrifter. Mange lyktes med å bygge seg opp igjen etter pandemien, og fikk raskt opp både aktivitet og omsetning.

Aldri før har så mange nordmenn brukt reiselivet i eget land, og også utenlandske overnattinger nærmet seg 2019-nivå over sommeren. Det har vært viktig å tydeliggjøre hva Norge har å by på og hva vi faktisk er. Pandemien viste oss også at det er de sosiale møteplassene og opplevelsene som våre bedrifter skaper, som var noe av det vi savnet mest under pandemien.

Det har også blitt tydelig for mange hvor viktig reiselivet er for lokalbefolkningen. Det at man ikke kunne dra ut og spise, dra på konserter eller å reise hvor man vil, har vært et stort savn for mange. Reiselivet er det som gjør at en by eller bygd er god å bo i, også etter at arbeidsdagen er over.

Kjepper i hjulene

For oss i NHO Reiseliv har det derfor vært ekstra viktig å tydeliggjøre ovenfor politikerne at næringen må få mulighet til å bygge seg opp etter pandemien, med gode rammevilkår som legges til rette på best mulig måte. Men dessverre har mye av arbeidet vårt det siste året handlet om å unngå at det stikkes kjepper i hjulene på en næring som trenger å reise seg igjen etter pandemien.

Det har kommet en rekke forslag det siste året som vanskeliggjør situasjonen for våre medlemmer. Økning i formuesskatten er en av disse. Vi har jobbet systematisk for å få frem hvorfor dette er uheldig, og ta livet av myten om at formuesskatt kun legges til de såkalte rikingene som har nok fra før. Veldig mange av våre små og mellomstore familieeide bedrifter, hvor de eier sitt eget bygg, rammes av formuesskatt, som igjen går på bekostning av viktig vedlikehold og mulighet til å ansette.

Regjeringen har også gjort det vanskeligere for mange av våre reiselivsbedrifter å leie inn personell for å ta de verste produksjonstoppene. For mange har nettopp innleie fra bemanningsbyrå vært løsningen når det er høysesong og mye å gjøre. For det er ikke slik at våre bedrifter ikke helst vil ha faste ansatte, som kjenner rutiner og oppgaver. Men vi er en næring med store sesongvariasjoner, og mange steder er det rett og slett ikke bærekraftig å ha folk på jobb når det ikke er noe å gjøre.

I det store og det hele har rekruttering vært et viktig tema også i 2022. Mange av våre medlemmer hadde problemer med å få tak i nok ansatte når pandemien var over. Mange dyktige medarbeidere hadde funnet andre karriererveier da vår bransje gjentatte ganger ble nedstengt og rammet av usikkerhet gjennom pandemien. Dette resulterte i at flere medlemmer måtte redusere sine åpningstider og også holde stengt noen dager for å få bemanningskabalen til å gå rundt.

En strømstøtteordning måtte på plass

Etter en veldig optimistisk sommer begynte bildet å endre seg når temperaturen ble stadig kaldere utover sensommeren. Da begynte bedriftene å merke prisøkninger på varer og strøm, og optimismen begynte å dale. Utover høsten skjøt strømprisene i været, og mange reiselivsbedrifter ble hardt rammet av det økte kostnadsbildet. Den viktigste saken NHO Reiseliv har jobbet med for å sikre bedriftene lønnsomhet i 2022 er derfor strømstøtteordningen. Denne kom på plass 16. september.

Mange reiselivsbedrifter har fått firedoblet strømprisene sine, noe som går direkte utover bedriftenes omsetning. Det har vært viktig for NHO Reiseliv at ordningen både skulle forlenges og forbedres. Vi mener staten som tjener store summer på dagens strømpriser må gi tilbake til de som skaper arbeidsplasser og liv i by og bygd.

Det er utfordrende tider. I verden, i næringslivet og for privatpersoner. Den ene krisen har avløst den andre; pandemi, krigen i Ukraina, skyhøye strømpriser, renteøkninger og dyrtid. Men vår næring er en optimistisk næring, og vi vil fortsette å utvikle gode møteplasser og flotte opplevelser også fremover. Hvordan vi skal gjøre dette er tema på årskonferansen vår i Tromsø. Her skal vi se nærmere på hvordan vi kan bygge og skape i en tid med uro. Håper å se deg der.

NHO Reiseliv i tall 2022

NHO Reiseliv har 3 776 medlemsbedrifter og er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i Norge. Vi arbeider målrettet for å fremme interessene til norsk reiseliv.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: